Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Eurocommercial Properties : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Eurocommercial properties is een beleggingsfonds en richt zich op de vastgoedmarkt met als specialisatie winkelcentra. Deze bevinden zich voornamelijk in Frankrijk, Italië en Zweden en hebben in tegenstelling tot andere vastgoedsectoren minder last van cyclisch overaanbod. De winkelhuren worden geïndexeerd met de omzet en bieden een extra transparantieniveau
Ex-dividenddatum | Eurocommercial Properties
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
03-11-2016  Jaardividend        2015 / 2016 € 1,98 30-11-2016
09-11-2017 Jaardividend        2016 / 2017 € 2,05 30-11-2017
08-11-2018 Jaardividend        2017 / 2018 € 2,15   keuzedividend 30-11-2018
07-11-2019 Jaardividend        2018 / 2019 € 2,18   keuzedividend 29-11-2019
- Interim-dividend   2019 / 2020  - zie dividendnieuws
Dividendnieuws  |  Eurocommercial Properties
Update 28 augustus 2020 : Eurocommercial Properties overweeft in november een interimdividend uit te keren, afhankelijk van de resultaatvorming per 30 september 2020 en de outlook voor de rest van het jaar.  Na de  Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders op donderdag 29 oktober 2020 volgt een nadere mededeling.
Update 18 jun 2020 : Het lopende boekjaar is in juni met instemming van de aandeelhouders verlengd van 1 juli naar 31 december 2020. Daarmee maakt Eurocommercial een einde aan het gebroken boekjaar bij het bedrijf.
 
Update 16 maart 2020:  Eurocommercial Properties past zijn dividendbeleid aan vanwege de uitbraak van het coronavirus. In juni 2019  besloot het bedrijf om de uitkering van het dividend in twee stappen te laten plaatsvinden, met één betaling in april en één in november. Het vastgoedfonds zou daardoor in april dit jaar voor het eerst een interim-dividend uitkeren. Eurocommercial wil nu het nieuwe dividendbeleid pas het volgende boekjaar laten ingaan, om zo verschillende huurders de mogelijkheid te bieden om een deel van de huur of de volledige huur later te betalen. Net als voorgaande jaren wil Eurocommercial in november dit jaar het dividend uitkeren. De aankondiging van het dividend is eind augustus.
Agenda | Eurocommercial Properties
06-05-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2019 / 2020
18-06-2020 Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders
28-08-2020 Jaarcijfers boekjaar 2019 / 2020
27-10-2020 Cijfers 5-e kwartaal van verlengde boekjaar 2019 / 2020
29-10-2020 Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders
26-03-2021 Halfjaarcijfers 2020 / 2021
Dividendbeleid  |  Eurocommercial Properties 
De formulering van het dividendbeleid is kort maar krachtig: Eurocommercial Properties keert nagenoeg 100 % van het directe beleggingsresultaat uit in de vorm van een cash dividend. Met ingang van boekjaar 2019 / 2020 betaalt het bedrijf twee dividendbetalingen per jaar. Dit betekent dat in april een interim-dividend wordt uitgekeerd en in november volgt dan het slotdividend. De afgelopen 25 jaar is het dividend gestaag opgelopen met gemiddeld zo'n € 0,04 per jaar.
Kerncijfers | Eurocommercial Properties
  direct resultaat payout ratio dividend Intrinsieke waarde per 30 juni
boekjaar 2016 / 2017  € 2,23    41 % € 2,15 € 44,99
boekjaar 2017 / 2018 € 2,36    92 % € 2,15 € 44,79
boekjaar 2018 / 2019 € 2,42 92 % € 2,18 € 44,56
boekjaar 2019 / 2020 * € 2,41 ** 93 % € 2,18    TAX € 42,73
jaar 2021  € 2,20    TAX 91 % € 2,00    TAX -
jaar 2022  € 2,00    TAX 90 % € 1,80    TAX -
* Eurocommercial Properties past zijn boekjaar aan. Vanaf 2021 begint het boekjaar op 01 januari. Het huidige boekjaar zou normaal eindigen op 30 juni maar wordt verlengd t/m 31 december 2020.
** Gerekend tot 30 juni 2020, dus zonder rekening te houden met verlenging boekjaar t/m 31 december.
Direct resultaat: Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten.
Eurocommercial keert een percentage van het direct resultaat uit als dividend.
Indirect resultaat: Dit komt voort uit waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de intrinsieke waarde (EPRA  NAV).
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Eurocommercial Properties met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.