Alle dividend-info en de agenda 2019 van  aandeel Hal trust : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

HAL Trust is een Nederlandse investeringsmaatschappij en is opgericht in 1873 onder de naam Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM) in Rotterdam. In 1989 wordt de onderneming verkocht aan het Amerikaanse Carnival Corporation en wordt met de overnamesom de investeringsmaatschappij HAL Holding opgericht. Hal heeft medio 2019  o.a. aandelenpakketten in de beursgenoteerde bedrijven Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore en een meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision 

Ex-dividend  |  Hal trust 
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
20-05-2019 Jaardividend 2018 € 5,30 * 18-06-2019
21-05-2018 Jaardividend 2017  € 6,20 ** 19-06-2018
22-05-2017 Jaardividend 2016 € 7,10 *** 20-06-2017
20-05-2016 Jaardividend 2015 € 6,50 20-06-2016
20-05-2015 Jaardividend 2014 € 5,05 18-06-2015 
20-05-2014 Jaardividend 2013 € 4,10 19-06-2014
   
*   € 2,65  cash + andere helft in aandelen
**  € 3,10  cash + andere helft in aandelen
*** € 3,55  cash + andere helft in aandelen
 
Agenda  | Hal trust 
19-05-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
19-05-2020 Trading Update 1-e kwartaal 2018
26-03-2020 Jaarcijfers 2019
22-01-2020 Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
20-11-2019 Trading Update 3-e kwartaal 2018
28-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
16-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
16-05-2019 Trading Update 1-e kwartaal 2018
Dividendbeleid | Hal trust 
  • Dividendbeleid - De laatste jaren keert Hal 50% van haar dividend uit in contanten aangezien de grote hoeveelheid cash op de balans weinig rendeert in de huidige markt. Het dividend zal gebaseerd blijven op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Hiermee kwam de keuze om dividenden in zijn geheel uit te laten betalen in contanten in plaats van aandelen te vervallen.
Outlook | Hal trust 
  • Outlook - januari 2019 - Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en verliezen, doet HAL geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2019. Wel doet het fonds regelmatig uitspraken over de intrinsieke waarde (NAV). Regelmatig worden de aandelen verhandeld met een discount t.a.v. deze waarde (zie onderstaande tabel). 

  • Outlook - mei 2019 -  De NAV (nettovermogenswaarde) steeg in het 1-e kwartaal - vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2018 van 5,30 euro per aandeel -  met bijna 5 % tot 11,8 miljard euro. 

  • Outlook - augustus 2019 - Hal meldt een nettowinst van 191,7 miljoen euro, tegenover 48,1 miljoen euro een jaar eerder. Deze stijging was met name het resultaat van een boekwinst op de verkoop van dochteronderneming IEV Group van 41 miljoen euro en de hogere resultaten van Vopak en lagere afschrijvingen. De WPA kwam over het 1-e halfjaar uit op € 2,34 ( H1 2018 - na een forse afschrijving op de deelneming in Boskalis -  : €0,59 ). Een outlook voor de rest van 2019 werd niet gegeven.
 Datum Nettovermogenswaarde in miljard euro N.A.V. per aandeel in euro
31-06-2019 11,660 139,85
31-03-2019 11,759 143,95
31-12-2018 11,238 137,47
31-12-2017 12,122  151,45
31-12-2016 12,754 162,46
Kerncijfers  |  Hal trust 
  WPA payout ratio dividend info
2018 €   1,91 277 % € 5,30  waarvan 50 % in aandelen
2017  €   4,84 125 % € 6,20 waarvan 50 % in aandelen
2016  € 11,10   64 % € 7,10 waarvan 50 % in aandelen
2015  €   8,26   79 % € 6,50  
2014 € 10,53   48 % € 5,05  
2013 €   6,70   62 % € 4,10  
2012 €   5,94   66 % € 3,90  
Overzicht aandeel Hal Trust met : exdividend en betaalbaarstelling, dividendbeleid, en beursagenda van 2019 .