Dividend Info AScX aandeel Ordina met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Ordina uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Ordina NV is dienstverlener op het gebied van consulting en ICT.  Als kennisleverancier in business en ICT helpt Ordina om verbetering en vernieuwing bij klanten te realiseren. ICT-expertise wordt gecombineerd met kennis van bedrijfsprocessen, lokale vraagstukken en markten. 
 Ex-dividend  |  Ordina
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
04-05-2017  Jaardividend 2016 € 0,02 12-05-2017
30-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,02  08-05-2018
08-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,05 16-04-2019
- Jaardividend 2019  € 0,00 -
14-12-2020 Interim-dividend 2020 € 0,095 22-12-2020
NNB Slotdividend 2020 € 0,143 NNB
Dividendnieuws  |  Ordina 
Update 18 februari 2021 :  In 2020 daalde de omzet licht maar steeg de nettowinst met bijna 50 %. De winst per aandeel kwam uit op € 0,239 tegen € 0,16 in het voorgaande jaar. 
Ordina stelt voor om eenmalig het dividend over 2020 te verhogen door niet 60% maar 100% van de nettowinst uit te keren. Daarmee komt het totale dividend uit op € 0,239. In december 2020 is er al een interim--dividend van € 0,095 uitgekeerd. Het slotdividend bedraagt derhalve € 0,143
Ordina laat met betrekking tot het eenmalig verhoogde dividend weten dat de kaspositie meer bevat dan de benodigde werkkapitaalbehoefte en de benodigde middelen ten behoeve van investeringen in groei op de korte termijn.
 Agenda  | Ordina
18-02-2021 Jaarcijfers 2020
08-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
29-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
29-07-2021 Halfjaarcijfers 2021
04-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  Ordina 
Ordina laat weten een transparant dividendbeleid te hanteren en, afhankelijk van de beoordeelde omvang van de cashpositie, tussen de 40%-60% van de nettowinst over een verslagjaar uit als dividend uit te keren. Als uitgangspunt geldt hierbij dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft en tevens de volgende voorwaarden gelden:
 een solvabiliteit van ten minste 35% over het afgelopen verslagjaar;
-   een historische net Dept / EBITDA-ratio in de 2-e jaarhelft kleiner dan 1,25;
-   de toekomstige net Dept / EBITDA-ratio in de 1-e jaarhelft kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend).
Taxatie  WPA - Dividend  |  Ordina
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 € - 0,03    n.v.t. € 0,00
2016 €   0,05   40 % € 0,02
2017 €   0,03   60 % € 0,02
2018 €   0,07      71 % € 0,05 
2019 €   0,16     0 % € 0,00
2020 €   0,239 100 % € 0,239
AScX aandeel Ordina's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .