Dividend Info Lokale markt aandeel Eurocastle met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Eurocastle uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa. Het fonds is vooral in het nieuws door de inkoop van eigen aandelen. Eurocastle maakt regelmatig de intrinsieke waarde / nettovermogenswaarde  (NAV) bekend (zie tabel onderaan pag.).
Update | 18 december 2019 :  Eurocastle Investment Limited is zichzelf aan het ontmantelen. Het investeringsfonds heeft  zo'n 62 procent van de eigen aandelen die tot het einde van de aanmeldingstermijn op 17 december in omloop waren ingekocht. Aan die stukken was 95 procent van het stemrecht verbonden. Eurocastle betaalde voor de eigen aandelen ruim 15 miljoen aandelen in doValue en 109 miljoen euro in contanten. De investeerder heft de ingekochte aandelen op, net zoals zo'n 19 miljoen aandelen die Eurocastle al in eigendom heeft. Er blijven in totaal nog 1,85 miljoen aandelen in omloop, waarvan Eurocastle er zelf geen meer bezit. 
Ex-dividend  |  Eurocastle  
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
15-08-2019 Regulier dividend Q2   € 0,15  29-08-2019
22-05-2019 Regulier dividend Q1   € 0,15 30-05-2019
13-03-2019 Regulier dividend Q4   € 0,15 16-05-2019
21-11-2018 Regulier dividend Q3   € 0,15 29-11-2018
16-08-2018 Regulier dividend Q2 € 0,15 31-08-2018
22-05-2018 Kapitaal teruggave € 0,18 31-05-2018
22-05-2018 Regulier dividend Q1  € 0,15 31-05-2018
26-03-2018 Regulier dividend Q4  € 0,27 05-04-2018
Dividendnieuws | Eurocastle 
Update 15 mei 2020 : Eurocastle Investment heeft in het eerste kwartaal van 2020 moeten afwaarderen vanwege de corona-uitbraak en keert daarom ook geen dividend uit.  De aangepaste nettovermogenswaarde daalde van 8,32 naar 6,78 euro per aandeel en het dividend zal worden ingehouden tot er meer zicht is op de volledige impact van de pandemie op de Italiaanse economie, waar Eurocastle heeft geïnvesteerd in oninbare en andere leningen.
Agenda  |  Eurocastle 
17-06-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
15-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
06-03-2020 Jaarcijfers 2020
09-08-2019 Cijfers 2-e kwartaal / Halfjaar cijfers 2019
Dividendbeleid  |  Eurocastle
Dividendbeleid - Eurocastle heeft te kennen gegeven vanaf 2107 een nieuw dividendbeleid te voeren: een vast (regulier) cash jaardividend  van € 0,60, uitgekeerd in 4 kwartalen van € 0,15. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een aanvullend dividend. In afwijking van dit beleid heeft Eurocastle - na enkele ningrijpende koerswijzigingen - over 2019 slechts € 0,30 uitgekeerd. 
Outlook  |  Eurocastle
Update | 06 februari 2020 : Eurocastle Investment heeft in 2019 de nettovermogenswaarde zien dalen in een jaar dat gekenmerkt werd door enkele ingrijpende transacties.De aangepaste nettovermogenswaarde bedroeg eind vorig jaar 15,4 miljoen euro, of 8,32 euro per aandeel tegen 8,70 euro per aandeel in 2018. Aangepast voor een aandeleninkoop steeg de nettovermogenswaarde echter met 0,18 euro per aandeel. De zogeheten genormaliseerde funds from operations (exclusief eenmalige posten en rekening houdende met de (verwachte) ontwikkeling van de kosten)  steeg van 32,0 miljoen euro naar 104,9 miljoen euro. 
Eurocastle verkocht eerder  een deel van zijn belang in doValue aan institutionele investeerders en kocht voor bijna 35 miljoen euro eigen aandelen in. 
Kerncijfers  |  Eurocastle
  WPA payout ratio dividend NAV * info
2019 €   2,55 12 % € 0,30 €   8,32  
2018 €   0,63  95 % € 0,60 €   8,70  + kapitaalteruggave ad  € 0,18
2017  €   1,86  66 % € 2,10 € 10,56  
2016 €   2,91 18 % € 0,53 €   9,16  
2015 € - 0,73  n.v.t. € 0,50    
2014 € - 3,35  n.v.t. € 0,50    
  Normalised FFO    
* Nettovermogenswaarde
einde jaarper aandeel (€)
 
Overzicht van Eurocastle en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .