Dividend Info AMX aandeel PostNL met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door PostNL uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
PostNL is sinds 25 mei 2011 beursgenoteerd. PostNL komt voort  uit KPN  dat in  1990 het Australische TNT overneemt. KPN en TNT Post Groep splitsen hierop de onderneming in twee bedrijven. Door de toenemende digitalisering neemt de hoeveelheid post af en tegelijkertijd liberaliseert de postmarkt. Dit vergt een reorganisatie en de divisies TNT Express en Post komen verder uit elkaar te liggen.  In 2011 wordt het bedrijf dan ook gesplitst in twee beursgenoteerde ondernemingen: TNT Express en PostNL. 
Ex-dividend |   PostNL
ex-dividend  soort dividend bedrag betaalbaarstelling
20-04-2017 Slotdividend 2016 € 0,12 11-05-2017
09-08-2017 Interim-dividend  2017 € 0,06 28-08-2017
19-04-2018  Slotdividend 2017 € 0,17  09-05-2018
08-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,07   keuzedividend 27-08-2018
18-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,17   keuzedividend 10-05-2019
07-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,08   keuzedividend 27-08-2019
----- Slotdividend 2019  € 0,00 -----
22-04-2021 Jaardividend 2020 € 0,28   keuzedividend 14-05-2021
Dividendnieuws  |  PostNL
Update 01 maart 2021 : PostNL stelt op de Algemene Vergadering Aandeelhouders van 20 april 2021 een jaardividend over 2020 voor van €0,28 per aandeel.
Het dividend is naar keuze van de aandeelhouder in contanten danwel aandelen (keuzedividend).
 
Ex-dividenddatum :  22 april 2021
Keuzeperiode        :  start op 26 april 2021 en eindigt op 11 mei 2021 om 15.00 uur. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van de aandelen PostNL op de drie handelsdagen van 7 mei tot en met 11 mei 2021.
Betaalbaarstelling : 14 mei 2021
 
Daarnaast streeft het bedrijf ernaar om - met in achtneming van investeringen in digitalisering -  in ‘21 en ’22  een dividend per aandeel van minimaal € 0,29 uit te keren. 
 
Agenda  |  PostNL
21-01-2021 (voorlopige) Cijfers 4-e kwartaal 2020
01-03-2021 Cijfers 4-e kwartaal 2020 + Jaarcijfers 2020
20-04-2021 Algemene Aandeelhouders Vergadering
10-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
09-08-2021 Halfjaarcijfers 2021
08-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  PostNL
Update 21 februari 2020: 
  • Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
  • Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
  • Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
  • Interim-dividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.
  • Er wordt dividend uitgekeerd op voorwaarde dat PostNL binnen het vastgestelde financiële kader op wijze kader is gefinancierd.
Vooruitzichten  |  PostNL 
Update 01 maart 2021 :  PostNL zag in coronajaar 2020 de jaaromzet met bijna 18% stijgen, waarbij de winst meer dan verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder. Dit was mede te danken aan een extreem druk piekseizoen in Q4, wat de toch al sterke ontwikkeling van het resultaat versterkte, en het buitengewoon resultaat van Mail in Nederland in de laatste weken van 2020.
 
Op basis van de voorlopige resultaten over 2020 en de huidige veronderstellingen verwacht PostNLin 2021:
• een genormaliseerde EBIT die hoger is dan de genormaliseerde EBIT 2020 gecorrigeerd voor het exceptionele Covid-19 resultaat van circa € 55 miljoen
• verbetering van de bedrijfsresultaten, voornamelijk bij Pakketten
• hogere pensioenkosten (circa € 20 miljoen non-cash grotendeels door een lagere rentevoet) 
• aanloopkosten van nieuwe pakkettensorteercentra (circa € 10 miljoen)
• een verder toenemende vrije kasstroom
• een genormaliseerd totaalresultaat dat vergelijkbaar is met dat over 2020
• over 2021 en 2022 een dividend per aandeel van minimaal € 0,29 uit te keren.
 
 
Taxatie WPA & Dividend |  PostNL
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 €   0,34     0 % € 0,00
2016 €   0,63   19 % € 0,12
2017 €   0,33   70 % € 0,23
2018 €   0,07 343 % € 0,24
2019 €   0,01   38 % € 0,08  
2020 €   0,40    TAX   70 % € 0,28    
2021 €   0,42    TAX   69 % € 0,29  TAX
2022 €   0,43    TAX   70 % € 0,30  TAX
PostNL's beleggers agenda, dividendbeleid en het getaxeerde dividend over 2019, 2020 en 2021 .