Dividend Info AMX aandeel Vopak met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Vopak uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Koninklijke Vopak N.V. is in 1999 ontstaan  door de fusie van Pakhoed N.V. en van Ommeren N.V.   De wereldwijd opererende tankterminal operator is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten.
Ex-dividend  |  Vopak
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
22-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,00 28-04-2016
21-04-2017 Jaardividend 2016 € 1,05 26-04-2017
20-04-2018 Jaardividend 2017 € 1,05 25-04-2018
23-04-2019 Jaardividend 2018 € 1,10 26-04-2019
23-04-2020 Jaardividend 2019 € 1,15 29-04-2020
23-04-2021 Jaardividend 2020 € 1,20 29-04-2021
Dividendnieuws  |  Vopak
Update 17 februari 2021 : Vopak stelt op de Algemene Vergadering Aandeelhouders  d.d. 21 april 2021 een contant jaardividend 2020 voor van € 1,20 per aandeel. Dit komt neer op de stijging van 4 % t.o.v. het dividend over 2019.
 
Ex-dividenddatum : 23 april 2021
Betaalbaarstelling : 29 april 2021
Agenda  |  Vopak
17-02-2021 Jaarcijfers 2020
21-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
21-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
Dividendbeleid  |  Vopak 
Vopak heeft een dividendbeleid waarbij 25 tot 75% van de netto winst wordt uitgekeerd in de vorm van een cash jaardividend. Vopak streeft een stabiel tot groeiend dividend na. De afgelopen jaren werd rond de 45 % van de winst uitgekeerd.
Vooruitzichten  |  Vopak
Update 17 februari 2021 : In 2020 steeg de onderliggende winstgevendheid (EBITDA) met 5 procent. Dit als gevolg van verbeterde prestaties bij olie en extra kostenbesparingen. Daarnaast waren er zwakkere resultaten bij chemicals en een negatieve impact van wisselkoerseffecten van 20 miljoen euro.
De aangepaste winst per aandeel daalde - vanwege een gestegen belastingtarief - met bijna 8 procent tot 2,58 euro (2019: 2,80 euro).
De opslagtanks van Vopak waren in het vierde kwartaal van vorig jaar nog bijna even vol als in het kwartaal ervoor. De vraag naar opslag van olie, gassen en chemicaliën was daarmee nog steeds erg groot. Voor 2021 verwacht Vopak de kosten verder te verlagen en een bijdrage aan de EBITDA door nieuwe projecten van 30 tot 50 miljoen euro. 
Taxatie WPA & Dividend  |  Vopak
  winst per aandeel * payout ratio dividend
2015 € 2,21 45 % € 1,00
2016 € 4,18 25 % € 1,05
2017 € 2,25 47 % € 1,05
2018 € 2,27 48 % € 1,10  
2019 € 2,80 41 % € 1,15
2020 € 2,58 50 % € 1,20
2021 € 3,00   TAX 50 % € 1,20   TAX
2022 € 3,20   TAX 50 % € 1,60   TAX
* Basic earnings per ordinary share (in EUR)  
Het dividendbeleid van Vopak geeft aan dat 25 % tot 30 % van de winst per aandeel ( WPA ) ten goede komt aan de aandeelhouders van het fonds.
De laatste jaren ligt de payout ratio rond de 50%.