Van het AEX aandeel ING de ex dividend datum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door ING uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
ING Groep N.V. is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en de NMB Postbank groep. De nieuwe naam Internationale Nederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G. In oktober 2009 splitste ING zijn verzekeringstak af en vanaf april 2016 is ING uitsluitend actief met bankactiviteiten. 
Ex-dividend  |  ING
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
25-04-2018 Slotdividend 2017 € 0,43  03-05-2018
06-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,24 14-08-2018
25-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,44 02-05-2019
05-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,24  12-08-2019
----- Slotdividend 2019 € 0,00 -----
16-02-2021 Slotdividend 2020 € 0,12 24-02-2021
Dividendnieuws  | ING
Update 26 april 2021: Aandeelhouders zijn op jaarvergadering akkoord met voorstel om het interim-dividend van € 0,12 per gewoon aandeel, uitgekeerd in februari 2021, vast te stellen als slotdividend over 2020. In lijn met ING's uitkeringsbeleid van 50% van de veerkrachtige nettowinst wordt het resterende bedrag (€ 0,27 per aandeel) gereserveerd, met de bedoeling om een ​​aanvullende uitkering te doen na 30 september 2021. ING is tevens van plan om het oorspronkelijk gereserveerde bedrag voor 2019 na 30 september 2021 uit te keren. E.e.a. onderworpen aan de geldende aanbevelingen van de ECB en relevante goedkeuringen. 
Update 12 februari 2021 :  In overeenstemming met de aanbeveling van de ECB inzake distributie, stelt ING voor een contant interim-dividend uit te keren van € 0,12 per aandeel. Verder is de bank van plan - onder voorbehoud van de geldende aanbevelingen van de ECB - om na 30 september 2021 verdere uitkeringen te doen. Zo blijven het dividend over de tweede jaarhelft van 2019 en 50 procent van de winst in 2020 gereserveerd voor een mogelijke dividenduitkering. 
Update 08 februari 2021 : Kepler voorziet hoog dividendrendement ING : ING zal dit jaar mogelijk voor 1,07 euro per aandeel aan dividenden uitkeren, wat een dividendrendement zou opleveren van bijna 14 procent. Dat stelde Kepler Cheuvreux maandag in een rapport. ......... Lees verder >>>
Financiële kalender  |  ING
12-02-2021 Jaarcijfers 2020
26-04-2021 Algemene Aandeelhouders Vergadering
06-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
06-08-2021 Halfjaarcijfers 2021
04-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  ING 
Update 05 november 2020 : ING kondigt een nieuw dividendbeleid aan. De bank wil voortaan 50% van de "veerkrachtige" nettowinst uitkeren als dividend, in contanten, of mogelijk deels in de vorm van aandeleninkopen. Eerder hanteerde de bank een progressief dividend, dat niet gerelateerd was aan de behaalde winst, maar aan het eerder uitgekeerde dividend. Het dividend wordt in 2 delen uitbetaald. In augustus is het interim-dividend en in april van het daar opvolgende jaar - kort na de algemene aandeelhouders vergadering - het slotdividend.
 
dividendinfo.nl : Eind 2020 kwam de ECB met de aanbeveling om niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Vooruitzichten  |  ING 
Update 06 mei 2021: De eerstekwartaalcijfers van ING zijn sterker dan verwacht, bij alle vormen van inkomsten en door meevallende kosten van probleemleningen. Dit stelde Jefferies ................                          Lees verder >>>
Update 06 mei 2021: ING leverde - naar eigen zeggen - een sterke prestatie in het eerste kwartaal van 2021. Het sterke herstel van de nettowinst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was te danken aan een stijging van de provisie-inkomsten en lagere risicokosten. De nettowinst steeg met 50%. De voorzieningen voor slechte leningen daalden met 66 procent.
Update 24 maart 2021 : UBS blijft geloven in bankensector. UBS blijft positief over de perspectieven voor aandelen van Europese banken, ondanks dat ze dit jaar tot nu toe al 16 procent beter presteerden dan de brede markt. Het verbeterde handelsklimaat en de vroege fase van het herstel van de economie, handel en dividenduitkeringen beperken het risico van een............               Lees verder >>> 
Update 12 februari 2021 : ING zag de winst in coronajaar 2020 bijna halveren, maar presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. De pandemie en de strenge lockdownmaatregelen hadden zijn weerslag op de vraag naar leningen en er was een forse toevoeging aan de stroppenpot. De kapitaalpositie werd verder versterkt tot 15,5%. 
Hoewel er voor meer dan € 19 miljard aan betalingsuitstel is gegeven aan klanten, is de bank positief gestemd. ING denkt dat er in de tweede helft van dit jaar weer sprake zal zijn van economisch herstel. Het bedrijf zal zich ook in 2021 blijven focussen op veiligheid en er alles aan doen om witwaspraktijken te voorkomen. Hierdoor zullen de compliance kosten mogelijk blijven stijgen. In heel 2020 stegen deze kosten met circa 8%.
Taxatie WPA & Dividend  |  ING
  WPA payout ratio * dividend
2015 € 1,04  63 % € 0,65
2016 € 1,20  55 % € 0,66
2017 € 1,26  53 % € 0,67
2018 € 1,21  56 %  € 0,68 
2019 € 1,24  19 % € 0,24
2020 € 0,64  19 % € 0,12
2021 € 1,00   TAX  50 % € 0,50   TAX + mogelijk aanvullende uitkering 
2022 € 1,10   TAX  50 % € 0,55   TAX
* 15 december 2020 : De ECB beveelt banken aan niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Marktcommentaar   |  Financials  
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm"
Update | december 2020 :  marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm.

  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen. Eind 2020 werd bekend dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend hebben aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van.
  • De ontwikkeling van de olieprijs: Zowel ABN AMRO als ING hebben een aanzienlijke belangen in olie- en gasbedrijven. Een te forse daling van de olieprijs kan deze bedrijven en daarmee de banken op kosten jagen. Het toont de kwetsbaarheid van banken aan.
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald. 
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
  • De concurrentie rammelt aan de poort: Banken zien nieuwe toetreders op de markt opdoemen. Zo is er het snelgroeiende Adyen, dat een belangrijke schakel vormt tussen webshops aan de ene kant en banken en creditcardmaatschappijen anderzijds. Traditioneel een terrein dat aan de banken toebehoorde.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningenboek en dalende rente op spaargeld. ABN sluit gemiddeld 20 kantoren per week (februari 2021) en bij de Rabobank is het sluiten van kantoren een continu proces en wordt er gehamerd op efficiënter werken. Maar ook hier komt een einde aan. Het vlees is al grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het vergroten van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden met uitlenen aan door het coronavirus getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis. Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.
Naar info aandelen ING en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het dividend voor 2019