Overzicht van GeoJunxion ( voorheen AND publishers ) en aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021
GeoJunxion verwijst naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. Denk daarbij aan informatie over milieuzones en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied.
 Ex-dividend  |  GeoJunxion  / AND  publishers
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
16-05-2016 Jaardividend  2015 € 0,15 19-05-2016
15-05-2017 Jaardividend  2016 € 0,15 18-05-2017
 - Jaardividend  2017 € 0,00 *  -
 - Jaardividend  2018 € 0,00  -
 - Jaardividend  2019 € 0,00  -
    * Na eerste verlies sinds 2011  
Update 30 decdember 2020 : Kaartenmaker AND International Publishers verandert de handelsnaam in GeoJunxion. De nieuwe naam is een verwijzing naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie.
 Agenda  |  GeoJunxion / AND
24-04-2020 Jaarcijfers 2019
19-05-2020 Algemene vergadering Aandeelhouders
11-09-2020 Halfjaarcijfers 2020
30-12-2020 Aandeelhoudersvergadering i.v.m. naamsverandering
Dividendbeleid  |  GeoJunxion / AND 
GeoJunxion heeft de intentie jaarlijks dividend uit te keren. In 2015  en 2016 keerde GeoJunxion zo'n 15 % van de nettowinst exclusief de terugname van de bijzondere waardevermindering  uit aan dividend. Omdat de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, wordt bij de bepaling van het dividend rekening gehouden met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn.
Dividendhistorie  |  GeoJunxion / AND
  WPA * payout ratio dividend
2012 €   0,47   0 % € 0,00
2013 €   0,33   0 % € 0,00
2014 €   0,69   0 % € 0,00
2015 €   1,36 11 % € 0,15
2016 €   0,75 20 % € 0,15
2017 € - 0,76  n.v.t. € 0,00
2018 € - 0,84  n.v.t. € 0,00
2019 € - 1,06  n.v.t. € 0,00
  * Basic earnings per share (euro    
Overzicht van GeoJunxion ( voorheen AND publishers ) en aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021