Dividend Info AMX aandeel WDP met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door WDP uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
WDP - warehouses de Pauw - is een Belgisch familiebedrijf dat opgericht is in 1971 onder het motto 'Warehouses with brains'. WDP biedt intelligente warehouse oplossingen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en verhuren van semi-industrieel en logistiek vastgoed.
Ex-dividenddata  | WDP
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
27-04-2017 Jaardividend 2016  € 0,61 *   keuzedividend 19-05-2017
26-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,64 *   keuzedividend 22-05-2018
25-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,69 *   keuzedividend 17-05-2019
04-05-2020 Jaardividend 2019 € 0,74     keuzedividend / combi  ** 29-05-2020
29-04-2021 Jaardividend 2020 € 0,80     21-05-2021
 *      LET OP :  Eerdere cijfers in tabel gemerkt met  * aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7 :1  ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' ) in 2019 . 
Dividendnieuws  |  WDP 
Update 29 januari 2021 : WDP stelt op de Algemene Vergadering Aandeelhouder d.d. 28 april 2021 een bruto jaardividend voor van  0,80 euro per aandeel.
De EPRA winst kwam - in lijn met de eerder uitgesproken verwachting - uit op 1,00 euro per aandeel. WDP keerde ook de voorgaande jaren 80% van de EPRA winst per aandeel uit  als dividend. 
Agenda  | WDP
29-01-2021 Jaarcijfers 2020
21-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
28-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
30-07-2021 Halfjaarcijfers 2021
20-10-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  | WDP 
WDP geeft aan een duurzaam en voorzichtig – maar aantrekkelijk –dividendbeleid te voeren dat zich vertaalt in een aanhoudend hoog en bovendien geleidelijk stijgend dividend per aandeel. Door een deel van de winst te reserveren, kan bovendien een buffer voor te toekomst worden opgebouwd. De zaakvoerder van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen of het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. 
Aanvulling dividendinfo.nl : Begin 2019 presenteerde WDP een nieuw vijfjarenplan, en stelde als doel de portefeuille jaarlijks met 10 procent uit te breiden tot 5 miljard euro in 2023. Daarnaast moet de winst per aandeel jaarlijks met zo'n 6 procent stijgen. De sterke groei van de portefeuille in 2019 met voor verhuurde nieuwbouwprojecten en zonne-energieprojecten hebben de uitvoering van het groeiplan 2019-2023 een boost gegeven.
In januari 2021 stelde WDP zijn ambities ten aanzien van het groeiplan naar boven bij. Tegen 2024 voorziet het bedrijf een EPRA-winst van minimaal 1,25 euro per aandeel. Eerder was er sprake van ten minste 1,15 euro aan EPRA-winst per aandeel in 2023. Daarmee komt WDP uit op een cumulatieve groei van 25 procent ten opzichte van 2020. 
Vooruitzichten  |  WDP 
Update 29 januari 2021 : WDP verwacht voor 2021 een stijging van 7 procent van de EPRA-winst naar 1,07 euro per aandeel. Terwijl het dividend over 2021 - naar eigen verwachting van WDP - uitkomt op  0,86 euro per aandeel.
Daarnaast stelt WDP zijn ambities ten aanzien van het groeiplan 2019-2023 naar boven bij. WDP rekent voor 2024 op een winst per aandeel van €1,25. Dit komt neer op een jaarlijkse winstgroei van 7,5%.
Taxatie  WPA & Dividend  |  WDP
  EPRA winst per aandeel payout ratio dividend Intrinsieke waarde
2016 € 0,98 * 62 % € 0,61 * €  7,31 *
2017 € 0,80 * 80 % € 0,64 *    €  8,33 *
2018 € 0,86 * 80 % € 0,69 *  € 10,17 *
2019 € 0,93  80 % € 0,74 € 12,80
2020 € 1,00    80 % € 0,80    € 13,50
2021 € 1,07    TAX 80 % € 0,86    TAX -
2022 € 1,14    TAX 80 % € 0,91    TAX -
 
* Cijfers aangepast i.v.m. splitsing 
     
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
WDP keert zo'n 80% van het direct resultaat (EPRA wpa) uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
De EPRA-index is een beursindex die wereldwijd wordt gebruikt om de prestaties van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en REITs (Real estate investment trusts) te vergelijken. De EPRA-winst is het onderliggende resultaat van de opbrengsten uit kernactiviteiten (direct resultaat uit verhuur en ontwikkelen van semi-industrieel en logistiek vastgoed). 
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van WDP met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.