Dividend Info AMX aandeel TKH met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door TKH (Twentse Kabel Holding) uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. De groep wil vernieuwende oplossingen bieden aan opdrachtgevers uit Telecom, Building en Industrial Solutions.
Ex-dividend  | TKH
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
28-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,10 20-05-2016
05-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,10 10-05-2017
07-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,20  14-05-2018
08-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,40 13-05-2019
11-05-2020 Jaardividend 2019 € 1,50 15-05-2020
10-05-2021 Jaardividend 2020 € 1,00 14-05-2021
Dividendnieuws  | TKH 
Update 09 maart 2021 : TKH group stelt op de Algemene Vergadering Aandeelhouders d.d. 06 mei 2021 een contant jaardividend voor van € 1,00 per aandeel. Dit betekent een daling van 33% t.o.v. het dividend over het voorgaande jaar. De payout ratio  bedraagt 87,3% van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. Naast het dividend is TKH eind 2020 gestart met een aandeleninkoop-programma ter waarde van € 25 miljoen en de inkoop van 200.000  aandelen i.v.m. verplichtingen uit aandelen- en optieregelingen.
 
Ex-dividenddatum : 10 mei 2021
Betaalbaarstelling : 14 mei 2021
Financiële kalender  |  TKH
09-03-2021 Jaarcijfers 2020
06-05-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
17-08-2021 Halfjaarcijfers
Dividendbeleid  |  TKH 
Dividendbeleid :  " Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis van de groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een payout van 40% tot 70% na."  
Vooruitzichten  |  TKH 
Update 05 mei 2021: TKH boekte in het 1-e kwartaal bijna 5% minder autonome omzet. Het bedrijf schrijft dit toe aan een lagere orderintake bij Industrial Solutions in het tweede en derde kwartaal van 2020, waardoor de omzet bij deze tak daalde en niet kon worden gecompenseerd door de omzetstijging bij Telecom en Building Solutions. Toch stelt TKH zijn verwachtingen voor het eerste halfjaar positief bij. Doordat de productiecapaciteit beter benut wordt, verwacht het bedrijf nu een hoger resultaat dan over dezelfde periode een jaar eerder.
Update 09 maart 2021 : Voor het eerste halfjaar van 2021 verwacht TKH dat met name de lage orderintake binnen Tire Building in het tweede en derde kwartaal van 2020 leidt tot een lagere winst ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Over heel 2021 verwacht TKH een stijging van de winst. Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2021 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor heel 2021. 
Taxatie WPA & Dividend  |  TKH
  winst per aandeel * payout ratio dividend
2017  € 2,05   58 % € 1,20
2018 € 2,58 54 % € 1,40    
2019 € 2,72   55 % € 1,50
2020 € 1,14 88 % € 1,00
2021 € 2,00     TAX 65 % € 1,30     TAX
2022 € 2,40     TAX 58 % € 1,40     TAX
* Nettowinst per gewoon aandeel toerekenbaar aan aandeelhouders (€)
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van TKH met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.