In 2017 fuseerde Van Gansewinkel Groep met het Britse Shanks. Sindsdien gaan ze samen verder als waste-to-product bedrijf Renewi. Het waste-to-product bedrijf is werkzaam in ruim 200 vestigingen verspreid over 9 landen en verwerkt per jaar 15 miljoen ton afval. Hiervan wordt 90% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning.  
Ex-dividend  |  Renewi 
ex-dividend  soort dividend   bedrag  betaalbaarstelling
  interim-dividend 2016 - 2017 0,95  pence   
  slotdividend 2016 - 2017 2,10  pence  
  interim-dividend 2017 - 2018 0,95  pence   
  slotdividend 2017 - 2018 2,10  pence  
  interim-dividend 2018 - 2019 0,95  pence  
  slotdividend 2018 - 2019 0,50  pence  
  interim-dividend 2019 - 2020 0,45  pence  
---  slotdividend 2019 - 2020 --- --- 
Dividendnieuws  |  Renewi
04 juni 2020 : Zoals al eerder door Renewi aangekondigd,  wordt er als gevolg van de pandemie geen slotdividend over boekjaar 2019 - 2020 uitgekeerd. Daardoor komt het totale dividend over het boekjaar uit op 0,45 GB pence per aandeel.
Agenda  |  Renewi 
27-05-2021   (voorlopige) jaarcijfers 2020 - 2021
Dividendbeleid  |  Renewi 
Het dividendbeleid van Reniwi is er op gericht een ​​duurzame reële groei van het gewone dividend te realiseren
Bedrijfswinsten worden gewoonlijk gedeeltelijk in de vorm van dividenden aan de aandeelhouders terugbetaald. De frequentie en het bedrag van de dividendbetalingen per aandeel worden bepaald door de Raad van Bestuur. Renewi keert normaliter elke januari een interim-dividend uit en een slotdividend over het voorgaande boekjaar in juli / augustus. 
Vooruitzichten  |  Renewi 
Renewi laat bij de presentatie van de halfjaarcijfers weten dat de drijfveren voor aanhoudende toekomstige winstgroei sterk blijven :
- Herstel opbrengsten ATM op schema
- Programma Renewi 2.0 vordert goed
- Innovatiepijplijn vordert, vooral in verband met bio-LNG, bouwmaterialen en RetourMatras
- Gunstige trend in regelgeving houdt aan en groeiende vraag naar circulaire oplossingen
- Vooruitzichten volledig jaar: de raad van bestuur verwacht een wezenlijk betere prestatie dan in eerdere vooruitzichten 
WPA & Dividend  |  Renewi 
  winst per aandeel *  payout ratio dividend
2013 - 2014     3,45  pence
2014 - 2015     3,45  pence
2015 - 2016     3,45  pence
2016 - 2017     3,05  pence
2017 - 2018
4,80  pence  63 % 3,05  pence
2018 - 2019 6,10  pence  24 % 1,45  pence
2019 - 2020 4,10  pence  11 % 0,45  pence
 * Underlying Earnings Per Share (GB pence) from total operations           
Boekjaar loopt tot 31 maart