Dividend Info AScX aandeel Vastned met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Vastned uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Vastned is een Europese beursgenoteerde high street vastgoedonderneming met focus op ‘Venues for premium shopping’. VastNed belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen, primair in de eurozone. VastNed Retail is actief in Nederland, Spanje, Frankrijk, België, Portugal en Turkije. 
Ex-dividend  |  VastNed
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
23-04-2018 Slotdividend 2017 € 1,41  08-05-2018
06-08-2018 Interim-dividend 2018  € 0,71 21-08-2018
24-04-2019 Slotdividend 2018 € 1,34 07-05-2019
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,58 20-08-2019
29-06-2020 Slotdividend 2019 € 0,85  13-07-2020
19-04-2021 Jaardividend 2020 € 1,73 06-05-2021
03-08-2021 Interim-dividend 2021 NNB 18-08-2021
Dividendnieuws  |  VastNed
Update 11 februari 2021 : Vastned stelt over 2020 een dividend voor van 1,73 euro per aandeel.
Vastned rapporteert een direct resultaat over 2020 van € 1,85 per aandeel, wat lager is dan in 2019, vanwege de impact van COVID-19. Vastned heeft tijdens de eerste en de tweede lockdown betalingsafspraken op maat gemaakt met nagenoeg alle huurders. Daardoor bleef de huurcollectie relatief hoog met 90% voor FY 2020. De bezettingsgraad bleef ook hoog op 96,5% en de vastgoedportefeuille is robuust, met een gezien de bijzondere omstandigheden beperkte waardedaling van 5,2% gedurende FY 2020. De directie heeft besloten tot een dividendvoorstel voor FY 2020 van totaal € 1,73 per aandeel. Vanwege de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding daarvan, geeft Vastned op dit moment geen verwachting af voor het directe resultaat over 2021.
 
Outlook : Vastned gaat haar portefeuille optimaliseren en concentreren naar panden voor gemengd gebruik in de historische binnensteden, waar winkelen, werken, wonen en ontspannen samenkomen. De focus zal komen te liggen op winkelpanden die verschillende typen huurders aantrekken en waar potentieel is om woningen of kantoren boven de winkels te creëren. Vastned wil zich waar mogelijk richten op het creëren van clusters van panden in de verschillende steden.
 Agenda  |  Vastned
11-02-2021         Jaarcijfers 2020
15-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
05-05-2021       - nabeurs - Cijfers 1-e kwartaal 2021
29-07-2021       - nabeurs - Halfjaarcijfers 2021
27-10-2021       - nabeurs - Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  Vastned
Het uitgangspunt bij het dividendbeleid is om minimaal 75% van het direct resultaat uit te keren aan aandeelhouders. Dividenduitkering vindt tweemaal per jaar plaats. De tussentijdse uitkering van een interim-dividend bedraagt 60% van het direct resultaat per aandeel over het eerste halfjaar. Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. Het dividendbeleid is in lijn met Vastned's strategie, gericht op kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid.
Taxatie  WPA - Dividend  |  VastNed
  direct resultaat payout ratio dividend intrinsieke waarde 
2015 €   3,44      60 % € 2,05 € 44,41
2016 €   1,39    147 % € 2,05  € 43,56
2017 €   5,02      41 % € 2,05  € 46,98
2018 €   2,22       92 % € 2,05  € 46,49
2019 €   2,03      70 % € 1,43   € 46,20
2020 €   1,85      94 % € 1,73    € 42,36 
2021 €   2,00    TAX      80 % € 1,60    TAX -
2022 €   2,00    TAX      80 % € 1,60    TAX -
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
Vastned keert over 2019 bijna het volledige directe resultaat uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is (mede) bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
AScX aandeel VastNed's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .