Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Fugro : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers..

Fugro N.V.beursgenoteerd sinds 1992, verzamelt en interpreteert gegevens uit het aardoppervlak en de ondergrond hiervan. Tevens adviseert Fugro bedrijven in het ontwikkelen van infrastructuur, zowel aan land als de kust en op de zeebodem. Fugro NV heeft mankracht, apparatuur, technologie en kennis te bieden voor de ontwikkeling en exploratie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas.

Ex-dividend  |   Fugro
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
Jaardividend 2015 € 0,00 -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
- Jaardividend 2017 € 0,00 -
- Jaardividend 2018 € 0,00 -
- Jaardividend 2019 € 0,00 -
Agenda  |  Fugro
19-02-2020 Jaarcijfers 2019
30-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020 
30-04-2020 Algemene Vergadering  Aandeelhouders
29-07-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid  |  Fugro 
Het dividendbeleid van Fugro gaat uit van een uitkeringspercentage van 35 tot 55% van het netto resultaat. Het jaardividend wordt -  voor zo ver van toepassing - uitgekeerd in contanten of in aandelen (keuzedividend).
Taxatie WPA / Dividend  |  Fugro
  WPA * payout ratio dividend
2014 € - 5,43  n.v.t. € 0,00
2015 € - 4,40  n.v.t € 0,00
2016 € - 3,65  n.v.t € 0,00
2017 € - 2,04   n.v.t € 0,00
2018 € - 0,63   n.v.t € 0,00
2019 €  -0,65   n.v.t € 0,00
  EPS from continuing operations    
Outlook  |  Fugro  
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 30 april 2020 : Ondank een nagenoeg gelijke omzet liep het negatieve bedrijfsresultaat (EBIT) uit het 1-e kwartaal vorig jaar op van 19,4 negatief naar 26,5 miljoen euro negatief. Naast de pandemie was er de sterk gedaalde olieprijs, waardoor klanten van de bodemonderzoeker hun investeringen drastisch terugschroefden. Fugro trok al eerder zijn outlook voor 2020 in en laat weten door de onzekere omstandigheden niet in staat te zijn om een nieuwe outlook voor 2020 af te geven. 
 
Update | 19 februari 2020 : Fugro heeft in 2019 zijn omzet licht opgevoerd, met een verbetering van de marge bij de kernactiviteiten. Daarbij werd met name geprofiteerd van de groeiende markt voor offshore wind. De omzet op vergelijkbare basis steeg met een bescheiden 2,7 procent. Fugro laat weten voorrang aan winstgevendheid en kasstroom boven omzetgroei te geven.
Voor 2020 is Fugro positief over alle marktsegmenten, vanwege de aanhoudende groei voor offshore wind, olie- en gas-infrastructuur : "De offshore olie- en gasmarkt blijft groeien ondanks geopolitieke ontwikkelingen en zorgen over verminderde economische groei". Fugro gaf aan in 2020 verder te werken aan de uitvoering van zijn strategie 'Path to Profitable Growth', om zo marktmogelijkheden te benutten met verbetering van de marge en aanhoudend vrije kasstroom. 
 
De strategie 'Path to Profitable Growth' omvat doelstellingen voor de periode 2021-2023. 
          - een rendement op aangewend kapitaal (roce) van 10 tot 15 procent (2017 : -/- 3,5 %)
          - een brutowinstmarge (ebit) van 8 tot 12 procent en een vrije kasstroom van 4 tot 7 procent van de omzet (2017 : +0,5%)
          - een omzet op middellange termijn naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro (H1 2018 : 1,5 miljard euro)
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Fugro met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.