Alle dividend-info en de agenda 2018 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Update 24 januari 2019: Door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop heeft Sligro de winst in 2018 ruim verdrievoudigd. De nettowinst kwam uit op 276 miljoen euro. Dat was in 2017 nog 81 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten bedroeg 53 miljoen euro en kwam daarmee - zonder eenmalige lasten vanwege de verkoop van de Emté-supermarkten en aanpassingen in de eigen organisatie - uit op 82 miljoen euro. Hetzelfde niveau als n 2017 toen het bedrijfsresultaat - exclusief een eenmalige bate van 9 miljoen euro -  uitkwam op 91 miljoen euro.
Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
NNB Slotdividend 2018 € 0,85 NNB
21-09-2018 Interim-dividend * € 0,55 01-10-2018 
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
22-09-2017 Interim-dividend 2017 € 0,50 02-10-2017
24-03-2017 Slotdividend 2016 € 0,85 05-04-2017
23-09-2016 Interim-dividend 2016 € 0,45 03-10-2016
29-03-2016 Slotdividend 2015 € 0,80 06-04-2016
* Sligro liet bij presentatie halfjaarcijfers weten een deel van de opbrengsten van de verkoop van EMTÉ terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm van een eenmalig speciaal dividend van € 7,57  per aandeel. Daarnaast wordt een interimdividend uitgekeerd van 0,55 per aandeel.
Agenda  |  Sligro
20-03-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
24-01-2019 Jaarcijfers 2018
18-10-2018 Trading Update Q3
19-07-2018 Halfjaarcijfers 2018
19-04-2018 Trading Update Q1
21-03-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
25-01-2018 Jaarcijfers 2017
Dividendbeleid & Outlook  |  Sligro   
Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
 
Outlook - januari 2019 -  : Dit jaar wil Sligro zich - na de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop - weer volledig op de kernactiviteiten richten. De marktomstandigheden blijven volgens het bedrijf gunstig. Wel dreigen kosten voor onder meer transport, energie en lonen flink hoger te worden, maar Sligro verwacht die stijgingen op te kunnen vangen door efficiënter te werken. Concrete financiële verwachtingen werden niet verstrekt..
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2020 € 2,18    TAX   71 % € 1,55    TAX  
2019 € 1,97    TAX   76 % € 1,50    TAX  
2018 € 6,25*        - € 1,40   
Exclusief Speciaal dividend van € 7,57 i.v.m. verkoop EMTÉ 
2017  € 1,83   81 % € 1,40  
2016 € 1,65   79 % € 1,30  
2015 € 1,83   66 % € 1,20  
2014 € 1,56   70 % € 1,10  
2013 € 1,54   68 % € 1,05  
  *WPA inclusief ‘niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten’       
Info over beurs- en dividend agenda 2018 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.