Dividend Info AMX aandeel WDP met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door WDP uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
WDP - warehouses de Pauw - is een Belgisch familiebedrijf dat opgericht is in 1971 onder het motto 'Warehouses with brains'. WDP biedt intelligente warehouse oplossingen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en verhuren van semi-industrieel en logistiek vastgoed.
Ex-dividenddata  | WDP
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
27-04-2017 Jaardividend 2016  € 0,61 *   keuzedividend 19-05-2017
26-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,64 *   keuzedividend 22-05-2018
25-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,69 *   keuzedividend 17-05-2019
04-05-2020 Jaardividend 2019 € 0,74     keuzedividend / combi  ** 29-05-2020
29-04-2021 Jaardividend 2020 € 0,80      (verwachting) 27-05-2020
 *      LET OP :  Eerdere cijfers in tabel gemerkt met  * aangepast i.v.m. splitsing aandeel 7 :1  ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' ) in 2019 . 
Dividendnieuws  |  WDP 
Update 21 oktober 2020 : Bij de presentatie van de 3-e kwartaalcijfers over 2020 laat WDP weten in de eerste negen maanden van het jaar een winst per aandeel van 0,76 euro gemaakt te hebben. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf bevestigde het voorgenomen brutodividend van 0,80 euro per aandeel over 2020. 
Update 31 juli 2020 : Bij de presentatie van de halfjaarcijfers bevestigde WDP het voorgenomen brutodividend van 0,80 euro per aandeel voor 2020. Dat is gebaseerd op de eerder aangegeven prognose van de winst per aandeel voor heel het jaar van 0,95 euro tot 1 euro per aandeel. De winst per aandeel kwam in het 1-e halfjaar uit op 0,49 euro, bijna 8 procent meer dan een jaar terug.
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers  22 april 2020 :  WDP zag in de eerste drie maanden van 2020 - mede door hogere huurinkomsten door een sterke groei van de portefeuille in met name Nederland en Roemenië - de EPRA-winst  met 14 procent op jaarbasis stijgen. De EPRA-winst per aandeel bedroeg € 0,22, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.  WDP bevestigde voor 2020 een beoogd brutodividend van € 0,80 per aandeel op basis van een verwachte EPRA-winst per aandeel van € 0,95 tot € 1,00 per aandeel. 
Agenda  | WDP
02-01-2020 Splitsing aandelen  1:7 ( 7 'nieuwe' aandelen voor 1 'oude' )
21-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
29-01-2021 Jaarcijfers 2020
28-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
Dividendbeleid  | WDP 
WDP geeft aan een duurzaam en voorzichtig – maar aantrekkelijk –dividendbeleid te voeren dat zich vertaalt in een aanhoudend hoog en bovendien geleidelijk stijgend dividend per aandeel. Door een deel van de winst te reserveren, kan bovendien een buffer voor te toekomst worden opgebouwd. De zaakvoerder van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen of het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. 
Aanvulling dividendinfo.nl : Begin 2019 presenteerde WDP een nieuw vijfjarenplan, met als doel de portefeuille jaarlijks met 10 procent uit te breiden tot 5 miljard euro in 2023. Daarnaast moet de winst per aandeel jaarlijks met zo'n 6 procent stijgen. De sterke groei van de portefeuille in 2019 met voorverhuurde nieuwbouwprojecten en zonne-energieprojecten hebben de uitvoering van het groeiplan 2019-2023 een boost gegeven. WDP gaat nu uit van een EPRA winst per aandeel van "minimaal" € 1,15 voor 2023. 
Taxatie  WPA - Dividend  |  WDP
  EPRA winst per aandeel payout ratio dividend Intrinsieke waarde
2016 € 0,98 * 62 % € 0,61 * €   7,31 *
2017 € 0,80 * 80 % € 0,64 *    €    8,33 *
2018 € 0,86 * 80 % € 0,69 *  €  10,17 *
2019 € 0,93  80 % € 0,74 €  12,80
2020 € 1,00    TAX 80 % € 0,80    TAX -
2021 € 1,06    TAX 80 % € 0,85    TAX -
2022 € 1,12    TAX 80 % € 0,90    TAX -
 
Cijfers aangepast i.v.m. splitsing 
     
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
WDP keert zo'n 80% van het direct resultaat (EPRA wpa) uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
De EPRA-index is een beursindex die wereldwijd wordt gebruikt om de prestaties van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en REITs (Real estate investment trusts) te vergelijken. De EPRA-winst is het onderliggende resultaat van de opbrengsten uit kernactiviteiten (direct resultaat uit verhuur en ontwikkelen van semi-industrieel en logistiek vastgoed). 
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van WDP met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.