Van het AScX aandeel ForFarmers de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
ForFarmers is vanaf mei 2016 genoteerd aan de beurs en is ontstaan uit een aantal fuserende coöperaties. ForFarmers levert voeding voor landbouwdieren zoals varkens, pluim- en rundvee. De boeren blijven de grootste aandeelhouder. 
 Ex-dividenddatum  |  ForFarmers
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
28-04-2017 Jaardividend 2016 € 0,24218 09-05-2017
30-04-2018 Jaardividend 2017 € 0,30  09-05-2018
30-04-2019 Jaardividend 2018 € 0,283 09-05-2019
30-04-2019 Speciaal dividend € 0,017 09-05-2019
28-04-2020 Jaardividend 2019 * € 0,19 08-05-2020 
28-04-2020 Speciaal dividend  * € 0,09 08-05-2020 
* Dividendvoorstel: totaal van €0,28 per (gewoon) aandeel (regulier: €0,19 en een speciaal dividend van €0,09)
Agenda  |  ForFarmers
12-03-2020 Jaarcijfers 2019
24-04-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
01-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
15-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
30-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  ForFarmers 
Dividendbeleid - Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers is het beschikbaar stellen van een dividend tussen de 40% en 50% van het resultaat na belastingen en exclusief incidentele posten. Uitbetaling vindt jaarlijks en uitsluitend in cash plaats.
Taxatie  WPA - Dividend  |  ForFarmers
  WPA payout ratio dividend info
2015 € 0,48 49 % € 0,23  
2016 € 0,50 48 % € 0,24218  
2017 € 0,56 54 % € 0,30  
2018 € 0,58 49 % € 0,283 + speciaal dividend ad € 0,017
2019 € 0,18 > 100 % € 0,19 + speciaal dividend ad € 0,09 
Outlook  |  ForFarmers
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 01 mei 2020 : De totale omzet daalde met 5%.  De brutowinst steeg  met +4,4%, mede doordat er  in Q1 2019 sprake was van een ongunstige inkooppositie. De operationele kosten daalden, onder meer door gerealiseerde efficiency maatregelen. Veevoeder is aangemerkt als een vitale sector, waardoor het werk zonder te veel verstoringen kan doorgaan en de vraag niet opeens wegvalt.
ForFarmers verwacht in het eerste halfjaar 2020 een betere onderliggende EBITDA te realiseren vergeleken met de eerste helft van 2019. 
 
Update | 12 maart 2020 : ForFarmers meldt over 2019 - onder meer door bijzondere waardevermindering goodwill Verenigd Koninkrijk (€25,6 miljoen) - een daling van de netto winst van bijna 70% tot  €17,7 miljoen euro. De onderliggende winst per aandeel daalde met 36 % tot € 0,37. In de tweede helft van het jaar was er -ondanks verder teruglopende autonome volumes vanwege lastige marktomstandigheden - sprake van enig herstel na een zeer zwakke eerste jaarhelft.
Het bedrijf maakt op 12 mei 2020 de strategie voor de jaren 2020 - 2025 bekend.
 
Update | 31 oktober 2019 : Voor heel het jaar zullen zowel het onderliggende bedrijfsresultaat, de onderliggende brutowinst en de onderliggende nettowinst - mede als gevolg van het matige eerste halfjaar -  lager uitkomen dan in 2018. Voor de toekomst wijst ForFarmers op de impact op de resultaten van de inkrimping van de veestapel.
Voor beleggers in aandelen ForFarmers de slotkoersen 2017 van aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale markt. Ook vinden beleggers ForFarmers agenda met de ex-dividend en betaaldatum , het dividendbeleid en een overzicht met  de Algemene Aandeelhouders Vergadering ( AVA ) , jaarcijfers en kwartaalcijfers. Tenslotte is er voor beleggers ook nog een taxatie van het aankomende dividend van aandelen ForFarmers.