Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel TKH : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. De groep wil vernieuwende oplossingen bieden aan opdrachtgevers uit Telecom, Building en Industrial Solutions.
Ex-dividend  | TKH
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
08-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,40 13-05-2018
07-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,20  14-05-2018
05-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,10 10-05-2017
28-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,10 20-05-2016
Agenda  |  TKH
10-03-2020 Jaarcijfers 2019
NNB Trading Update Q3 2019
13-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
06-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
05-03-2019 Jaarcijfers 2018
01-11-2018 Trading Update Q3 2018
14-08-2018 Halfjaarcijfers 2018
03-05-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
Dividendbeleid  |  TKH 
  • Dividendbeleid :  " Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis van de groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een pay-out van 40% tot 70% na. " 
Taxatie WPA - Dividend  |  TKH
  WPA* payout ratio dividend
2021 € 3,50    TAX 55 % € 1,92    TAX
2020 € 3.00    TAX 55 % € 1,65    TAX
2019 € 2,50    TAX 56 % € 1,40    TAX
2018 € 2,58     54 % € 1,40    
2017  € 2,05   58 % € 1,20
2016 € 2,04 54 % € 1,10
2015 € 2,07 53 % € 1,10
2014 € 2,14 47 % € 1,00
  *nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders (€)    
Outlook  |  TKH  
  • Outlook - maart 2019 - 
                           -   Telecom Solutions : De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen.
                           -   Building Solutions : De groei zal hoofdzakelijk in vision & security systems worden gerealiseerd.
                           -   Industrial Solutions : Binnen de industriële sector is enige terughoudendheid voor investeringen waar te nemen.
 
  • Outlook - juni 2019 -   TKH Group verhoogt zijn doelstellingen voor de middellange termijn en breidt zijn desinvesteringsprogramma flink uit. TKH gaat nu voor de middellange termijn uit van een rendement op omzet van minstens 15 procent. Eerder was sprake van van een eerdere bandbreedte van 12 tot 13 procent. De doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen gaat naar een bandbreedte van 22 tot 25 procent, van een eerdere 21 tot 23 procent.                   

  • Outlook - augustus 2019 - Hogere omzet maar lager resultaat in eerste halfjaar 2019. Omzet stijgt met 3,5% (autonoom +0,1%) maar nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders neemt af met 16,6% naar € 45,9 miljoen. Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per aandeel  -21% naar € 1,09 (H1 2018: €  1,31). Orderboek per 30 juni 2019 stijgt autonoom met 13,0% ten opzichte van 31 december 2018 en biedt goed perspectief voor sterke groei van omzet en winst in tweede halfjaar. Verwachting geheel 2019: Nettowinst voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 106 en € 112 miljoen (2018: € 110,3 miljoen).
 
dividendinfo.nl: Uitgaande van een payout ratio van 56% en de door TKH uitgesproken verwachting dat de nettowinst uit voortgezette activiteiten - voor amortisatie en eenmalige baten en lasten - toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 106 en € 112 miljoen uitkomt, taxeren wij de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per aandeel op € 2,50 en het dividend voor 2019 - onveranderd t.o.v. 2018 -  op € 1,40 (update augustus 2019)
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van TKH met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.