Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel OCI : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
OCI NV is een producent van stikstofmeststof en constructieaannemer.  OCI is onderdeel van de Fertilizer Group, die stifstofkunstmestfabrieken exploiteren in Nederland, de Verenigde Staten, Egypte en Algarije. De totale meststofproductiecapaciteit van de holding is bijna zeven miljoen ton.
Ex-dividend  |   OCI
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Jaardividend 2015 € 0,00    -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
- Jaardividend 2017 € 0,00 -
- Jaardividend 2018 € 0,00 -
- Jaardividend 2019 € 0,00 -
 Agenda |  OCI 
25-02-2020 Jaarcijfers 2019
06-04-2020 Update 1-e kwartaal
Dividendbeleid  |  OCI 
OCI geeft aan een flexibel dividendbeleid te hebben om zo een ​​evenwicht te vinden tussen het uitkeren van dividend en het nastreven van groeimogelijkheden met een aantrekkelijk rendement. Opmerking: Vooralsnog gaat de focus uit naar het verlagen van de schuldenlast en is het uitkeren van dividend niet aan de orde.
Taxatie WPA / Dividend  |  OCI
  WPA payout ratio dividend
2016 €   0,80  0 % € 0,00
2017 € - 0,49  0 % € 0,00
2018 € - 0,23  0 % € 0,00
2018 € - 1,60  0 % € 0,00
Outlook  |  OCI 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | OCI boekt in het 1-e kwartaal een omzetstijging van 36 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De verkoopprijzen stonden echter onder druk. Het aangepaste netto verlies - kwam in lijn met het 1-e kwartaal van 2019 - uit op 82 miljoen USD. Het bedrijf laat weten dat COVID-19 het productie- en distributieproces niet verstoord heeft en dat de groei van de verkoopvolumes volgens schema verloopt. OCI herhaalde dan ook de eerdere outlook 2020  en voorziet een "gezonde" toename van de productie- en verkoopvolumes.
 
Update | 06 april 2020 : OCI laat weten dat de productie bij het bedrijf niet verstoord wordt door de corona-uitbraak en houdt vast aan de verwachte dubbelcijferige groei van de verkoopvolumes in 2020. OCI voegde eraan toe dat alle aanvoerketens en distributiekanalen goed blijven presteren en ziet "algeheel gezonde operationele prestaties" en sterke operationele verbeteringen sinds het begin van 2020. 
 
Update | 25 februari 2020 : OCI noemde 2019 een overgangsjaar, waarin het concern zijn grootschalige investeringsprogramma voltooide. Het bedrijf gaf aan dat de bodem bereikt is en het zich volledig richt op het leveren van volumegroei en de vrije kasstroom.
OCI voorziet voor 2020 dan ook een "gezonde" toename van de productie- en verkoopvolumes. De marktomstandigheden voor stikstof - mede door een combinatie van beperkte capaciteitsuitbreiding en een sterke vraag vanuit belangrijke afzetlanden - verbeteren en door een gestage stijging van de methanolprijzen worden ook hier betere resultaten verwacht. Tenslotte denkt het bedrijf ook in 2020 en daarna te kunnen blijven profiteren van de lage gasprijzen, wat gunstig is voor de productiekosten van het bedrijf.
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van OCI met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.