van beleggers voor beleggers
www.dividendinfo.nl : actueel & compleet overzicht data AEX, AMX, AScX en Lokale Markt
beursagenda - dividendagenda - dividendbeleid - historie -FAQ
Wat wordt er met een DRIP bedoeld ?
Een DRIP staat voor een Dividend Reinvestment Plan (dividend herbelggingsprogramma). De onderneming biedt de belegger de mogelijkheid om het netto dividend, dus na aftrek van de dividendbelasting, om te zetten in aandelen. Nederlandse belastingplichtigen kunnen de ingehouden dividendbelasting  verrekenen met de aanslag inkomstenbelasting. Het verschil met een stockdividend (vanuit de agioreserve) bestaat er dus uit dat bij de laatste het volledige dividend wordt herbelegd.
Mocht je voor een DRIP kiezen let dan op de kosten die de broker hiervoor rekent.
Wat wordt er met een  ‘payment in lieu of dividends’  bedoeld ?
De zogeheten ‘payment in lieu of dividends’ heeft betrekking op de dividenduitkering. Wanneer je op de handelsdag voorafgaand aan de zogeheten ex-dividenddatum de betreffende aandelen bezit, ontvang je doorgaans dividend dat ook als zodanig op het transactie-afschrift is vermeld. Echter, wanneer de aandelen door je broker zijn uitgeleend, kan de dividendbetaling staan omschreven als ‘payment in lieu of dividends’. De achterliggende reden is dat je dan geen dividend hebt ontvangen van de uitkerende onderneming, maar dat de ‘shortbelegger’, die speculeert op een koersdaling, je heeft gecompenseerd ter hoogte van het dividend.
Wat houdt een speciaal dividend in en wat is de invloed van dit dividend op bestaande optieseries ?
Een speciaal dividend is een onverwachte gebeurtenis die niet wordt meegenomen in de berekening van de optiepremie. Dit in tegensteling tot het reguliere dividend. Opties worden bij deze speciale dividend uitkering aangepast omdat de opties zonder deze aanpassing niet eerlijk worden gewaardeerd. De opties worden aangepast volgens de ratio methode.
 
Hierbij een voorbeeld m.b.t. het in mei 2016 door Brunel uitgekeerde speciale dividend:
 
Bestaande optie series Brunel (BI) houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optie series (BIO) toegevoegd met een afwijkende contractgrootte van 5 aandelen. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0,95681818.

Voorbeeld

1 BI P JUN 2016 16,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International. (16 x 0.95681818 = 15,31)

Nieuwe situatie:
1 BI P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International
1 BIO P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 5 aandelen Brunel International
Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. 
 

Een tweede voorbeeld heeft betrekking op het in juni 2016 uitgekeerde speciale dividend door KPN.

 

Bestaande optieseries KPN houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optieseries KPX (24-05) en KPZ (24-06) toegevoegd met een afwijkende contractgrootte van 1 aandeel. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0.99279954.

Voorbeeld
1 KPN C JUN 2016 3,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen KPN

Nieuwe situatie:
1 KPN C JUN 2016 2,98 met als onderliggende waarde 100 aandelen KPN
1 KPX C JUN 2016 2,98 met als onderliggende waarde 1 aandeel KPN

Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment.
Hier ontstaat nu wel een bijzonder situatie:
doordat KPN in 2013 een aandelen emissie heeft gedaan en destijds de nog lopende series heeft gewijzigd van KPN in KPO is de letter O (Old) nu dus niet meer beschikbaar.  Er zijn nu series KPN en de oude series KPO. Hoe wordt dat opgelost? Welnu, Euronext heeft arbitrair gekozen voor de letters X  en Z als toevoeging om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende optie series.
KPN heeft nu de volgende series: KPN ,  KPO , KPX en KPZ.
Toelichting: opties KPN zijn de lopende series en de nog uit te brengen series, KPO de oude series aangepast in 2013 met een maximale looptijd tot 2018 en KPX en KPZ  de oude series aangepast in 2016 met een maximale looptijd tot 2021.

 

Nawoord: Hierbij (deels) een verklaring voor de ' vreemdsoortige' optieseries die je af en toe aantreft. Geen eenvoudige kost en dus even opletten als je opties hebt bij een speciaal dividend uitkering.