Heijmans is een beursgenoteerde bouwonderneming. De voornaamste bedrijfsonderdelen van Heijmans zijn: Vastgoed, Woningbouw, Utiliteitsbouw en Infra. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed vormt samen met het infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten.
Heijmans is actief in vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Na de verkoop van activiteiten in België en Duitsland in 2016 en 2017 is het bedrijf alleen actief op de Nederlandse markt. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt voor het terugbrengen van de schuld, als gevolg van settlements en voorzieningen op diverse moeilijke projecten
Ex-dividenddatum  |   Heijmans
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Jaardividend 2016 € 0,00  -
- Jaardividend 2017 € 0,00
- Jaardividend 2018 € 0,00 -
- Jaardividend 2019 * € 0,00 -
* Liet Heijmans eerder nog weten een dividend van € 0,28 (keuzedividend) voor te stellen, maakt het op 26 maart bekend het dividend over 2019 te passeren 
 Agenda  |  Heijmans
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
15-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
08-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
21-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid  |  Heijmans 
Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. Bij het niet doorgezette dividendvoorstel voor 2019 was er sprake van een jaardividend, in contanten dan wel aandelen (keuzedividend)  en een payout ratio van 20%.
Taxatie  WPA - Dividend   |  Heijmans
  WPA payout ratio dividend
2016 € - 5,16   n.v.t. € 0,00
2017 €   0,91   0 % € 0,00
2018 €   0,96     0 % € 0,00
2019 €   1,40      0 % € 0,00
Outlook  |  Heijmans 
Update 1-e kwartaal | 08 mei 2020 : Heijmans heeft in het eerste kwartaal van 2020 beter gepresteerd dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De bouwer geeft geen cijfermatige onderbouwing maar laat weten dat  de coronacrisis in het eerste kwartaal slechts een beperkte impact heeft gehad op de voortgang van projecten. De omzet, het resultaat en de kaspositie zijn - mede door een zachte winter met hoge productieniveaus - beter waren dan verwacht en liggen hoger dan een jaar eerder. Voor de rest van 2020 laat Heijmans weten dat de verwachte omzet voor 2020 grotendeels in portefeuille is en dat als de huidige productie niveaus op peil blijven deze omzet te  realiseren is.
 
Update | 26 maart 2020 : Heijmans keert vanwege de coronacrisis toch geen dividend uit over 2019. De impact van de crisis op de resultaten is te onzeker. Heijmans: " Juist nu we hadden voorgesteld om na een moeilijke periode het dividend weer te hervatten. De voornaamste les die ik zelf uit onze eigen crisisjaren 2016-2017 heb geleerd, is dat vroegtijdig acteren essentieel is. "Op dit moment hebben we simpelweg onvoldoende zicht op hoe lang en hoe hevig het coronavirus ons bedrijf gaat beïnvloeden."  Heijmans laat wel weten dat de omzet en het resultaat in lijn zijn met de verwachtingen. De orderportefeuille is nog op een goed niveau, maar het bedrijf verwacht dat de gevolgen van de overheidsmaatregelen om de crisisuitbraak in te dammen in de komende weken voelbaar zullen worden. 
Update | 20 februari 2020 : Heijmans heeft in de tweede helft van 2019 - in lijn met de eigen verwachtingen - een 30% hoger onderliggend bedrijfsresultaat geboekt op een bijna 9%  hogere omzet. Het concern ging voor 2019 uit van een stijgend resultaat ten opzichte van 2018.
Voor 2020 verwacht Heijmans verwacht dat de omzet en het onderliggende resultaat  op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2019. Enerzijds is de orderportefeuille goed gevuld, anderzijds blijft er onzekerheid door de stikstof- en PFAS-problematiek.  "Het is van belang voor Nederland dat op korte termijn maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vooral de inframarkt op langere termijn verder terugvalt."  Met name vanwege deze onzekerheid verwacht Heijmans dat de omzet en het onderliggende resultaat voor 2020 op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2019.
Overzicht van Heijmans en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .