Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel TKH : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. De groep wil vernieuwende oplossingen bieden aan opdrachtgevers uit Telecom, Building en Industrial Solutions.
Ex-dividend  | TKH
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
11-05-2020 Jaardividend 2019 € 1,50 15-05-2020
08-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,40 13-05-2019
07-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,20  14-05-2018
05-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,10 10-05-2017
28-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,10 20-05-2016
Agenda  |  TKH
10-03-2020 Jaarcijfers 2019
13-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
06-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
05-03-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  TKH 
Dividendbeleid :  " Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis van de groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een pay-out van 40% tot 70% na. " 
Taxatie WPA - Dividend  |  TKH
  WPA * payout ratio dividend
2019 € 2,72   55 % € 1,50
2018 € 2,58     54 % € 1,40    
2017  € 2,05   58 % € 1,20
  * Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders (€)    
Outlook  |  TKH  
Update | 05 maart 2020 : TKH laat weten dat over heel 2019 de omzet met ruim 2 % procent gestegen is. Autonoom was er echter sprake van een daling van bijna 4%. De brutowinst (EBITA) daalde met 1,5 procent en de nettowinst voor aftrek van amortisatie met bijna 8 procent. Het rendement op de omzet daalde van 12,0 naar 11,6 procent en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal ging van 21,3 naar 17,4 procent.
In november 2019 meldde het bedrijf al een verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland steeds meer opspelen.
 
Voor 2020 verwacht TKH sneller te kunnen groeien in zijn telecom- en bouwdivisies. Voor de industriële tak, die kampt met de zwakke marktomstandigheden in de auto-industrie, wordt een lagere omzet en winst voorzien. Vooralsnog signaleert het bedrijf een beperkte impact van het coronavirus. Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2020 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2020.
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van TKH met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.