Dividend Info Lokale markt aandeel Value8 met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Value8 uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Value8 NV is opgericht door voormalig voorman van de Vereniging van Effectenbezitters, Peter Paul de Vries. De onderneming richt zich op het vergaren van belangen in kleinere bedrijven. Het is onder meer grootaandeelhouder in beleggerswebsite IEX.nl en Snowworld.
 Ex-dividend  |  Value8
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
13-06-2014 Jaardividend 2013  € 0,12 + 5% stockdividend 20-06-2014 
15-06-2015 Jaardividend 2014  € 0,14 + 5% stockdividend 22-06-2015
17-06-2016 Jaardividend 2015  € 0,15 + 5% stockdividend 01-07-2016
04-01-2018 Jaardividend 2016 5 % bonus aandelen + 3% stockdiv. 15-01-2018 
13-06-2018 Jaardividend 2017 € 0,15 of 3% stockdividend  26-06-2018
15-11-2018 Interim-dividend 2018 € 1,05 (contant) 20-11-2018
24-05-2019 Slotddividend 2018 € 0,15 (contant) 31-05-2019
11-06-2020 (interim) dividend  € 0,15 (contant) 17-06-2020
15-11-2020 Kapitaalvermindering € 0,30 * 20-11-2020
* kapitaalvermindering ter grootte van € 0,30, uitgekeerd in aandelen IEX Group en MKB Nedsense. Een aandeel Value8 geeft recht op 0,1 aandeel IEX Group en 1,25 aandeel MKB Nedsense.
Dividendnieuws  |  Value8 
Update 7  oktober 2020 : Nadere informatie de omtrent kapitaaluitkering :
De vermindering van het kapitaal vindt technisch plaats door eerst de nominale waarde van elk gewoon aandeel Value8 (aandeel A en B) te verhogen naar EUR 0,65 en direct daarna te verlagen naar EUR 0,35. In dit kader wordt een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel aan de Value8-aandeelhouders terugbetaald in de vorm van uit te keren aandelen IEX Group NV en MKB Nedsense NV.
De uitkering per gewoon aandeel Value8 (aandeel B) is op 14 september jl. vastgesteld op 0,1 aandeel IEX Group plus 1,25 aandeel MKB Nedsense.
Update 15 september 2020 : Mededeling m.b.t. kapitaalvermindering.  Value8 is van 0,1 aandeel IEX Group en 1,25 aandeel MKB Nedsense uit te keren aan aandeelhouders voor elk aandeel Value8 dat zij bezitten. Voorbeeld: een aandeelhouder van 80 aandelen Value8 ontvangt 8 aandelen IEX Group en 100 aandelen MKB Nedsense. De verwachting is dat deze uitkering in de komende maand zal worden uitgevoerd. 
Update 9 juni 2020 : Value8 betaalt contant dividend en splitst preferente aandelen. Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C zullen worden uitgekeerd, en de splitsing van de preferente aandelen zal worden geëffectueerd.
Op de gewone aandelen B zal een (interim) dividend worden uitgekeerd van 0,15 euro per aandeel in contanten. Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd, alsmede een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel.
 Agenda  |  Value8
04-06-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
18-11-2020 Trading update 3-e kwartaal 2019
01-04-2020 Trading update Jaarcijfers 2019
18-11-2020 Trading update 3-e kwartaal 2019
Dividendbeleid  |  Value8 
Value8 laat in zijn dividendbeleid weten dat een boekjaar met een negatief resultaat hoeft niet te resulteren in het passeren van het dividend. Value8 streeft in dat kader naar een beperkt maar stabiel groeiend dividend voor de aandeelhouder van gewone aandelen, waarbij een belangrijk deel van de winst kan worden geherinvesteerd. Afhankelijk van de liquiditeitsplanning kan ook worden voorgesteld het dividend in aandelen uit te keren. Voorts bestaat de mogelijkheid tot het voorstellen van een keuzedividend (jaarverslag 2017). In juni 2016 liet het bedrijf al weten dat het vanwege financiering van de groei in de komende jaren verwacht een relatief laag deel van de winst uit te keren aan aandeelhouders. Wel heeft de investeerder als doel het dividend ten minste op het huidige niveau te handhaven. 
Kerncijfers  |  Value8 
  WPA payout ratio dividend NAV * info
2013 € 0,60 20 % € 0,12 € 5,06 Over 2013   +  5 % stockdividend. (dus 1 aandeel per 20 aandelen extra)
2014 € 0,74 19 % € 0,14 € 6,14 Over 2014   +  5 % stockdividend. (dus 1 aandeel per 20 aandelen extra)
2015 € 0,71 21 % € 0,15 € 7,17 Over 2015   +  5 % stockdividend. (dus 1 aandeel per 20 aandelen extra) 
2016 €-0,20 n.v.t. € 0,00 € 6,33 Over 2016   +   5 % bonus aandelen + 3% stockdividend.
2017 € 0,26 58 % € 0,15 € 7,39 Keuzedividend :  € 0,15 of 3% stockdividend 
2018 € 0,42 36 % € 1,20 € 6,61  
2019 € 0,44 34 % € 0,15 € 7,15  
* De intrinsieke waarde (Netto Asset Value) per aandeel aan het einde van het jaar.
Beleggers vinden hier info over de beurs- en dividend agenda 2019 van het aandeel Value8 met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.