Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
20-03-2020 Slotdividend 2019 € 0,85 02-04-2020
20-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
22-03-2019 Slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
21-09-2018 Interim-dividend 2018 * € 0,55 01-10-2018 
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
Dividendbeleid  |  Sligro   
  • Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
Agenda  |  Sligro
22-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
16-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
18-03-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
23-01-2020 Jaarcijfers 2019
 Outlook  |  Sligro  
Update |  23 januari 2020 : In 2019 hebben veranderingen in de organisatie een drukkend effect op de resultaten gehad. Zo daalde de winst met bijna 25%.
Voor 2020 rekent Sligro op een beperkte totale marktgroei. Daarbij zullen volumes wel afnemen, maar deze worden gecompenseerd door prijsstijgingen. Verder rekent Sligro op een stijging van de loonkosten. Het bedrijf is naar eigen zeggen terughoudend met de overall verwachtingen voor het resultaat dit jaar. Het doet daarom nog geen concrete voorspellingen.
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2021 € 1,80    TAX   81 % € 1,45    TAX  
2020 € 1,40    TAX 100 % € 1,40    TAX  
2019 € 0,77 182 % € 1,40      
2018 € 1,04*        - € 1,40   
Exclusief Speciaal dividend van € 7,57 i.v.m. verkoop EMTÉ 
2017  € 1,83   81 % € 1,40  
  * Winst uit voort te zetten     bedrijfsactiviteiten       
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.