Overzicht aandeel Eurocastle met : exdividend en betaalbaarstelling, dividendbeleid, en beursagenda voor 2019 .
Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa. Het fonds is vooral in het nieuws door de inkoop van eigen aandelen. Eurocastle maakt regelmatig de intrinsieke waarde / nettovermogenswaarde  (NAV) bekend (zie tabel onderaan pag.).
 
Update - 18 december 2019 -  Eurocastle Investment heeft  zo'n 62 procent van de eigen aandelen die tot het einde van de aanmeldingstermijn op 17 december in omloop wareningekocht. Aan die stukken was 95 procent van het stemrecht verbonden. Eurocastle betaalde voor de eigen aandelen ruim 15 miljoen aandelen in doValue en 109 miljoen euro in contanten. De investeerder heft de ingekochte aandelen op, net zoals zo'n 19 miljoen aandelen die Eurocastle al in eigendom heeft. Er blijven in totaal nog 1,85 miljoen aandelen in omloop, waarvan Eurocastle er zelf geen meer bezit.
Ex-dividend  |  Eurocastle  
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
15-08-2019 Regulier dividend Q2   € 0,15  29-08-2019
22-05-2019 Regulier dividend Q1   € 0,15 30-05-2019
13-03-2019 Regulier dividend Q4   € 0,15 16-05-2019
21-11-2018 Regulier dividend Q3   € 0,15 29-11-2018
16-08-2018 Regulier dividend Q2 € 0,15 31-08-2018
22-05-2018 Kapitaal teruggave € 0,18 31-05-2018
22-05-2018 Regulier dividend Q1  € 0,15 31-05-2018
26-03-2018 Regulier dividend Q4  € 0,27 05-04-2018
Agenda  |  Eurocastle 
09-08-2019 Cijfers 2-e kwartaal / Halfjaar cijfers 2019
19-06-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
17-05-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
07-03-2019 Cijfers 4-e kwartaal 2018  / Jaarcijfers 2018
15-11-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
10-08-2018 Cijfers 2-e kwartaal / Halfjaar cijfers 2018
31-07- 2018 2-e Tenderbod € 8,- per aandeel
02-07-2018 1-e Tenderbod € 8,- per aandeel
20-06-2018 Algemene Aandeelhouders Vergadering
Dividendbeleid  |  Eurocastle
  • Dividendbeleid - Eurocastle heeft te kennen gegeven vanaf 2107 een nieuw dividendbeleid te voeren: een vast (regulier) cash jaardividend  van € 0,60, uitgekeerd in 4 kwartalen van € 0,15. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een aanvullend dividend.
 
  • Outlook - augustus 2018 - Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa. Het fonds is vooral in het nieuws door de inkoop van eigen aandelen. Eurocastle maakt regelmatig de intrinsieke waarde / nettovermogenswaarde  (NAV) bekend (zie onderstaande tabel).
 
Outlook  |  Eurocastle
Kerncijfers  |  Eurocastle
            NAV Operationele winst Operationele winst YTD     WPA WPA YTD
Q3 : 31-09-2019 €    8,97 € 0,60 € 0,83 €  - 0,78      € 0,60
Q2 : 31-06-2019 €    9,81 € 0,10      
Q1 : 31-03-2019   € 0,13      
Q4 : 31-12-2018 €    8,70        
Q3 : 31-12-2017 €  10,56        
Q2 : 31-12-2016 €    9,16        
 
Nettovermogenswaarde
per aandeel (€)
           FFO
Funds From Operations
 
Quaterly Net profit / (loss) 
Year to day
  WPA payout ratio dividend info
2018 €   0,63  95 % € 0,60   + kapitaalteruggave ad  € 0,18
2017  €   1,86  66 % € 2,10  
2016 €   2,91 18 % € 0,53  
2015 € - 0,73  n.v.t. € 0,50  
2014 € - 3,35  n.v.t. € 0,50  
2013 € - 3,27  n.v.t. € 0,25  
Overzicht van Eurocastle en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .