Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke private bank actief in Nederland, België en Zwitserland. De dienstverlening richt zich voornamelijk op private banking, vermogensbeheer en merchant banking. In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Van Lanschot is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
18-12-2017 Kapitaalteruggave € 1,00 20-12-2017
22-05-2017  Jaardividend 2016 € 1,20 02-06-2017
Agenda  |  Van Lanschot Kempen
02-11-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
22-08-2018 Halfjaarcijfers 2018
31-05-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering (was eerder gepland voor 25 april 2018)
25-04-2018 Trading update Q1 2018
22-02-2018 Jaarcijfers 2017
03-11-2017 Cijfers 3-e kwartaal 2017 
29-08-2017 Halfjaarcijfers 2017
18-05-2017 Algemene Aandeelhouders Vergadering
Dividendbeleid: Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen 50% en 70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders uit te keren als dividend aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen A. (update ultimo 2017)
In december 2017 vond een (eerste) kapitaalteruggave van  € 1,00 per aandeel plaats. Kosten voor Van Lanschot 41 miljoen euro.  De bedoeling is om tussen dec 2017 en eind 2020 in totaal 250 miljoen euro terug te geven aan de aandeelhouders. Op de kapitaalteruggave wordt geen dividendbelasting ingehouden.
Taxatie  WPA - Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  WPA payout ratio dividend info
2020 € 2,55    TAX 59 % € 1,50    TAX  
2019 € 2,20    TAX 66 % € 1,45    TAX  
2018 € 2,00    TAX 73 % € 1,45    TAX  
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
2016 € 1,61 74 % € 1,20  
2015 € 1,04 43 % € 0,45  
2014 € 2,66 15 % € 0,40  
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2018