Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Sligro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de Nederlandse markt van de 'etende mens'. Het concern levert ongeveer 60.000 food-en non-foodartikelen. Foodretailactiviteiten bestaan uit circa 130 full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd.

Ex-dividend  |  Sligro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
23-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,90  04-04-2018
24-07-2018 Speciaal dividend * € 7,57 31-07-2018
21-09-2018 Interim-dividend 2018  € 0,55 01-10-2018 
22-03-2019 Slotdividend 2018 € 0,85 03-04-2019
20-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,55 30-09-2019
----- Slotdividend 2019 * € 0,00 -----
----- Interim-dividend 2020 € 0,00 -----
----- Slotdividend 2020 * € 0,00 -----
* Update | 01 jul 2020 : Nadat eerder al het slotdividend over 2019 ingetrokken is, stelt Sligro nu voor om over 2020 eveneens het dividend te passeren.
 
"We do not expect that sales will recover to pre-COVID-19 levels until the second half of 2021. We believe that restoring our financial position must have priority and that there is an insufficient basis for a dividend for the calendar year 2020. The supplementary financing agreements prevent us from paying dividends for the rest of the calendar year 2020 and, consequently, no interim dividend for 2020 will be paid in the autumn."
 
** speciaal dividend i.v.m. verkoop EMTE
Dividendbeleid  |  Sligro   
Dividendbeleid : Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren. De afgelopen jaren lag de payout ratio rond de 70%. In beginsel wordt het interim-dividend bepaald op de helft van het reguliere dividend van het voorgaande jaar.
Agenda  |  Sligro
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
09-06-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
23-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
22-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
 Outlook  |  Sligro  
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 23 april 2020 : Sligro boekte in het 1-e kwartaal een 1% hogere omzet t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De eerder overgenomen branchegenoot De Kweker droeg daar voor 25 miljoen euro aan bij. Sligro verwacht in het tweede kwartaal marktomstandigheden vergelijkbaar met eind maart en "Gedurende het derde en vierde kwartaal verwachten wij een langzaam, maar geleidelijk herstel van onze afzetmarkten. Wij gaan er echter ook van uit, dat onze markten tot midden 2021 nodig zullen hebben om te herstellen naar het niveau van voor de COVID-19 periode."
Het bedrijf liet eerder al weten het slotdividend over 2019 te passeren en geeft verder geen cijfermatige outlook.
 
Update |  23 januari 2020 : In 2019 hebben veranderingen in de organisatie een drukkend effect op de resultaten gehad. Zo daalde de winst met bijna 25%.
Voor 2020 rekent Sligro op een beperkte totale marktgroei. Daarbij zullen volumes wel afnemen, maar deze worden gecompenseerd door prijsstijgingen. Verder rekent Sligro op een stijging van de loonkosten. Het bedrijf is naar eigen zeggen terughoudend met de overall verwachtingen voor het resultaat dit jaar. Het doet daarom nog geen concrete voorspellingen.
Taxatie WPA - Dividend  |  Sligro
  WPA payout ratio dividend info
2017  € 1,83      81 % € 1,40  
2018 € 1,04 * > 100 % € 1,40 excl. speciaal dividend van € 7,57
2019 € 0,77      71 % € 0,55   
  * Winst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten       
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Sligro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.