Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke private bank actief in Nederland, België en Zwitserland. De dienstverlening richt zich voornamelijk op private banking, vermogensbeheer en merchant banking. In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Van Lanschot is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50  23-12-2019
- Jaardividend 2019  * € 1,45 -
* Update | 03 april 2020 : Van Lanschot Kempen laat weten dat de bank - indien de kapitaalratio aan de gestelde targets voldoet -  het dividend over 2019 aan de aandeelhouders uitkeerd. Dit in ieder geval niet voor 1 oktober 2020.
Agenda  |  Van Lanschot Kempen
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
07-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
28-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
26-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
Dividendbeleid - Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update jan 2019)
Taxatie  WPA - Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  WPA* payout ratio dividend info
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
2018 € 2,37 61 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2019 € 2,52  58 % € 1,45    (uitgesteld) + kapitaalteruggave ad € 1,50
         
  Underlaying earnings per share (€)      
Outlook  | Van Lanschot Kempen 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 07 mei 2020 : Van Lanschot Kempen boekte in het 1-e kwartaal  - door aan marktvolatiliteit toegeschreven incidentele posten - een nettoverlies van 10,5 miljoen euro. De onderliggende activiteiten van met name de segmenten Private Banking en Asset Management ontwikkelen zich echter naar eigen zeggen goed. Ook zijn de kapitaal- en liquiditeitsratio's "onverminderd sterk" en de kredietvoorzieningen "op een laag niveau". Dit komt omdat de kredietportefeuille de afgelopen jaren is beperkt tot overwegend woninghypotheken. Het bedrijf voert een pakket aan kostenbesparende maatregelen door en verwacht het jaar, onder normale marktomstandigheden, positief te eindigen.
 
Update n.a.v. jaarcijfers | 20 februari 2020 Van Lanschot Kempen heeft in 2019 een kwart meer winst geboekt - mede door lagere kosten en investeringen - terwijl de provisies en rentebaten in de tweede jaarhelft aantrokken. Eerder liet de bank al weten op schema te liggen om binnen de kostendoelstelling van per saldo circa 390 miljoen euro te blijven.De kernkapitaalratio (Fully loaded CET 1 ratio) verbeterde van 22,4 procent halverwege het jaar tot 23,8 procent.
 
 Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio *
                     
Eigen doelstelling / ondergrens
ING group  14,6 %           13,5 %
ABN AMRO bank
 18,1 % 17,5 -18,5 % (target 2020)
Rabobank
 16,3 %             14 %
Van Lanschot Kempen
 23,8 %      15 - 17 %
  * Update  ultimo 2019  
* De Fully loaded CET 1 ratio ( Common Equity Tier 1% ) is een belangrijke graadmeter voor de bestendigheid van banken. De CET1 ratio geeft de hoeveelheid eigen vermogen aan ten opzichte van het risico dat een bank loopt. CET1 is in 2014 ingevoerd als voorzorgsmaatregel om de economie te beschermen tegen een financiële crisis. Een hoge CET 1 ratio (boven de eigen doelstelling) biedt banken mogelijk de ruimte voor verruiming van teruggaven aan aandeelhouders (kapitaalteruggaven / verhoging dividend / inkoop eigen aandelen).
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .