Heijmans is een beursgenoteerde bouwonderneming. De voornaamste bedrijfsonderdelen van Heijmans zijn: Vastgoed, Woningbouw, Utiliteitsbouw en Infra. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed vormt samen met het infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten.
Heijmans is actief in vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Na de verkoop van activiteiten in België en Duitsland in 2016 en 2017 is het bedrijf alleen actief op de Nederlandse markt. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt voor het terugbrengen van de schuld, als gevolg van settlements en voorzieningen op diverse moeilijke projecten
Ex-dividenddatum  |   Heijmans
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Jaardividend 2018 € 0,00
- Jaardividend 2017 € 0,00 -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
 Agenda  |  Heijmans
30-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
21-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
10-05-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
10-04-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
21-02-2019 Jaarcijfers 2018
06-12-2018 Buitengewone Aandeelhouders vergadering
31-10-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
Dividendbeleid  |  Heijmans 
  • Dividendbeleid - Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening. Gegeven de ontwikkeling van zowel het operationele als het netto resultaat over 2017, wordt over dat boekjaar geen dividend uitgekeerd op (certificaten van) gewone aandelen.
Taxatie  WPA - Dividend   |  Heijmans
  WPA payout ratio dividend
2021 €   2,00    TAX  40 % € 0,80    TAX
2020 €   1,80    TAX  40 % € 0,72    TAX
2019 €   1,60    TAX  40 % € 0,64    TAX
2018 €   0,96       0 %
€ 0,00
2017  €   0,91    0 % € 0,00
2016 € - 5,16    n.v.t. € 0,00
2015 € - 1,32    n.v.t. € 0,00
2014 € - 2,44    n.v.t. € 0,00
Outlook  |  Heijmans 
  • Outlook - februari 2019 - Heijmans : De omzet komt naar verwachting op een vergelijkbaar niveau uit als in 2018, waarbij een daling bij Infra als gevolg van een selectief aannamebeleid gecompenseerd zal worden door groei bij de andere activiteiten. Uitgaande van gelijkblijvende marktomstandigheden verwachten wij in 2019 een verdere verbetering van het overall resultaat. Heijmans streeft ernaar om de solvabiliteit de komende jaren op eigen kracht verder te verbeteren van 25 procent richting 30 procent.
 
  • Outlook - mei 2019 - Heijmans verwacht voor 2019 een vergelijkbare omzet als in 2018 en rekent op een verdere verbetering van het resultaat.
 
  • Outlook - augustus 2019 - In de eerste helft van het jaar een verdubbeling van de winst op een lagere omzet (-7%) t.o.v. het 1-e halfjaar van 2018. De lagere opbrengsten worden toegeschreven aan een vertraagde bouwstart van enkele binnenstedelijke projecten en een selectiever aannamebeleid. Het selectiever aannamebeleid komt de marges ten goede waardoor de winst steeg. De WPA steeg naar € 0,71 tegenover € 0,39 in H1 2018.   "De verwachting voor heel 2019 is een stijging van het resultaat en een licht lagere omzet met behoud van gezonde marges", aldus Heijmans. 

Overzicht van Heijmans en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .