Dividend Info AScX aandeel Nedap met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Nedap uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
De Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap is een Nederlands technologiebedrijf met het hoofdkantoor in Groenlo en werd in 1929 opgericht. Momenteel is  Nedap is de grootste implementator van Near Field Communication technologie (NFC) ter wereld. NFC is een contactloze communicatiemethode over zeer kleine afstanden. Het wordt gebruikt in allerlei pasjes, zoals de OV chipkaart en bij betaal- en beveiligingssystemen.
Ex-dividend  |   Nedap
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
10-04-2017 Jaardividend 2016 € 1,40 19-04-2017
09-04-2018 Jaardividend 2017 € 2,50 16-04-2018
08-04-2019 Jaardividend 2018 € 2,50 15-04-2019
 - Jaardividend 2019  € 0,00   -
30-10-2020 Interim-dividend 2020 € 2,25 05-11-2020
12-04-2021 slotdividend 2020 NNB 19-04-2021
Dividendnieuws  |  Nedap
Update 21 oktober 2020 : Nadat Nedap in juli 2020 de beslissing m.b.t. een interim-dividend 2020 uitstelde, laat het bedrijf bij de presentatie van de 3-e kwartaalcijfers weten een interim-dividend over 2020 uit te keren van € 2,25 per aandeel.
ex-dividenddatum            :  30 oktober 2020
datum betaalbaarstelling :  05 november 2020
Update 23 juli 2020 : Nedap stelt beslissing m.b.t interim-dividend vooralsnog uit. In juni liet Nedap weten in de tweede helft van dit jaar - wanneer meer zicht is op de ontwikkeling van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten - een interim-dividend te overwegen. Het bedrijf laat weten dat het gezien de huidige wereldwijde toename van het COVID-19 virus niet mogelijk is een betrouwbare schatting te maken van de omzet en de resultaten in de 2-e helft van dit jaar.
Update | 16 jun 2020 : Nedap zal in de tweede helft van dit jaar wanneer meer zicht is op de ontwikkeling van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten een interim-dividend overwegen. Nedap verwacht in de eerste helft van dit jaar een geringe omzetdaling door de coronacrisis, met een sterkere daling van het bedrijfsresultaat. 
Update | 02 april 2020 :  Nedap trekt het eerdere dividendvoorstel - een contant jaardividend van € 4,50 - in. Het technologiebedrijf heeft zijn omzetprognose voor het lopende jaar 2020 ingetrokken vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich mee brengt en laat weten vanwege de moeilijke marktomstandigheden geen dividend over 2019 uit te keren. 
Update - 25 juli 2019 - Nedap verkoopt zijn Franse dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital. Nedap houdt netto 14,5 miljoen euro over aan de verkoop. Dit resulteert in een boekwinst van ongeveer 10 miljoen euro.  De opbrengst van de verkoop komt (deels) ten goede aan de aandeelhouders middels een eenmalige verhoging van het jaardividend over 2019. 
 Agenda  |  Nedap
12-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
18-02-2021 Cijfers 4-e kwartaal 2020 + Jaarcijfers 2020
06-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
08-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
22-07-2021 Halfjaarcijfers 2021
19-10-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  Nedap 
Uitgangspunt van het dividendbeleid is dat de gehele winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, onder aftrek van de reservering die nodig is om aan de solvabiliteitsdoelstelling te voldoen.
 Taxatie  WPA - Dividend  | Nedap
  winst per aandeel payout ratio dividend
2016 € 1,61      87 % € 1,40
2017 € 4,39      57 % € 2,50
2018 € 2,66          93 % € 2,50
2019 € 3,74        0 % € 0,00
2020 € 3,00    TAX      83 % € 2,50     TAX
2021 € 2,00    TAX > 100 % € 2,50     TAX
2022 € 2,50    TAX    100 % € 2,50     TAX
AScX aandeel Nedap's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .