Van het AScX aandeel Nedap de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
De Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap is een Nederlands technologiebedrijf met het hoofdkantoor in Groenlo en werd in 1929 opgericht. Momenteel is  Nedap is de grootste implementator van Near Field Communication technologie (NFC) ter wereld. NFC is een contactloze communicatiemethode over zeer kleine afstanden. Het wordt gebruikt in allerlei pasjes, zoals de OV chipkaart en bij betaal- en beveiligingssystemen.
Update - 25 JULI 2019 - Nedap verkoopt zijn Franse dochter Nedap France aan investeringsmaatschappij B&Capital. Nedap houdt netto 14,5 miljoen euro over aan de verkoop. Dit resulteert in een boekwinst van ongeveer 10 miljoen euro.  De opbrengst van de verkoop komt (deels) ten goede aan de aandeelhouders middels een eenmalige verhoging van het jaardividend over 2019. 
Ex-dividend  |   Nedap
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
10-04-2017 Jaardividend 2016 € 1,40 19-04-2017
09-04-2018 Jaardividend 2017 € 2,50 16-04-2018
08-04-2019 Jaardividend 2018 € 2,50 15-04-2019
 - Jaardividend 2019 * € 0,00   -
* Update | 02 april 2020 :  Nedap trekt het eerdere dividendvoorstel - een contant jaardividend van € 4,50 - in. 
 Agenda  |  Nedap
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
07-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
09-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
23-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
12-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  Nedap 
Dividendbeleid - Uitgangspunt van het dividendbeleid is dat de gehele winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, onder aftrek van de reservering die nodig is om aan de solvabiliteitsdoelstelling te voldoen.
 
 Taxatie  WPA - Dividend  | Nedap
  WPA payout ratio dividend info
2016 € 1,61  87 % € 1,40 inclusief opbrengst verkoop van Nsecure.
2017 € 4,39  57 % € 2,50  
2018 € 2,66      93 % € 2,50  
2019 € 3,74    0 % € 0,00 Eerder inclusief eenmalige verhoging dividend i.v.m. de verkoop van Nedap France 
Outlook  |  Nedap 
Update | 20 februari 2020 :  Nedap heeft in 2019 een vlakke omzet geboekt, terwijl de winst hard aantrok. Onder de streep steeg de nettowinst met 41 procent van 17,1 miljoen naar 24,1 miljoen euro, ofwel 3,74 euro per aandeel. De winst viel hoger uit vanwege de verkoop van Nedap France in het derde kwartaal van 2019. Exclusief deze desinvestering bedroeg de winst 14,2 miljoen euro.  “2019 was een taai jaar voor Nedap. Gedurende het gehele jaar was er sprake van aanzienlijke volatiliteit in een aantal markten waarin wij actief zijn. Dankzij ons beleid om in meerdere markten activiteiten te ontplooien, lukt het om aanzienlijke omzettegenvallers toch op te vangen. Ook in deze dynamische en uitdagende marktomstandigheden hebben wij onze strategische koers kunnen vasthouden." 
 
Voor 2020 geeft Nedap geen cijfermatige outlook, maar het bedrijf heeft vertrouwen in de toekomst en voorziet voor de langere termijn een gezonde groei. Op basis
hiervan verwacht Nedap, bijzondere omstandigheden voorbehouden, een stijging van de omzet in 2020.
AScX aandeel Nedap's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .