Alle dividend-info en de agenda 2019 van  aandeel Ctac : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Ctac is een ICT-dienstverlener op het gebied van ERP-systemen. Met de software worden bedrijfsprocessen en informatiemanagement zoals de inkoop en het voorraadbeheer aangestuurd. Het bedrijf bedient vooral het midden- en kleinbedrijf.
Ex-dividend  |  CTAC 
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
       
13-05-2016 Jaardividend 2015 € 0,06 20-05-2016 
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 0,07 07-06-2017
18-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,08  keuzedividend 13-06-2018
17-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,08  keuzedividend 12-06-2019
NNB Jaardividend 2019 € 0,08  stockdividend * NNB
*  Update| 24 maart 2020 : In plaats van een keuzedividend van 0,08 euro per aandeel stelt Ctac nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voor. De mogelijkheid om het dividend in contanten uit te laten betalen vervalt.De pay-out ratio blijft hiermee op 33 procent van het genormaliseerde nettoresultaat.
Agenda  |  CTAC 
06-03-2020 Jaarcijfers 2019
30-04-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
10-06-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
06-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
29-10-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  CTAC 
Het dividendbeleid van Ctac gaat uit van een payout ratio van 30 tot 40 procent van de nettowinst. Hierbij kunnen aandeelhouders (meestal)  kiezen voor een dividend in contanten of in aandelen (keuzedividend). Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt.
Taxatie   WPA - Dividend   |  CTAC
  WPA * payout ratio dividend
2014 € 0,13   0 % € 0,00
2015 € 0,19 32 % € 0,06
2016 € 0,21 33 % € 0,07
2017 € 0,22 36 % € 0,08 
2018 € 0,13 62 % € 0,08 
2019 € 0,10 80 % € 0,08 
  * netto resultaat per aandeel (€)    
Outlook  |  CTAC 
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 30 april 2020 : De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn volgens Ctac vooralsnog beperkt gebleven. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van dit jaar - vooral door de eerdere overname van Purple Square - 7% meer omzet geboekt. Het bedrijfsresultaat steeg met 5 procent en de nettowinst kwam - net als een jaar eerder - uit op 500.000 euro. Ctac geeft - gezien de onzekere situatie - geen verdere outlook voor de rest van het jaar af.
 
Update | 06 maart 2020 : De netto-omzet is in 2019, met name door lagere licentieverkopen, licht gedaald. Het nettoresultaat daalde - mede door de betaalde schadeclaim i.v.m. de afwikkeling van het klantdispuut - met ruim 23 %. Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van  0,10  ( 2018:  0,13 ). Het resultaat exclusief de eenmalige kosten en het effect van de toepassing van IFRS 16 bedroeg per aandeel 0,24  ( 2018: 0,23 ).
 
Voor 2020 laat Ctac weten een solide uitgangspositie te hebben. De focus ligt op groei in de kernmarkten Nederland en België en de beperkte activiteiten in Frankrijk. worden afgebouwd. Het in januari overgenomen Purple Square zal naar verwachting direct gaan bijdragen aan de omzet en het resultaat. De acquisitiekosten zullen evenals de noodzakelijke investeringen in de groeistrategie, ten laste van het resultaat 2020 worden gebracht.
Met een voorbehoud voor bijzondere omstandigheden verwacht Ctac in 2020 een stijging van de omzet en het nettoresultaat te behalen 
Overzicht van Ctac en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .