Van het Lokale Markt aandeel Neways de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
Leverancier van industriële en professionele elektronica  - Neways Electronics International NV - ontwikkelt, produceert en assembleert onder andere elektronica en kabeloplossingen. Dit wordt toegepast in de industriële automatisering, luchtvaart, telecommunicatie, automotive industrie en de halfgeleiderindustrie.
Ex-dividend  |  Neways 
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
20-04-2015 Jaardividend 2014 € 0,21 24-04-2015
14-04-2016  Jaardividend 2015 € 0,11 25-04-2016 
20-04-2017  Jaardividend 2016 € 0,34 28-04-2017
24-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,35 30-04-2018
15-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,48 23-04-2019
- Jaardividend 2019 € 0,00 * -
* Neways trekt zijn eerdere dividendvoorstel - een contant jaardividend van € 0,28 per aandeel -  in en passeert het dividend.
Agenda  |  Neways 
21-02-2020 Jaarcijfers 2019
16-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
16-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
27-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid  |  Neways 
Neways betaalt een cash jaardividend en heeft te kennen gegeven uit te gaan van een uitkeringspercentage (payout ratio) van 40%, van de winst per aandeel (inclusief bijzondere baten en lasten).
Kerncijfers  | Neways 
  WPA payout ratio dividend
2015 €   0,28 39 % € 0,11
2016 €   0,80 42 % € 0,34
2017 €   0,82 43 % € 0,35
2018 €   1,20 40 % € 0,48  
2019 €   0,70     0 % € 0,00
 Outlook  |  Neways 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 16 april 2020 : Neways Electronics heeft in het eerste kwartaal van 2020 - door verminderde dienstverlening in de automotive sector - ruim 4% minder omzet geboekt. De orderportefeuille daalde ten opzichte van het eind van 2019 met 3,0 procent. De order-intake daalde in het 1-e kwartaal echter met 43,0 procent t.o.v. het zeer goede 1-e kwartaal vorig jaar. Neways verwacht dan ook dat de omzet en het resultaat in de eerste helft van het boekjaar 2020 lager uitvallen
 
Update | 30 maart 2020 : Neways gaat minder investeren en kosten besparen om zo de impact van de coronacrisis te beperken. Ook trekt het bedrijf zijn eerdere dividendvoorstel in. Op dit moment zijn alle werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China nog operationeel en worden klanten nog steeds goed bediend. Voor het tweede kwartaal verwacht Neways echter een grotere impact op de bedrijfsvoering door vertragingen in de aanvoer van componenten en de tijdelijke sluiting van productielocaties van klanten, met name in de automotive sector. Vanwege de onzekere situatie is het nog niet mogelijk om de impact van het coronavirus op de totale omzet en resultaten over 2020 goed in te schatten.
 
Update | 21 februari 2020 : Over 2019 stijgt de netto-omzet  - door sterke vraag vanuit Automotive - met 4,9%. Het bedrijfsresultaat daalde - in lijn met de in januari
bijgestelde winstverwachting - met zo'n 28%. Eerder liet het bedrijf al weten dat er sprake was van stijgende operationele kosten door onevenwichtige klantvraag en hogere aanloopkosten voor de opstart van nieuwe producten. Neways verlaagt over 2019 het dividend met ruim 40 % t.o.v. het voorgaande jaar.
Neways : "2019 heeft een gezonde omzetgroei laten zien maar tegelijk ook aangetoond dat dit gepaard kan gaan met sterke fluctuaties in de vraag. Ondanks alle inspanningen is Neways er in 2019 niet in geslaagd om de omzetgroei ook om te zetten in een gezonde winstgroei."
Beleggers vinden hier info over de beurs- en dividend agenda 2019 van het aandeel Neways met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.