Van het AScX aandeel Ordina de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
Ordina NV is dienstverlener op het gebied van consulting en ICT.  Als kennisleverancier in business en ICT helpt Ordina om verbetering en vernieuwing bij klanten te realiseren. ICT-expertise wordt gecombineerd met kennis van bedrijfsprocessen, lokale vraagstukken en markten. 
 Ex-dividend  |  Ordina
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
NNB Jaardividend 2019 € 0,095 NNB
08-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,05 16-04-2019
30-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,02  08-05-2018
04-05-2017  Jaardividend 2016 € 0,02 12-05-2017
 Agenda  | Ordina
29-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
30-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
02-04-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
13-02-2020 Jaarcijfers 2019
Dividendbeleid  |  Ordina 
 Dividendbeleid - Ordina laat weten een transparant dividendbeleid te hanteren en, afhankelijk van de beoordeelde omvang van de cashpositie, tussen de 40%-60% van de nettowinst over een verslagjaar uit als dividend uit te keren. Als uitgangspunt geldt hierbij dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft en tevens de volgende voorwaarden gelden:
  • een solvabiliteit van ten minste 35% over het afgelopen verslagjaar;
  • een historische net debt/EBITDA-ratio van Q3 en Q4 kleiner dan 1,25;
  • de toekomstige net debt/EBITDA-ratio van Q1 en Q2 kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend).
Taxatie  WPA - Dividend  |  Ordina
  WPA payout ratio dividend
2019 €   0,16 59 % € 0,095    
2018 €   0,07    71 % € 0,05   
2017  €   0,03 60 % € 0,02
2016 €   0,05 40 % € 0,02
2015 € - 0,03 n.v.t. € 0,00
Outlook  |  Ordina 
Update | 13 februari 2020 :  Ordina meldt in het vierde kwartaal van 2019 een licht gestegen omzet, terwijl het operationeel resultaat een solide progressie liet zien. In heel 2019 steeg de omzet met 3,8 % en verbeterde de marge  van 5,2 naar 6,7 procent. De nettowinst verdubbelde ruimschoots naar 14,9 miljoen euro. CEO Jo Maes “Ordina heeft opnieuw een sterk jaar achter de rug met een omzetgroei van 3,8% en een nettowinst van bijna EUR 15 miljoen. Onze strategie, Ordina 2022, heeft ons in beweging gezet en leidt tot de beoogde vooruitgang...."  Ordina onthielt zich verder van een cijfermatige outlook.
AScX aandeel Ordina's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .