Van het AMX aandeel Arcelor Mittal de exdividend en betaaldatum, de dividend- en beursagenda 2019 en het gevoerde dividendbeleid .
Wereldhave is een professionele vastgoedinvesteerder en -verhuurder. Wereldhave NV managet actief winkelcentra en investeert in de marktpositie van die winkelcentra door actief management, (her)ontwikkeling van eigen projecten, risicospreiding en lokale kennis en aanwezigheid. Daarnaast koopt en verkoopt Wereldhave kantoorpanden en residentieel vastgoed. Wereldhave ontwikkelt haar eigen projecten tegen kostprijs om op die manier het rendement te verhogen.
Ex-dividend  | Wereldhave
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
30-07-2019 Interim-dividend Q1  2019 € 0,63   02-08-2019
29-10-2019 Interim-dividend Q2  2019 € 0,63   01-11-2019
28-01-2020 Interim-dividend Q3  2019 € 0,63   31-01-2020
  Slotdividend 2019 * € 0,00  
- Interim-dividend Q1  2020 € 0,00  
- Interim-dividend Q2  2020 € 0,00  
- Interim-dividend Q3  2020 € 0,00  
* Update | 07 april 2020 :  Wereldhave passeert het slotdividend over 2019 en de kwartaal interim-dividenden over het fiscale jaar 2020.
"The proposal to make a final distribution of € 0.63 is cancelled by the Company in order to strengthen the liquidity. Additionally, the Company will not pay quarterly interim dividends regarding the fiscal year 2020."
Dividendbeleid   |  Wereldhave 
 • Update - 06 februari 2020 - Wereldhave laat in zijn strategie-update van donderdag 6 februari 2020 weten dat het toekomstig dividend fors gaat verlagen. Het concern streeft naar een winstuitkering van 75 tot 85 procent van de directe winst (EPRA-winst)  Op termijn verwacht Wereldhave dat de directe winst uitkomt op € 1,40 -  € 1,50 om daarna jaarlijks weer met 4% - 6% te stijgen.      
                                        
 • Opmerking dividendinfo.nl : Afgelopen jaren kende Wereldhave een sterke daling van de intrinsieke waarde (NAV). In 2019 zelfs van € 43,82 naar € 32,98. Mocht de directe winst in de komende jaren uitkomen op € 1,40 -  € 1,50 en houdt Wereldhave zich aan de in het dividendbeleid geformuleerde payout-ratio van 75 tot 85 procent van de directe winst dan zou het dividend op termijn wel eens richting één euro kunnen gaan. Daarnaast is er enige zorg over mogelijke verwatering van het aandeel in het geval het vastgoedfonds zich gedwongen zou zien nieuwe aandelen om de nieuwe plannen te kunnen financieren.
 
Agenda  |  Wereldhave
24-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
21-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
23-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Outlook  |  Wereldhave
    2020  Direct resultaat Indirect resultaat Totaal resultaat NAV intrinsieke waarde
1-e kwartaal    € 0,66 € -0,15 € 0,51 € 32,83
2-e kwartaal         
3-e kwartaal         
4-e kwartaal         
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
Wereldhave keert een percentage van het direct resultaat uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
Update cijfers 1-e kwartaal | 24 april 2020 : Wereldhave laat weten dat de huurinkomsten in het 1-e kwartaal met bijna 10 procent gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. De waarde van de bezittingen per aandeel volgens de EPRA-methode kwam uit op 32,83 euro. Vanaf half maart kampte het bedrijf met  (gedwongen) winkelsluitingen in Frankrijk , België en Nederland.  Daarnaast vroegen een groot aantal winkeliers om  (tijdelijke) huurverlichting. Positief is dat in veel van de winkelcentra de bezoekersaantallen de afgelopen weken weer toenemen nu steeds meer winkels weer opengaan. Daarnaast verwacht Wereldhave een toename van het lokaal winkelen wat goed aansluit bij de eerdere gepresenteerde strategie.
Het bedrijf liet begin april al weten het slotdividend over 2019 en de kwartaal interim-dividenden over het fiscale jaar 2020 te passeren.
 
Strategie-update - 06 februari 2020 - Naast de geleidelijke verkoop van de Franse bezittingen heeft Wereldhave ook nog 4 winkelcentra in de Benelux op de lijst staan voor desinvestering. In totaal heeft Wereldhave voor 1,075 miljard euro aan vastgoed op de verkooplijst gezet. Wereldhave geeft in zijn nieuwe langetermijnstrategie tevens aan de winkelcentra in de Benelux grondig om te vormen tot dienstencentra (Full Service Centers). In Full Service Centers komen bezoekers niet alleen om te winkelen, maar ook voor alle andere behoeften, zoals restaurants, entertainment, medische zorg, fitness, (gedeelde) kantoorruimtes en kan er sprake zijn van woonruimte. Gemiddeld wil het bedrijf de komende vijf jaar een kwart van de ruimte een nieuwe bestemming geven. Met de transformatie van alle winkelcentra moet in ieder geval in 2025  begonnen zijn, "waarna de omvorming naar schatting 1 of 2 jaar zal duren". De nieuwe strategie komt op het moment dat de resultaten en dan met name de waarde van het vastgoed een sterk dalende lijn vertonen.
 
Verwachting / doelstelling hierbij :
 
 • Direct resultaat over 2020 verwacht van € 2,35 - € 2,45
 • Payout ratio van 75 tot 85 procent van de directe winst.
 • Dividend over 2020 wordt € 1,76 (4 x kwartaaldividend van € 0,44)
 • Direct resultaat daalt op termijn naar € 1,40 - € 1,50. Gevolgd door herstel met 4% - 6%  per jaar.
 • Verkoop Franse winkelcentra en focus op Full Service Centers in Benelux
 • Investeringen van 300-350 mln euro in Full Service Centers
 • Schuldpositie voortaan tussen 30 en 40 procent van de waarde van de bezittingen
 • Geen aandelenuitgifte of claimemissie.  
Taxatie WPA - Dividend  |  Wereldhave
  WPA * payout ratio dividend NAV 31-december *
2015 €   2,35 128 % € 3,01 € 52,10
2016 €   2,50 123 % € 3,08 € 51,47
2017 €   3,43   90 % € 3,08 € 50,00
2018 €   3,33      76 % € 2,52 € 43,82
2019 €   2,81    67 % € 1,89  € 32,98
  * direct  resultaat.      * Intrinsieke waarde p/a
Info over Wereldhave en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019, 2020 en 2021