Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel OCI : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
OCI NV is een producent van stikstofmeststof en constructieaannemer.  OCI is onderdeel van de Fertilizer Group, die stifstofkunstmestfabrieken exploiteren in Nederland, de Verenigde Staten, Egypte en Algarije. De totale meststofproductiecapaciteit van de holding is bijna zeven miljoen ton.
Ex-dividend  |   OCI
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Jaardividend 2019 € 0,00    -
- Jaardividend 2018 € 0,00 -
- Jaardividend 2017 € 0,00 -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
- Jaardividend 2015 € 0,00 -
 Agenda |  OCI 
25-02-2020 Jaarcijfers 2019
25-11-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
30-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
29-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
25-02-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  OCI 
Dividendbeleid - OCI geeft aan een flexibel dividendbeleid te hebben om zo een ​​evenwicht te vinden tussen het uitkeren van dividend en het nastreven van groeimogelijkheden met een aantrekkelijk rendement. Opmerking: Vooralsnog gaat de focus uit naar het verlagen van de schuldenlast en is het uitkeren van dividend niet aan de orde.
Taxatie WPA / Dividend  |  OCI
  WPA payout ratio dividend
2019 € - 1,60  0 %  € 0,00   
2018 € - 0,23     0 %  € 0,00
2017 € - 0,49  0 % € 0,00
2016 €   0,80  0 % € 0,00
Outlook  |  OCI 
Update | 25 februari 2020 : OCI noemde 2019 een overgangsjaar, waarin het concern zijn grootschalige investeringsprogramma voltooide. Het bedrijf gaf aan dat de bodem bereikt is en het zich volledig richt op het leveren van volumegroei en de vrije kasstroom.
 
OCI voorziet voor 2020 dan ook een "gezonde" toename van de productie- en verkoopvolumes.

De marktomstandigheden voor stikstof - mede door een combinatie van beperkte capaciteitsuitbreiding en een sterke vraag vanuit belangrijke afzetlanden - verbeteren en door een gestage stijging van de methanolprijzen worden ook hier betere resultaten verwacht. Tenslotte denkt het bedrijf ook in 2020 en daarna te kunnen blijven profiteren van de lage gasprijzen, wat gunstig is voor de productiekosten van het bedrijf.

Info over beurs- en dividend agenda 2019 van OCI met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.