Alle dividend-info en de agenda 2018 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
21-09-2018 Interim-dividend * € 0,55 01-10-2018 
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
23-03-2018 slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
22-09-2017 Interim-dividend 2017 € 0,50 02-10-2017
24-03-2017 Slotdividend 2016 € 0,85 05-04-2017
23-09-2016 Interim-dividend 2016 € 0,45 03-10-2016
29-03-2016 Slotdividend 2015 € 0,80 06-04-2016
* Sligro liet bij presentatie halfjaarcijfers weten een deel van de opbrengsten van de verkoop van EMTÉ terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een eenmalig speciaal dividend van € 7,57  per aandeel. Daarnaast wordt een interimdividend uitgekeerd van 0,55 per aandeel.
Agenda  |  Sligro
20-03-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-01-2019 Jaarcijfers 2018
18-10-2018 Trading Update Q3
19-07-2018 Halfjaarcijfers 2018
19-04-2018 Trading Update Q1
21-03-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
25-01-2018 Jaarcijfers 2017
Dividendbeleid & Outlook  |  Sligro   
Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
 
Outlook - juli 2018 -  : Sligro ziet de afzetmarkten herstellen na een trage start van het jaar, maar vooralsnog in een iets lager tempo dan gedacht. Het bedrijf schat in dat de marktgroei op jaarbasis tussen de 2,5 procent en 3,5 procent zal bedragen.

Het bedrijf verwacht voor heel 2018 een bedrijfsresultaat uit 'voort te zetten bedrijfsactiviteiten' te realiseren van circa 55 miljoen euro. Daarbij is rekening gehouden met de eerder toegelichte 12 miljoen euro dis-synergie en de éénmalige kosten om tot een passende organisatie te komen van 16 miljoen euro. Sligro verwacht een nettowinst voor de Groep, inclusief niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten, van circa 270 miljoen euro.

Sligro benadrukt dat een outlook in dit geval een uitzondering is, omdat 2018 als een 'bijzonder' jaar geldt.

Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2020 € 2,18    TAX 71 % € 1,55    TAX  
2019 € 1,97    TAX 76 % € 1,50    TAX  
2018 € 1,82    TAX 77 % € 1,40    TAX
+ Speciaal dividend van € 7,57 i.v.m. verkoop EMTÉ 
2017  € 1,84 76 % € 1,40  
2016 € 1,65 79 % € 1,30  
2015 € 1,83 66 % € 1,20  
2014 € 1,56 70 % € 1,10  
2013 € 1,54 68 % € 1,05  
2012 € 1,57 67 % € 1,05  
Info over beurs- en dividend agenda 2018 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.