Dividend EVS 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  EVS Broadcast Equipment.
EVS Broadcast Equipment ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt professionele digitale apparatuur voor televisiezenders. Het bedrijf is wereldwijd marktleider voor wat betreft digitale diskrecorders voor live televisieproducties en verwante softwaretoepassingen, voornamelijk op gebied van sport.
Ex-dividend  |   EVS Broadcast Equipment 
ex-dividend soort dividend bruto dividend  betaalbaarstelling
28-11-2017 Interim-dividend   2017 0,50 30-11-2017
22-05-2018 Slotdividend         2017 0,70 24-05-2018
20-11-2018 Interim-dividend   2018 0,50 22-11-2018
27-05-2019 Slotdividend         2018 0,50 29-05-2019
19-11-2019 Interim-dividend   2019 0,50 21-11-2019
- Slotdividend         2019 0,00 -
Dividendnieuws  |   EVS Broadcast Equipment 
Update maart 2020 ; EVS Broadcast Equipment liet in maart 2020 weten dat het - indien de omstandigheden dat toelaten - van plan te zijn om een totaal brutodividend van €1,00 per aandeel uit te keren over boekjaar 2020 en 2021.
Vooruitzichten  |   EVS Broadcast Equipment 
Update 25 februari 2021: EVS gaat er vanuit dat in 2021 de inkomsten groeien dankzij een sterk orderboek, strikt kostenbeheer en het realiseren van synergieën in de inkomsten uit de overname van Axon.
 
 2021 financial outlook
o Order book of EUR 54.2 million on December 31, 2020 (incl. Axon) (+43.3% YoY) out of which:
o EUR 31.3 million to be recognized in revenue in 2021 (+48.2 % YoY and excl Big Event Rentals)
o EUR 10.0 million (excl. big events rentals) to be recognized in revenue in 2022 and beyond (+128.2% YoY)
o EUR 12.9 million for big events rentals related to events postponed into 2021 
Dividendhistorie  |  EVS Broadcast Equipment  
  winst per aandeel payout ratio  bruto dividend
2013 € 2,52 86 % €  2,16
2014 € 2,63 76 % €  2,00
2015  € 1,76 57 % €  1,00
2016 € 2,43 54 % €  1,30
2017 € 1,77 57 % €  1,00
2018 € 2,60 39 % €  1,00
2019 € 1,40 36 % €  0,50
2020 € 0,53  - zie update 25 februari 2021
* Basic earnings per share (Group share) 
Dividendbeleid  |   EVS Broadcast Equipment 
De Raad van Bestuur wijzigt het dividendbeleid voor de periode 2018-2021.  Het voornemen is om een stabiel dividend uit te keren. Dit besluit is genomen om aandeelhouders meer duidelijkheid te bieden. Uitkering van het dividend vindt plaats in twee delen: een interim-dividend eind november en het slotdividend in mei na de goedkeuring van de algemene vergadering. Het dividend zal naar verwachting  €1,00 bedragen voor de jaren 2019, 2020 en 2021, onder voorbehoud van redelijke marktomstandigheden. Bron: EVS jaarverslag 2018
Dividend EVS 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  EVS Broadcast Equipment .