Alle dividend-info en de agenda 2019 van het AScX  vastgoed aandeel Vastned : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Vastned is een Europese beursgenoteerde high street vastgoedonderneming met focus op ‘Venues for premium shopping’. VastNed belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen, primair in de eurozone. VastNed Retail is actief in Nederland, Spanje, Frankrijk, België, Portugal en Turkije. 
Ex-dividend  |   VastNed
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
03-08-2020 Interim-dividend 2020 NNB 17-08-2020
20-04-2020 Slotdividend 2019 € 1,47 04-05-2020
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,58 20-08-2019
24-04-2019 Slotdividend 2018 € 1,34 07-05-2019
06-08-2018 Interim-dividend 2018  € 0,71 21-08-2018
23-04-2018 Slotdividend 2017 € 1,41  08-05-2018
 Agenda  |  Vastned
27-10-2019 (nabeurs) Cijfers 3-e kwartaal 2019
29-07-2019 (nabeurs) Halfjaarcijfers 2019
06-05-2019 (nabeurs) Cijfers 1-e kwartaal 2020
16-04-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
11-02-2019 (nabeurs) Jaarcijfers 2019
Dividendbeleid  |  Vastned
  • Dividendbeleid: Het uitgangspunt van het dividendbeleid is om minimaal 75% van het direct resultaat uit te keren aan aandeelhouders. Dividenduitkering vindt tweemaal per jaar plaats. De tussentijdse uitkering van een interim-dividend bedraagt 60% van het direct resultaat per aandeel over het eerste halfjaar. Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. Het dividendbeleid is in lijn met Vastned's strategie, gericht op kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid.
Taxatie  WPA - Dividend  |  VastNed
  WPA * payout ratio dividend NAV * 31 december
2021 €   2,05    TAX  100 % € 2,05   TAX  
2020 €   2,10    TAX    98 % € 2,05   TAX  
2019 €   2,03  101 % € 2,05    € 46,28 
2018 €   2,22        92 % € 2,05    € 46,49
2017  €   5,02    41 % € 2,05 € 46,98
2016 €   1,39  147 % € 2,05 € 43,56
2015 €   3,44    60 % € 2,05 € 44,41
  * direct resultaat     Intrinsieke waarde 
Outlook  |  Vastned
Update - 11 februari 2020 - Het direct resultaat over 2019 van € 2,03 per aandeel is lager dan over 2018. Gecorrigeerd voor een eenmalige bate in 2018, is het direct resultaat in 2019 stabiel ten opzichte van 2018. Het indirecte resultaat per aandeel komt uit op € 0,73 negatief (2018: € 0,04 positief). 
                          
Voor 2020 wordt een direct resultaat tussen € 2,05 en € 2,15 per aandeel verwacht, een lichte stijging ten opzichte van 2019. Dit als gevolg van de verwachting dat de gemiddelde bezettingsgraad in 2020 verder stijgt.
 
Taco de Groot, CEO Vastned: “De kwaliteit van de portefeuille is gedurende 2019 verbeterd en de bezettingsgraad blijft onverminderd hoog met een portefeuille die nagenoeg geheel is verhuurd. De portefeuille van Vastned bestaat nu voor 83% uit highstreet winkelvastgoed in grotere Europese steden met historische centra en een sterke identiteit. De markt blijft uitdagend en de transitie van het retaillandschap zet zich door, maar met de transformatie van de portefeuille heeft Vastned op tijd ingespeeld op de huidige trend dat retailers het aantal winkels reduceren en zich meer focussen op de toplocaties in de grotere steden."
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
Vastned keert over 2019 bijna het volledige directe resultaat uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is (mede) bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
AScX aandeel VastNed's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .