Dividend Info AMX aandeel Fugro met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Fugro uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.

Fugro N.V.beursgenoteerd sinds 1992, verzamelt en interpreteert gegevens uit het aardoppervlak en de ondergrond hiervan. Tevens adviseert Fugro bedrijven in het ontwikkelen van infrastructuur, zowel aan land als de kust en op de zeebodem. Fugro NV heeft mankracht, apparatuur, technologie en kennis te bieden voor de ontwikkeling en exploratie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas.

Ex-dividend  |   Fugro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
Jaardividend 2015 € 0,00 -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
- Jaardividend 2017 € 0,00 -
- Jaardividend 2018 € 0,00 -
- Jaardividend 2019 € 0,00 -
- Jaardividend 2020 € 0,00 -
Dividendnieuws  |  Fugro 
Update 19 februari 2021 : Dividendbetalingen zijn aan beperkingen onderhevig. Tot medio 2022 wordt er geen dividend uitgekeerd. Na die datum mogen dividenden alleen worden uitgekeerd als de net leverage ratio gelijk is aan of minder is dan 2 keer. Er zijn convenanten van toepassing op onder meer de solvabiliteitsratio, netto leverage en rentedekking. (Bron: jaarverslag 2020)
 
Fugro heeft bij herhaling aangegeven dat de focus voor de middellange termijn gericht is op het reduceren van de schulden en niet op het uitkeren van dividend. Voor 2021 ligt de focus daarnaast op beheersing van kosten en cashflow met als doel de marges te verbeteren. 
Financiële kalender  |  Fugro
19-02-2021 Jaarcijfers 2020
22-04-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
22-04-2021 Algemene Vergadering  Aandeelhouders
29-07-2021 Halfjaarcijfers 2021
28-10-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  Fugro 
Het dividendbeleid van Fugro gaat uit van een uitkeringspercentage van 35 tot 55% van het netto resultaat. Het jaardividend wordt -  voor zo ver van toepassing - uitgekeerd in contanten of in aandelen (keuzedividend). Bij Fugro is alles er op gericht om de schulden te reduceren. Van het uitkeren van dividend is dan ook - zeker op de middellange termijn - geen sprake.
Vooruitzichten  |  Fugro 
Update 22 april 2021: In het 1-e kwartaal van 2021 boekte Fugro een 17% lagere omzet. Fugro verwacht dat de omzet vanaf het tweede kwartaal weer gaat groeien en gaat verder uit van een "bescheiden" verbetering van de marge in 2021. 
Update 19 februari 2021 : Fugro laat weten dat de omzet in 2020  met 12,4% daalde. Dit als gevolg van de impact van Covid-19 en de neergang in olie en gas, gedeeltelijk gecompenseerd door sterke groei in offshore wind. Groei in offshore wind en kostenreducties ondersteunden het herstel van de marge tot 6,5% in het tweede halfjaar, vergeleken met 0,6% in het eerste halfjaar van 2020.
Voor 2021 is de verwachting dat de meer normale marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar terugkeren. Verder laat het bedrijf weten dat de focus dit jaar ligt op beheersing van kosten en cashflow met als doel de marges te verbeteren.  
Taxatie WPA & Dividend  |  Fugro
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 € - 4,40  n.v.t € 0,00
2016 € - 3,65  n.v.t € 0,00
2017 € - 2,04   n.v.t € 0,00
2018 € - 0,63   n.v.t € 0,00
2019 € - 0,65   n.v.t € 0,00
2020 € - 0,80     TAX  n.v.t € 0,00   
2021
€ - 0,10     TAX
 n.v.t € 0,00    TAX
2022 €   0,20     TAX  n.v.t € 0,00    TAX
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Fugro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.