Van het AMX aandeel SBM de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda 2019 en het gevoerde dividendbeleid .
SBM Offshore N.V. is ontstaan uit diverse Nederlandse scheepswerven en heeft zich ontwikkeld tot een offshore specialist. Het bedrijf is vooral actief op het gebied van de bouw, lease en exploitatie van drijvende opslag- en productieplatforms.  Aangezien SBM  zelf niet over werven of fabrieken voor het maken van deze installaties beschikt,  wordt dit (wereldwijd) uitbesteed.
Ex-dividend  |  SBM
datum ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
08-04-2016 Jaardividend 2015 $ 0,21 03-05-2016
19-04-2017 Jaardividend 2016 $ 0,23 12-05-2017
13-04-2018 Jaardividend 2017 $ 0,25  11-05-2018
12-04-2019 Jaardividend 2018 $ 0,37 03-05-2019
14-04-2020 Jaardividend 2019 $ 0,76  /  € 0,7450 06-05-2020
Agenda  |  SBM
08-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
14-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
06-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
12-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  SBM 
Dividendbeleid - SBM Offshore gaat bij het vaststellen van het cash jaardividend uit van een payout ratio tussen de 25 tot 35 procent van de zogeheten directional winst. Deze aangepaste winst  - waarbij inkomsten gespreid worden geboekt, overeenkomstig de echte inkomsten -  geeft een beter beeld van de onderliggende prestaties en kasstromen. 
Taxatie WPA - Dividend  |  SBM
  WPA* payout ratio dividend
2015 $   0,14 150 % $ 0,21  / € 0,19
2016 $   0,86   27 % $ 0,23  / € 0,20
2017 $ - 0,67   n.v.t. $ 0,25
2018 $   0,56   34 %    $ 0,37    
2019 $   0,86    88 % $ 0,76 / € 0,7450
  * Underlying EPS    
Outlook  |  SBM 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 14 mei 2020 : SBM offshore boekt in het 1-e kwartaal - ondanks de gecombineerde crisis van vraag- en aanbod op de olie en gasmarkt - een 30% hogere omzet t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf merkt dat het aantal potentiële opdrachten afneemt, maar neemt kostenbesparende maatregelen om dit op te vangen. De omzetverwachting voor 2020 werd licht neerwaarts bijgesteld maar de verwachte brutowinst (EBITDA) van ongeveer 900 miljoen dollar bleef wel overeind.
 
Update | 13 februari 2020 : SBM laat weten dat de vooruitzichten voor het marktsegment waarin SBM actief is - in lijn met de verwachting - verbeteren. De vraag naar complexe FPSO's  blijft sterk maar met name vanwege de reeds in 2019 toegekende projecten is de beschikbare capaciteit van het bedrijf aanzienlijk verminderd.

SBM Offshore voorziet voor 2020 een directional omzet van meer dan 2,3 miljard dollar en een onderliggend EBITDA-resultaat van circa 900 miljoen dollar, hetgeen een stijging zou betekenen van 8 procent ten opzichte van 2019.

 

Update | 14 november 2019 :
  • Positieve verwachting: "periode van significante groei" 
  • 2018 was op meerdere fronten een belangrijk keerpunt 
  • markt voor grote FPSO's laat herstel zien: in de komende jaren meerdere orders worden verwacht.
  • een omzet van ca 2,1 miljard dollar  (2018: 1.703 miljoen dollar)
  • een bedrijfsresultaat van 800 miljoen dollar  (2018:  784 miljoen dollar)
SBM's beleggers agenda, dividendbeleid en het getaxeerde dividend over 2019, 2020 en 2021 .