Alle dividend-info en de agenda 2018 voor het AMX aandeel TKH : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. De groep wil vernieuwende oplossingen bieden aan opdrachtgevers uit Telecom, Building en Industrial Solutions.
Update 05 maart 2019 : 
Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,40 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2017: € 1,20). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2018 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 48,6% van de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 54,2% van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 13 mei 2019.
Ex-dividend  | TKH
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
08-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,40 13-05-2018
07-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,20  14-05-2018
05-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,10 10-05-2017
28-04-2016 Jaardividend 2015 € 1,10 20-05-2016
Agenda  |  TKH
01-11-2018 Trading Update Q3 2018
14-08-2018 Halfjaarcijfers 2018
03-05-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
02-05-2018 Trading Update Q1 2018
06-03-2018 Jaarcijfers 2017
03-05-2017 Algemene Aandeelhouders Vergadering
Dividendbeleid & Outlook  |  TKH 
Dividendbeleid -  " Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis van de groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een pay-out van 40% tot 70% na. "
 
Outlook - maart 2019 - 
  • Telecom Solutions : De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen.
  • Building Solutions : De groei zal hoofdzakelijk in vision & security systems worden gerealiseerd.

  • Industrial Solutions : Binnen de industriële sector is enige terughoudendheid voor investeringen waar te nemen, wat binnen het subsegment connectivity systems een impact op de groeimogelijkheden heeft.                                                                                                                                                                                 

TKH : In 2018 heeft onze strategie en focus geleid tot de eerder voorspelde verdere omzet- en winstgroei. Wederom komt meer dan 20 procent van onze omzet uit innovaties. We zijn goed op koers om onze middellange termijn doelstellingen te realiseren .Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2019 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2019.
Taxatie WPA - Dividend  |  TKH
  WPA* payout ratio dividend info
2020 € 4,00    TAX 55 % € 2,20    TAX  
2019 € 3,30    TAX 55 % € 1,80    TAX  
2018 € 2,58     54 % € 1,40      
2017  € 2,05   58 % € 1,20  
2016 € 2,04 54 % € 1,10  
2015 € 2,07 53 % € 1,10  
2014 € 2,14 47 % € 1,00  
  *nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders (€)      
Info over beurs- en dividend agenda 2018 van TKH met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.