Intertrust  is actief in trust en zakelijk dienstverlening door het verstrekken van juridisch en financieel administratieve dienstverlening aan ondernemingen, fondsen en financiële instellingen en particulieren. In 26 verschillende landen zijn in totaal 36 kantoren te vinden. Intertrust, een voormalig Fortis-onderdeel, werd in oktober 2015 naar de beurs gebracht door Blackstone. 
Ex-dividend  |  Intertrust
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
21-05-2018 Slotdividend 2017 € 0,33 12-06-2018
07-11-2018 Interim-dividend 2018 € 0,30 30-11-2018
20-05-2019 Slotdividend 2018 € 0,32 07-06-2019
06-11-2019 Interim-dividend 2019 € 0,30 29-11-2019
18-05-2020 Slotdividend 2019 * € 0,00 05-06-2020
02 april 2020 : Intertrust trekt het eerdere dividendvoorstel -  een slotdividend  van € 0,33 - in.
Dividendbeleid  |  Intertrust 
Dividendbeleid - Intertrust gaat uit van een uitkeringspercentage (payout ratio) van tenminste 40 tot 50% van het gecorrigeerde nettoresultaat. De afgelopen jaren kende het bedrijf echter een payout ratio van om en nabij 60%. Het dividend wordt uitbetaald in de vorm van een interim en slotdividend in contanten.
 
Agenda  |  Intertrust
23-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
14-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
30-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
22-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Outlook  |  Intertrust
Update n.a.v. 1- kwartaalcijfers | 23 april 2020 : De onderliggende omzet  steeg met 2 % , terwijl de nettowinst ruim 2% daalde. De winst per aandeel kwam daarmee uit op € 0,35 tegenover  € 0,36 per aandeel in het 1-e kwartaal van het vorige jaar. Intertust laat weten tot nu tot weinig problemen te ondervinden van de pandemie aangezien 80 tot 90 procent van de inkomsten voortvloeien uit langlopende contracten met klanten. Het bedrijf verwacht echter dat de onzekerheid over de wereldwijde impact van COVID-19 op de algehele economie de toekomstige groei zal raken en trekt de eerdere outlook voor 2020 in. Begin april liet Intertrust al weten het dividend over 2019 te passeren.
 

Update | 06 februari 2020 : Intertrust heeft in het vierde kwartaal van 2019 de marges onder druk zien staan, terwijl de omzet steeg. Voor 2020 verwacht Intertrust een onderliggende omzetgroei van 4 tot 8 procent, met een aangepaste EBITA-marge van minstens 35 procent. De marges zullen met name in de tweede helft - door behaalde synergievoordelen uit Viteos -  sterk verbeteren. In de eerste helft van 2020 is er nog druk op de marges door toegenomen kosten vanwege het Centre of Excellence-programma en aanhoudende opex-investeringen om de groei aan te jagen. De middellangetermijndoelstellingen (Financial guidance 2019-2021) worden gehandhaafd. Intertrust wil daarbij o.a. minimaal 40 procent van de aangepaste nettowinst uitkeren als dividend op de middellange termijn.

 
 
Update | augustus 2019 : Financial guidance 2019-2021 
  • onderliggende omzetgroei van 4-6% op jaarbasis
  • aangepaste EBITA-marge groeit tot meer dan 40% in 2021
  • dividendbeleid: payout ratio van minimaal 40% van het gecorrigeerde netto-inkomen

 

Taxatie WPA / Dividend  | Intertrust
  WPA payout ratio dividend
2016
€ 0,58 84 % € 0,49
2017
€ 0,97 63 % € 0,61
2018
€ 1,00    60 % € 0,62
2019
€ 1,01   0 % € 0,00
 
Earnings per Share incl. the impact of IFRS16
(gecorrigeerde netto-inkomen)
   
Intertrust's beleggers agenda, dividendbeleid en het getaxeerde dividend over 2019, 2020 en 2021 .