NSI (voorheen Nieuwe Steen Investments) is een investeringsmaatschappij in vastgoed met een variabel kapitaal. NSI is gespecialiseerd in het activabezit en activabeheer van bedrijfsvastgoed. De vastgoedportfolio van NSI bestaat voornamelijk uit kantoorpanden, winkels en supermarkten. Een klein deel van de vastgoedportfolio bestaat uit industriële bedrijfsruimten en woningen.
NSI - voorheen Nieuwe Steen Investments -  belegt in kantoren en winkels. Het vastgoedbedrijf maakte in 2017 een onderscheidende keuze door zich te richten op de Nederlandse kantorenmarkt. Door de oplevende economie trok die kantorenmarkt, met name in de Randstad, flink aan. De missie van NSI luidt:  'Het met een consistent beleid behalen van een duurzaam en groeiend resultaat per aandeel, op basis van een kwalitatief goede vastgoedportefeuille'. 
Ex-dividend |   NSI
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
25-04-2017 Slotdividend 2016 € 1,12 *  15-05-2017 
31-07-2017 Interim dividend 2017 € 1,04 21-08-2017
24-04-2018 Slotdividend 2017 € 1,12      keuzedividend 14-05-2018
23-07-2018 Interim-dividend 2018 € 1,04      keuzedividend 13-08-2018
23-04-2019 Slotdividend 2018 € 1,12      keuzedividend 14-05-2019
22-07-2019 Interim-dividend 2019 € 1,04      keuzedividend 12-08-2019
28-04-2020 Slotdividend 2019 € 1,12      keuzedividend 19-05-2020
* In 2017 dividend gecorrigeerd voor een reverse split.  8 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel 
Dividendbeleid  |  NSI 
Dividendbeleid - NSI (voorheen Nieuwe Steen ) keert 2 x per jaar een (keuze) dividend uit: een interim dividend na de publicatie van de halfjaarcijfers en een slotdividend na goedkeuring AVA. Het dividendbeleid gaat uit van een minimale payout ratio van 75 % van het directe resultaat.
Agenda  |  NSI 
28-01-2020 Jaarcijfers 2019
16-04-2020 Trading Update 1-e kwartaal 2020
13-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
Outlook  |  NSI 
Update | 16 april 2020 : NSI heeft in het eerste kwartaal van 2020 - door gedaalde huurinkomsten - een licht lager resultaat behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder en verwacht dat de uitdagingen voor klanten om hun huurbetalingen te voldoen alleen maar zullen toenemen.

De winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal met 4 procent, door een beter indirect resultaat terwijl de EPRA winst per aandeel (zie onder)  met 3 procent daalde tot 0,54 euro. NSI handhaaft zijn eerder dividendvoorstel m.b.t. het slotdividend 2019 maar trekt zijn dividend- en winstverwachting voor 2020 in. 

 
Update | 28 januari 2020 : Na de omvorming van de portefeuille van de afgelopen jaren bestaat inmiddels 80% van het vastgoed uit kantoren in de 4 grote steden en liep de intrinsieke waarde in 2019 sterk op. Voor de komende jaren heeft NSI nog voor 850 miljoen euro aan projecten in de pijplijn zitten. Voor 2020 verwacht NSI dat het direct resultaat * (EPRA EPS) lager zal zijn als gevolg van de desinvesteringen aan het einde van de tweede helft van 2019. Dit negatieve effect op het direct resultaat zal na 2020 naar verwachting tijdelijk aanhouden.
NSI verwacht voor:
  • 2020 een direct resultaat van tussen € 2,30 - € 2,40
  • 2021 een direct resultaat van circa € 2,20,
  • 2022 een direct resultaat van circa € 2,25 
  • 2023 een direct resultaat van circa € 2,55 
  • 2024 een direct resultaat van circa € 2,75 
* Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
NSI keert een percentage van het direct resultaat uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde NAV.
 Taxatie WPA - Dividend  | NSI
  direct resultaat * payout ratio dividend NAV* 31 dec
2015 € - 3,56  n.v.t. € 2,16 € 38,32
2016 €  -1,00  n.v.t. € 2,16 € 34,64
2017 €   2,76    78 % € 2,16 € 36,66
2018 €   2,64     82 % € 2,16 € 39,77
2019 €   2,64     82 % € 2,16 € 48,00
  * EPRA EPS     * Intrinsieke waarde
* Directresultaat / dividend gecorrigeerd voor reverse split in 2017. 8 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel
Overzicht van NSI ( Nieuwe Steen ) en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .