Dividend aandeel KBC 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid  KBC
De KBC-groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en midcapcliënten. De groep concentreert zich op zijn thuismarkten in België en een selectie van landen in Centraal- en Oost-Europa.
Ex-dividend  |  KBC 
 ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
15-11-2017 interim-dividend  2017 € 1,00 17-11-2017
07-05-2018 slotdividend        2017 € 2,00 09-05-2018
14-11-2018 interim-dividend  2018 € 1,00 16-11-2018
07-05-2019 slotdividend        2018 € 2,50 09-05-2019
13-11-2019 interim-dividend  2019 € 1,00 15-11-2019
-- slotdividend        2019 € 0,00 --
17-05-2021 jaardividend  2020 € 0,44 19-05-2021
-- extra dividend € 2,00 (zie update) 4-e kwartaal 2021
Dividendnieuws & Vooruitzichten  |  KBC
Update 24 maart 2021 : UBS blijft geloven in bankensector. UBS blijft positief over de perspectieven voor aandelen van Europese banken, ondanks dat ze dit jaar tot nu toe al 16 procent beter presteerden dan de brede markt. Het verbeterde handelsklimaat en de vroege fase van het herstel van de economie, handel en dividenduitkeringen beperken het risico van een............                         Lees verder >>>  
Update 11 februari 2021 : De aanbeveling van de ECB van 15 december 2020 beperkt dividenduitkeringen over de winsten van 2019 en 2020 tot 15% van de gecumuleerde winsten van 2019-2020 of 20 basispunten van de risico gewogen activa, als dat lager is.
- Aangezien we in november 2019 een interim-dividend van 1 euro per aandeel hebben uitgekeerd dat meer dan 15% van de winst van 2019 vertegenwoordigde, beperkt de ECB-aanbeveling de huidige dividenduitkering tot 15% van de winst van 2020 alleen.
Bijgevolg zal voor het boekjaar 2020 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een brutodividend van 0,44 euro per aandeel worden voorgesteld,
dat in mei 2021 zal worden uitbetaald.
- Als gevolg van de ECB-aanbeveling ligt de uitkering voor 2019 en 2020 lager dan de uitkeringsratio van minstens 50% in ons dividendbeleid. De niet-uitgekeerde bedragen maken deel uit van het surpluskapitaal van KBC Groep.
- Daarnaast is de Raad van Bestuur van KBC Groep van plan om in het vierde kwartaal van 2021 een extra brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren over het boekjaar 2020 (dat bedrag is niet afgetrokken van de solvabiliteitsratio’s op jaareinde 2020). De uiteindelijke beslissing van de Raad van Bestuur is afhankelijk van de opheffing van dividendrestricties door de ECB. 
Dividendhistorie  |  KBC
  winst per aandeel payout ratio  bruto dividend Info
2012 € 1,47  68 % € 1,00  
2013 € 2,43   0 % € 0,00  
2014 € 4,22  47 % € 2,00  
2015 € 6,31   0 % € 0,00  
2016 € 5,68 49 % € 2,80   
2017 € 6,03 50 % € 3,00  
2018 € 5,98 59 % € 3,50  
2019 € 5,85 17 % € 1,00  
2020 € 3,34 13 % € 0,44 voorstel om in 4-e kwartaal € 2,00 extra dividend uit te keren
* Gewone winst per aandeel (in euro) 
Dividendbeleid  |  KBC 
Het dividendbeleid van KBC gaat uit van een uitkeringsratio van minstens 50% van de geconsolideerde winst, waarbij elk boekjaar in november een jaarlijks interimdividend van 1 euro per aandeel betaald zal worden als voorschot op het totale dividend. Bovenop de uitkeringsratio van 50% van de geconsolideerde winst zal de raad van bestuur elk jaar naar eigen inzicht een beslissing nemen over de verdeling van het kapitaal boven de referentiekapitaalpositie.(update 14 mei 2020)
Dividend KBC ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel KBC.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.