Van het AEX aandeel ING de ex dividend en betaaldatum, de dividend- en beursagenda en het dividendbeleid voor 2019
ING Groep N.V.  is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en de NMB Postbank groep. De nieuwe naam Internationale Nederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G, waarna de onderneming besloot om haar statutaire naam te veranderen in ING Groep N.V. In oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak wordt afgesplitst van ING Groep.  In april 2016 verkocht ING Groep de laatste aandelen in NN Group en was daarna uitsluitend actief met bankactiviteiten.
Ex-dividend  |  ING
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
10-08-2020 Interim-dividend 2020 NNB 18-08-2020
30-04-2020 Slotdividend 2019 € 0,45 11-05-2020
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,24  12-08-2019
25-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,44 02-05-2019
06-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,24  14-08-2018
25-04-2018 Slotdividend 2017 € 0,43  03-05-2018
Dividendbeleid  |  ING 
Dividendbeleid | ING streeft een progressief / gestaag groeiend dividend na. Het dividend wordt in 2 delen uitbetaald. In augustus is het interim-dividend en in april van het daar opvolgende jaar - kort na de algemene aandeelhouders vergadering -  het slotdividend.  De afgelopen jaren was het dividend alleen in contanten waarbij de payout ratio rond de 50 % lag.  
Agenda  |  ING
05-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
06-08-2020 Cijfers 2-e kwartaal 2020
08-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
28-04-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
06-02-2020 Cijfers 4-e kwartaal / Jaarcijfers 2019
Taxatie WPA - Dividend  |  ING
  WPA payout ratio dividend info
2019 € 1,24 56 % € 0,69  
2018 € 1,21 56 %   € 0,68     
2017  € 1,26 53 % € 0,67  
2016 € 1,20 55 % € 0,66  
2015 € 1,04 63 % € 0,65  
Outlook  |  ING  
Update - 06 februari 2020 - CEO Ralph Hamers sprak van een "solide" 2019, ondanks de uitdagende rente, geopolitieke onzekerheden en toenemende regeldruk. De topman voegde toe dat het vierde kwartaal "uitdagend" was. In het 4-e kwartaal lieten de inkomsten een kleine krimp zien, terwijl de kosten juist duidelijk stegen. De nettowinst zakte met bijna 31 procent ten opzichte van een jaar eerder.
 
Outlook | ING Investors Day maart 2019 - Financiele ambities:
 
 • een CET1 ratio van ongeveer 13,5% (Basel IV) .  CET1 ratio in 2018: 14,5%
 • een onderliggend rendement op eigen vermogen (ROE) tussen 10 - 12 %. ROE in 2018 : 11,2%
 • een onderliggende C/L ratio tussen 50 - 52%. C/L ratio in 2018: 54,8%
 • leverage ratio meer dan 4%. Leverage ratio in 2018: 4,4%
 • een progressief dividend: dividend 2019: € 0,69 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm"
Update| maart 2020 :  marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
 • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
 • Het vergroten van buffers: het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
 • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
 • Het controleren op witwaspraktijken: banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald. 
 • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot: nu de economie - mede door het coronavirus - afkoelt is het aantal klanten dat niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen groeiende. Zo zag de Rabobank de toevoeging aan de stroppenpot over 2019 verviervoudigen t.o.v. het voorgaande jaar. Hierbij wel de opmerking dat we van een erg laag nivo komen en nu bijna op een normaal niveau uitkomen.
 • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden met uitlenen aan door het coronavirus getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis. Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.
Naar info aandelen ING en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het dividend voor 2019