Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
NNBi Slotdividend 2019 € 0,85 NNB
20-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
22-03-2019 Slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
21-09-2018 Interim-dividend 2018 * € 0,55 01-10-2018 
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
* Sligro liet bij presentatie halfjaarcijfers weten een deel van de opbrengsten van de verkoop van EMTÉ terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een eenmalig speciaal dividend van € 7,57  per aandeel. Daarnaast wordt een interimdividend uitgekeerd van 0,55 per aandeel.
Agenda  |  Sligro
22-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
16-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
18-03-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
23-01-2020 Jaarcijfers 2019
Dividendbeleid  |  Sligro   
  • Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2021 € 1,80    TAX   81 % € 1,45    TAX  
2020 € 1,40    TAX 100 % € 1,40    TAX  
2019 € 0,77 182 % € 1,40      
2018 € 1,04*        - € 1,40   
Exclusief Speciaal dividend van € 7,57 i.v.m. verkoop EMTÉ 
2017  € 1,83   81 % € 1,40  
  * Winst uit voort te zetten     bedrijfsactiviteiten       
 Outlook  |  Sligro  
  • Update - 08 november 2019 - Voor 2019 rekent Sligro op een brutowinst (ebit) van 40 miljoen tot 45 miljoen euro. In 2018 was dat nog 53 miljoen euro. Exclusief eenmalige lasten in relatie tot de verkoop van EMTÉ-supermarkten en de organisatieaanpassingen kwam Sligro vorig jaar tot een brutowinst van 82 miljoen euro.De integratie van de overgenomen groothandelsactiviteiten van Heineken blijft een belangrijk speerpunt van Sligro. Vanaf volgend jaar moeten de voordelen van de deal zich nadrukkelijker uitbetalen. Daarbij spreekt Sligro van omzetherstel en kostenbesparingen. Tenslotte hangt er nog een claim boven het hoofd: Jumbo en Coop namen vorig jaar de EMTÉ-winkels van Sligro over, maar klagen over een te rooskleurige voorstelling van de financiën dat onderdeel.

          Omzet *           WPA*  
18 apr  2019 2019: 3mnd     + 0,5 %   Vlakke groei omzet: "De markten waarin wij actief zijn kennen een trage start." Sligro denkt het in zowel Nederland als België harder groeit dan de markt.
18 jul   2019
 
2019: 6 mnd     + 0,4 % € 0,29  (H1 2018: €0,55) Sligro heeft in de eerste helft van 2019 de omzet licht zien stijgen, maar de winst zien halveren. Wel positief over resultaten op middellange termijn.
17 okt  2019 2019: 9 mnd      - 0,4 %   Omzetkrimp in Q3 van 2,5%. Voor heel 2019 verwacht Sligro een fors lagere brutowinst t.o.v. 2018  (EBIT tussen 40 en 45 miljoen euro).
23 jan  2020
 
Jaarcijfers     - 0,9 % € 0,77  (FY 2018: €1,04) Daling resultaten door zwakte voedingtak in Nederland en België en prijsdruk bij name dranken. Daarnaasr sterk oplopende kosten transport en IT
   
autonome groei
  * t.o.v. vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.