Dividend Texaf 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Texaf.
TEXAF, opgericht in 1925, is het enige beursgenoteerde bedrijf dat al zijn activiteiten in de Democratische Republiek Congo uitoefent. Die activiteiten zijn geconcentreerd in vastgoed, steengroeven en de digitale sector. 
ex-dividend  soort dividend  bruto dividend netto dividend betaalbaarstelling
17-05-2017 Jaardividend 2016 € 0,69 € 0,48 19-05-2017
16-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,81 € 0,57 18-05-2018
15-05-2019 Jaardividend 2018  € 0,97 € 0,68 17-05-2019
27-05-2020 Jaardividend 2019 € 1,15 *   keuzedividend € 0,81 29-05-2020
26-05-2021 Jaardividend 2020 € 1,29     keuzedividend € 0,90 28-05-2021
* Keuzedividend (kapitaalverhoging). Voor de 1-e keer kunnen aandeelhouders Texaf kiezen voor contanten dan wel aandelen of een combinatie van beide. 
Dividendnieuws  |  Texaf 
Update 26 februari 2021 : De raad zal een verhoging van het dividend voorstellen van 11 % per aandeel tot 0,90 EUR netto. Om een kasreserve aan te leggen voor toekomstige projecten die bestudeerd worden, zal hij ook voorstellen aan de aandeelhouders die dat wensen om dit dividend te herbeleggen in een kapitaalverhoging (“keuzedividend”). In 2020 hebben de aandeelhouders globaal gekozen voor een herbelegging in kapitaalverhoging ten belope van 66
% van hun aandelen. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 28 mei 2021.
 
Ex-dividenddatum : 26 mei 2021
Betaalbaarstelling : 28 mei 2021
Update 12 mei 2020 : De algemene vergadering heeft beslist om aan elk aandeel een dividend toe te kennen van 1,15714 EUR bruto (0,81 EUR netto).
Elke aandeelhouder heeft drie opties.
• ofwel een bedrag in contanten;
• ofwel nieuwe aandelen;
• ofwel een combinatie van beide (contanten en nieuwe aandelen).
Bij de keuze voor nieuwe aandelen geldt een omwisselverhouding van 1 nieuw aandeel voor 39 bestaande aandelen.
Vooruitzichten  |  Texaf 
Update 26 februari 2021 : Het nettoresultaat over 2020 is stabiel, waardoor - naar eigen zeggen van Texaf - de veerkracht van het bedrijfsmodel wordt bevestigd. Het geconsolideerd nettoresultaat (aandeel van de groep) bedraagt 4.569 k EUR (vs. 10.771 k EUR in 2019). De vergelijking wordt beïnvloed door een meerwaarde op overdracht van 5.190 k EUR en een vermindering van uitgestelde belastingen van 1.176 k EUR die bijdroegen het resultaat van 2019. Het geconsolideerde nettoresultaat per aandeel komt uit op € 1,27, tegen € 3,04 in 2019.
Zoals reeds werd aangegeven in september 2020 blijft de verslechtering van het ondernemingsklimaat en van de veiligheidssituatie voor bezittingen een belangrijk probleem in de DRC en leidt zij tot sterk stijgende juridische en veiligheidskosten. Toch verwacht Texaf dat - onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie - dat haar resultaten in 2021 zullen verbeteren. 
Dividendhistorie  |  Texaf 
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend
2012 € 2,04      16 % € 0,33
2013 € 2,03      20 % € 0,40
2014 € 1,37      35 % € 0,48
2015 € 1,54      38 % € 0,58
2016 € 1,54      45 % € 0,69
2017 € 1,28      63 % € 0,81
2018 € 3,64      27 % € 0,97
2019 € 3,04      38 % € 1,15  
2020 € 1,27 > 100 % € 1,29
* Geconsolideerd nettoresultaat per aandeel (aandeel van de groep) in EUR 
Dividendbeleid  |  Texaf
Dividendinfo.nl : Wij konden geen recente formulering van het dividendbeleid van Texaf vinden. Wel heeft Texaf in het verleden aangegeven een agressief dividendbeleid te voeren en dat nog jaren wilde aanhouden. In 2016 liet het bedrijf weten:
"We willen ons agressief dividendbeleid nog jaren aanhouden en onze verhuurportefeuille tegen 2025 te verdubbelen."
Tegelijk wil de holding het beleid om het dividend elk jaar met een vijfde te verhogen nog lang voortzetten.Texaf transformeerde zich, en slaagde er daardoor in om zich bij de grootste groeiers van de beurs te nestelen. Over de voorbije 20 jaar is Texaf met een gemiddeld rendement (beurswinst + dividend) van ruim 25 procent per jaar de op een na best presterende holding ( na Quest) van de Brusselse aandelenmarkt.
Dividend Texaf 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Texaf.