Dividend Info AScX aandeel Ordina met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Ordina uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Ordina NV is dienstverlener op het gebied van consulting en ICT.  Als kennisleverancier in business en ICT helpt Ordina om verbetering en vernieuwing bij klanten te realiseren. ICT-expertise wordt gecombineerd met kennis van bedrijfsprocessen, lokale vraagstukken en markten. 
 Ex-dividend  |  Ordina
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
04-05-2017  Jaardividend 2016 € 0,02 12-05-2017
30-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,02  08-05-2018
08-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,05 16-04-2019
- Jaardividend 2019  € 0,00 -
14-12-2020 Interim-dividend 2020 € 0,095 22-12-2020
Dividendnieuws  |  Ordina 
Update 29 oktober 2020 : Ordina laat bij de presentatie van de 3-e kwartaalcijfers weten : " De goede financiële resultaten hebben geleid tot een sterke balans die ook in een onzekere periode voldoende buffer geeft. Daarom stelt Ordina voor om alsnog het eerder geschrapte dividend van 9,5 eurocent per aandeel uit te keren in het vierde kwartaal van 2020. Onze kaspositie en rendement ontwikkelen zich goed. Maar ook de impact van de tweede coronagolf houden we nauwlettend in de gaten, voor zowel kansen als risico’s. We zullen in het eerste kwartaal van 2021 een update geven over onze dividend policy.” 
Het voorstel zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering, te houden op 10 december 2020. Mocht het voorstel worden aangenomen dan noteert het aandeel Ordina op 14 december 2020 ex-dividend en is de datum betaalbaarstelling 22 december 2020.
Update 23 april 2020 : Ordina trekt het eerdere dividendvoorstel - een cash jaardividend van € 0,095 - in en passeert het dividend over 2019. Het bedrijf laat weten dit jaar sterk gestart te zijn en boekte een bijna 2% hogere omzet waarbij het nettoresultaat  EUR 5,8 miljoen (Q1 2019: EUR 3,1 miljoen) bedroeg. De klanten van Ordina vallen voor een groot deel in vitale sectoren en het werk kon de afgelopen weken vrijwel ongestoord doorgaan. De "buitengewone" omstandigheden leidden echter wel tot het intrekken van het eerdere dividendvoorstel over 2019.
 Agenda  | Ordina
02-04-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
30-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
29-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
18-02-2021 Jaarcijfers 2020
Dividendbeleid  |  Ordina 
Ordina laat weten een transparant dividendbeleid te hanteren en, afhankelijk van de beoordeelde omvang van de cashpositie, tussen de 40%-60% van de nettowinst over een verslagjaar uit als dividend uit te keren. Als uitgangspunt geldt hierbij dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft en tevens de volgende voorwaarden gelden:
 een solvabiliteit van ten minste 35% over het afgelopen verslagjaar;
-   een historische net Dept / EBITDA-ratio in de 2-e jaarhelft kleiner dan 1,25;
-   de toekomstige net Dept / EBITDA-ratio in de 1-e jaarhelft kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend).
Taxatie  WPA - Dividend  |  Ordina
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 € - 0,03  n.v.t. € 0,00
2016 €   0,05 40 % € 0,02
2017 €   0,03 60 % € 0,02
2018 €   0,07    71 % € 0,05 
2019 €   0,16   0 % € 0,00
2020 €   0,22    TAX 60 % € 0,13    TAX
2021 €   0,24    TAX 60 % € 0,14    TAX
2022 €   0,32    TAX 60 % € 0,19    TAX
AScX aandeel Ordina's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .