Dividend Info AScX aandeel Sligro met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Sligro uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd. 
Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
21-09-2018 Interim-dividend 2018  € 0,55 01-10-2018 
22-03-2019 Slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
20-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
----- Slotdividend 2019  € 0,00 -----
----- Interim-dividend 2020 € 0,00 -----
----- Slotdividend 2020  € 0,00 -----
* speciaal dividend i.v.m. verkoop EMTE 
Dividendnieuws  |  Sligro
Update 28 januari 2021 :  Bij de presentatie van het jaarverslag stelt Sligro voor om over 2020 geen dividend uit te keren. Niet verrassend omdat Sligro gebruik heeft gemaakt van overheidssteun in de vorm van NOW, waarbij NOW 3.1 een verbod op dividend over 2020 onderdeel was van de voorwaarden.
Sligro genereerde een vrije kasstroom van 67 miljoen euro. Daarmee werd de schuld verlaagd. 
Voor 2021 is het omzetherstel bepalend voor de resultaatontwikkeling en gezien de onzekerheid rond de exacte timing van herstel onthoudt Sligro zich van het geven van een concrete outlook. Wel zei Sligro dit jaar "in toenemende mate" de vruchten te zullen plukken van de trajecten die in 2020 zijn ingezet, zoals de samenwerking met Heineken.
Update | 24 juli 2020 : Het nieuws dat groothandelsbedrijf Sligro zijn dividend schrapt is geen verrassing gezien de moeilijke marktomstandigheden voor de onderneming door de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities.Het schrappen van dividend is onderdeel van nieuwe afspraken van Sligro en zijn huisbank en andere financiers waardoor de bankconvenanten zijn verruimd......
Agenda  |  Sligro
28-01-2021 Jaarcijfers 2020
24-03-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
Dividendbeleid  |  Sligro 
Het dividendbeleid van Sligro Food Group gaat uit van een reguliere dividenduitkering ter grootte van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2017  €   1,83      81 % € 1,40  
2018 €   1,04 * > 100 % € 1,40 excl. speciaal dividend van € 7,57
2019 €   0,78      71 % € 0,55   
2020 € - 1,59    TAX        0 % € 0,00         
2021 €   0,80    TAX      75 % € 0,60    TAX  
2022 €   1,20    TAX      75 % € 0,90    TAX  
  * Winst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten       
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.