Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel WDP : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
WDP - warehouses de Pauw - is een Belgisch familiebedrijf dat opgericht is in 1971 onder het motto 'Warehouses with brains'. WDP biedt intelligente warehouse oplossingen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en verhuren van semi-industrieel en logistiek vastgoed.
Ex-dividenddata  | WDP
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
27-04-2017 Jaardividend 2016  € 0,61 *    keuzedividend 19-05-2017
26-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,64 *    keuzedividend 22-05-2018
25-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,69 *    keuzedividend 17-05-2019
04-05-2020 Jaardividend 2019 € 0,74    keuzedividend / combi  ** 29-05-2020
 *      LET OP :  Eerdere cijfers in tabel gemerkt met  * aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7 :1  ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' ) in 2019 .
 
**     Aanvullende info    m.b.t  keuzedividend of een combinatie van cash en aandelen:  
     
Dividendbeleid  | WDP 
WDP geeft aan een duurzaam en voorzichtig – maar aantrekkelijk –dividendbeleid te voeren dat zich vertaalt in een aanhoudend hoog en bovendien geleidelijk stijgend dividend per aandeel. Door een deel van de winst te reserveren, kan bovendien een buffer voor te toekomst worden opgebouwd. De zaakvoerder van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen of het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend.
Agenda  | WDP
02-01-2020 Splitsing aandelen  1:7 ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' )
31-01-2020 Jaarcijfers 2019
22-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
29-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
31-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
21-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Outlook  | WDP
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 22 april 2020 : WDP zag in de eerste drie maanden van 2020 - mede door hogere huurinkomsten door een sterke groei van de portefeuille in met name Nederland en Roemenië - de EPRA-winst  met 14 procent op jaarbasis stijgen. De EPRA-winst per aandeel bedroeg € 0,22, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.  WDP bevestigde voor 2020 een beoogd brutodividend van € 0,80 per aandeel op basis van een verwachte EPRA-winst per aandeel van € 0,95 tot € 1,00 per aandeel.
 
Update | 31 januari 2020 : WDP heeft over heel 2019 positieve resultaten geboekt, met een stijgende EPRA-winst en nettoresultaat. Voor 2020 verwacht WDP een EPRA-winst van  €1,00 per aandeel (een stijging van 8%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) geraamd van  € 0,80 per aandeel, eveneens een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.  Begin 2019 presenteerde WDP een nieuw vijfjarenplan, met als doel de portefeuille jaarlijks met 10 procent uit te breiden tot 5 miljard euro in 2023. Daarnaast moet de winst per aandeel jaarlijks met zo'n 6 procent stijgen. De sterke groei van de portefeuille in 2019 met voorverhuurde nieuwbouwprojecten en zonne-energieprojecten hebben de uitvoering van het groeiplan 2019-2023 een boost gegeven. WDP gaat nu uit van een EPRA winst per aandeel van "minimaal" € 1,15 voor 2023.
De EPRA-index is een beursindex die wereldwijd wordt gebruikt om de prestaties van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en REITs (Real estate investment trusts) te vergelijken. De EPRA-winst is het onderliggende resultaat van de opbrengsten uit kernactiviteiten (direct resultaat uit verhuur en ontwikkelen van semi-industrieel en logistiek vastgoed). 
Taxatie  WPA - Dividend  |  WDP
  EPRA winst per aandeel payout ratio dividend EPRA NAV *
2016 € 0,98 * 62 % € 0,61 *  €   7,31 *
2017 € 0,80 * 80 % € 0,64 *    €    8,33 *
2018 € 0,86 * 80 % € 0,69 *   €  10,17 *
2019 € 0,93  80 % € 0,74  €  12,80
 
* Cijfers in tabel aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7:1 in 2019
    * intrinsieke waarde einde jaar
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
WDP keert zo'n 80% van het direct resultaat (EPRA wpa) uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van WDP met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.