Dividend Info AScX aandeel Neways met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Neways uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Leverancier van industriële en professionele elektronica  - Neways Electronics International NV - ontwikkelt, produceert en assembleert onder andere elektronica en kabeloplossingen. Dit wordt toegepast in de industriële automatisering, luchtvaart, telecommunicatie, automotive industrie en de halfgeleiderindustrie. 
Ex-dividend  |  Neways 
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
20-04-2015 Jaardividend 2014 € 0,21 24-04-2015
14-04-2016  Jaardividend 2015 € 0,11 25-04-2016 
20-04-2017  Jaardividend 2016 € 0,34 28-04-2017
24-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,35 30-04-2018
15-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,48 23-04-2019
- Jaardividend 2019 € 0,00  -
- Jaardividend 2020 € 0,00 -
Update 26 februari 2021 : Het nettoresultaat over 2020 is negatief. In lijn met het dividendbeleid wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daarom voorgesteld om over het boekjaar2020 geen dividend uit te keren. Neways heeft de intentie om in 2022 het ingetrokken dividend over boekjaar 2019 alsnog uit te keren, mits het jaar volgens plan verloopt.
 
In 2020 daalde de omzet met ruim 10 procent naar bijna 480 miljoen euro. De orders uit de medische sector en chipindustrie bleven vorig jaar op peil, maar
vanuit de auto-industrie liep het aantal orders met 20% terug. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam in 2020 uit op € 7,9 miljoen, een daling van 50 %.
Het bedrijf trof een voorziening van € 9,6 miljoen euro voor de eerder aangekondigde reorganisatie in Duitsland en Nederland. Inclusief deze eenmalige last kwam het nettoresultaat uit op € -3,9 miljoen. Het nettoresultaat per aandeel kwam uit op een verlies van €-0,32, tegenover een nettowinst per aandeel van € 0,70 in 2019 .
In 2021 start Neways met een lagere orderportefeuille dan begin 2020. Wel trekt de orderintake in de eerste maanden van 2021 over de hele linie aan en ziet het bedrijf dat de interesse en vraag naar System Innovator-oplossingen toeneemt. 
Agenda  |  Neways 
26-02-2021 Jaarcijfers 2020
29-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
19-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
25-08-2021 Halfjaarcijfers 2021
Dividendbeleid  |  Neways 
Neways gaat in zijn dividendbeleid uit van een cash jaardividend en hanteert daarbij een uitkeringspercentage (payout ratio) van 40 % van de nettowinst per aandeel (inclusief bijzondere baten en lasten).  
Kerncijfers  | Neways 
  winst per aandeel * payout ratio dividend
2015 €   0,28 39 % € 0,11
2016 €   0,80 42 % € 0,34
2017 €   0,82 43 % € 0,35
2018 €   1,20 40 % € 0,48  
2019 €   0,70     0 % € 0,00
2020 € - 0,32   0 % € 0,00
* Nettoresultaat per aandeel (€)
Beleggers vinden hier info over de beurs- en dividend agenda 2019 van het aandeel Neways met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.