Fagron levert producten en diensten aan apotheken en specialisten. Het bedrijf is in 1990 opgericht. In 2000 werd Fagron verkocht aan Omega Pharma. In 2007 werden Arseus en Fagron afgesplitst en naar de beurs gebracht. Fagron staat voor farmaceutische grondstoffen.
Fagron, tot 31 december 2014  Arseus, is een Belgisch-Nederlands beursgenoteerde onderneming op het gebied van gezondheidszorg. Fagron is de wereldwijde marktleider in producten en concepten voor magistrale bereidingen (een in apotheek op voorschrift van een arts bereid geneesmiddel) en ontwikkelt en produceert  apparatuur voor de dentale en orthopedische industrie.
Ex-dividend  |  Fagron
ex-dividend  soort dividend bedrag  betaalbaarstelling
14-05-2015 Jaardividend 2014 € 1,00 18-05-2015
- Jaardividend 2015 € 0,00 -
- Jaardividend 2016 € 0,00 -
18-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,10  22-05-2018
16-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,12 20-05-2019
NNB Jaardividend 2019 * € 0,08 NNB
* Update | 14 april 2020 : Fagron heeft zijn eerder dividendvoorstel over 2019 aangepast van € 0,15 per aandeel, zoals gecommuniceerd op 14 februari 2020, naar € 0,08 per aandeel. Het bedrijf laat weten dat dit slechts een voorzorgsmaatregel is om te waarborgen dat Fagron ook in de toekomst kan blijven investeren in verdere groei. 
Agenda  |  Fagron
13-02-2020 Jaarcijfers 2019
14-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
11-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
06-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
13-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  Fagron 
Fagron hanteert een progressief dividendbeleid dat rekening houdt met de winstgevendheid van de activiteiten, onderliggende groei, kapitaalvereisten en kasstromen. Fagron verwacht het grootste deel van haar beschikbare kasstromen in de komende jaren opnieuw te investeren en om - indien van toepassing - een relatief laag doch gestaag stijgend dividend uit te betalen. Dit vertaalt zich de laatste jaren in een payout ratio van 20%.
Taxatie  WPA - Dividend  |  Fagron
  WPA payout ratio dividend
2019 €   0,81   19 % € 0,08
2018 €   0,59       20 % € 0,12  
2017 €   0,65   15 % € 0,10
2016
€ - 0,38    n.v.t. € 0,00
       
2015
€   6,23 n.v.t. € 0,00
2016
€ - 0,38 n.v.t. € 0,00
2017
€   0,65 15 % € 0,10
2018
€   0,59 20 % € 0,12
2019
€   0,81 19 % € 0,08
Outlook  |  Fagron 

Update 14 april 2020 : Fagron laat weten dat de impact van de COVID-19 pandemie in het 1-e kwartaal van 2020 beperkt is. Het bedrijf is volledig operationeel in alle markten waar zij actief is en de supply chain is nagenoeg onverstoord. De omzet steeg met 16,4% en er was sprake van een organische omzetgroei van 9,2%.

Wereldwijde onzekerheid over gevolgen COVID-19 voor 2020 vraagt echter om kostenbeheersing en gedisciplineerde kapitaalallocatie. Het eerder voorgestelde dividend over 2019 is dan ook van € 0,15 verlaagd naar € 0,08 per aandeel 
 
Update | 13 februari 2020 : Fagron heeft in 2019 naar verwachting gepresteerd.  De omzet steeg - door een combinatie van overnames en een "gezonde" autonome groei - met ruim 13 %. De marge steeg naar 21,9 procent (FY 2018: 21%) en de brutowinst (aangepaste EBITDA) kende een stijging van bijna 10%. De winst per aandeel kwam uit op € 0,81 tegenover € 0,59  in 2018.
Een concrete outlook voor 2020 gaf Fagron niet. Wel zei topman Padilla de vruchten te willen plukken van de successen die in 2019 werden geboekt
Overzicht van Fagron en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .