Dividend Info Lokale markt aandeel HAL trust met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door HAL trust uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.

HAL Trust is een Nederlandse investeringsmaatschappij en is opgericht in 1873 onder de naam Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM) in Rotterdam. In 1989 wordt de onderneming verkocht aan het Amerikaanse Carnival Corporation en wordt met de overnamesom de investeringsmaatschappij HAL Holding opgericht. Hal heeft medio 2019  o.a. aandelenpakketten in de beursgenoteerde bedrijven Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore en een meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision 

Ex-dividend  |  Hal trust 
ex-dividend soort dividend bedrag soort betaalbaarstelling 
20-05-2015 Jaardividend 2014 € 5,05 contant 18-06-2015 
20-05-2016 Jaardividend 2015 € 6,50 contant 20-06-2016
22-05-2017 Jaardividend 2016 € 7,10   waarvan 50 % in aandelen 20-06-2017
21-05-2018 Jaardividend 2017 € 6,20   waarvan 50 % in aandelen 19-06-2018
20-05-2019 Jaardividend 2018 € 5,30   waarvan 50 % in aandelen 18-06-2019
26-06-2020 Jaardividend 2019 € 5,80   waarvan 50 % in aandelen 24-07-2020
Dividendnieuws  |  Hal trust
Update 24 november 2020 : HAL trust laat bij de presentatie van de 3-e kwartaalcijfers weten dat de waarde van zijn beleggingen verder gedaald is. De nettovermogenswaarde bedroeg eind september 12,2 miljard euro, of 143,37 euro per aandeel. Nog steeds waren lagere beurswaarden voor GrandVision en Boskalis de voornaamste reden.
Update 17 juli 2020 : Op 24 juni 2020 is het voorstel om een dividend van € 5,80 per aandeel HAL Trust uit te keren goedgekeurd. Dit dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL Trust voor € 2,90 per aandeel en in contanten voor € 2,90 per aandeel. Met betrekking tot de uitkering van het dividend in aandelen zullen aandeelhouders één nieuw aandeel HAL Trust ontvangen per 43,1 dividendrechten van aandelen. Eventuele fracties worden verrekend in contanten.
Update 22 januari 2020 : Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt het voorgestelde dividend over 2019 per aandeel € 5,80 (2018: € 5,30) waarvan 50% betaalbaar in contanten
en 50% in aandelen.
Agenda  | Hal trust 
24-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
28-01-2021 Bekendmaking Nettovermogenswaarde per aandeel
30-03-2021 Jaarcijfers 2020
19-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021 + Algemene Vergadering  Aandeelhouders
Dividendbeleid | Hal trust 
Dividendbeleid - De laatste jaren keert Hal 50% van haar dividend uit in contanten aangezien de grote hoeveelheid cash op de balans weinig rendeert in de huidige markt. Het dividend zal gebaseerd blijven op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Hiermee kwam de keuze om dividenden in zijn geheel uit te laten betalen in contanten in plaats van aandelen te vervallen.
Kerncijfers  |  Hal trust 
  winst per aandeel payout ratio dividend info
2012 €   5,94   66 % € 3,90  
2013 €   6,70   62 % € 4,10  
2014 € 10,53   48 % € 5,05  
2015 €   8,26   79 % € 6,50  
2016 € 11,10   64 % € 7,10 waarvan 50 % in aandelen 
2017 €   4,84 125 % € 6,20 waarvan 50 % in aandelen 
2018 €   1,88 282 % € 5,30 waarvan 50 % in aandelen 
2019 €   8,06   72 % € 5,80  waarvan 50 % in aandelen 
 
Nettovermogenswaarde
N.A.V. per aandeel 
31-12-2016 € 12,75  miljard € 162,46
31-12-2017 € 12,12  miljard € 151,45
31-12-2018 € 11,24  miljard € 137,47
31-12-2019 € 13,62  miljard € 164,20
    nettovermogenswaarde per aandeel
Overzicht aandeel Hal Trust met : exdividend en betaalbaarstelling, dividendbeleid, en beursagenda van 2019 .