Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AScX aandeel ICT : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

ICT - Industriële Computer Toepassingen-  is een software ontwikkelaar. Deze software wordt o.a. toegepast in medische apparatuur, digitale TV, navigatiesystemen, voice over IP en allerlei verkeerstoepassingen. De focusterreinen van ICT zijn communicatie en multimedia, defensie, energie, zorg, logistiek, verkeer en automotive.

 Ex - dividend  |   ICT group
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
15-05-2015 Jaardividend 2014 € 0,23 12-06-2015
13-05-2016 Jaardividend 2015 € 0,24 10-06-2016
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 0,33 07-06-2017
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,35   keuzedividend 30-06-2018 
17-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,38   keuzedividend 05-06-2019
- Jaardividend 2019 * € 0,00 -
* Update 22 april 2020 : ICT group trekt zijn eerdere dividendvoorstel - een keuzedividend van € 0,30 per aandeel - in. ICT nam meerdere voorzorgsmaatregelen om kosten te besparen waaronder het passeren van het dividend over 2019. 
 Agenda  |  ICT group
28-02-2020 Jaarcijfers 2019
22-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
13-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
19-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
28-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  ICT group 
ICT voert een transparant dividendbeleid. Het bedrijf richt zich op uitbetaling van 40% van de nettowinst als dividend. De overige 60% wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Het dividend was de afgelopen jaren naar keuze in aandelen of in contanten.
Taxatie  WPA - Dividend  |  ICT group
  WPA payout ratio dividend
2015 €   0,41 59 % € 0,24
2016 €   0,57 58 % € 0,33
2017 €   0,56 63 %  € 0,35
2018 €   0,99 38 % € 0,38
2019 €   0,27   0 % € 0,00
Outlook  |  ICT group 
Update | 22 april 2020 : ICT zag de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent stijgen maar het bedrijfsresultaat met met 7 procent dalen t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Er komen minder orders binnen en het zal volgens het bedrijf een hele uitdaging worden om de resultaten in het lopende kwartaal op het niveau van het eerste kwartaal te houden. ICT neemt meerdere voorzorgsmaatregelen om kosten te besparen waaronder het passeren van het dividend over 2019.
 
Update | 28 februari 2020 : Over heel 2019 steeg de opzet, maar daalde - mede door minder eenmalige boekhoudkundige baten en zwakke marktontwikkelingen in de industrie - de winstgevendheid. De jaaromzet steeg op eigen kracht met 3% naar 155 miljoen euro. De EBITDA-marge kwam over het gehele boekjaar uit 7,5 procent tegen 10,4 procent in 2018. De nettowinst over 2019 bedroeg 2,7 miljoen euro tegenover 9,5 miljoen euro in 2019

 Voor de eerste helft van 2020 voorziet het bedrijf voortzetting van de trend uit de tweede helft van 2019. In het vierde kwartaal van 2019 daalde de autonome omzet met 6% en de brutowinst (EBITDA) - door een lagere productiviteit - naar 3,3 miljoen euro tegen 5,4 miljoen euro over de laatste 3 maanden van 2018.

Gezien de aanhoudende onzekere wereldwijde economische omstandigheden geeft de onderneming  geen concrete outlook voor 2020.

ICT Group wil internationaal groeien en de bedrijfsstructuur vereenvoudigen om zo de efficiency te vergroten en tot 2022 de omzet laten groeien naar circa 200 tot 230 miljoen euro met een autonome omzetgroei van vijf procent of meer in combinatie met overnames. De EBITDA-marge zal tussen de 13 en 15 procent moeten liggen.

Overzicht van ICT en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021