Van het AMX aandeel Corbion de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda 2019 en het gevoerde dividendbeleid .
Corbion, voorheen CSM (Centrale Suiker Maatschappij), is een Nederlands voedingsconcern dat voortgekomen is uit de bietsuikerindustrie. CSM produceerde en distribueerde  bakkerijproducten en ingrediënten o.a. voor ambachtelijke en industriële bakkerijen. Daarnaast produceert het bedrijf uiteenlopende melkzuurtoepassingen voor de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. In juli 2013 werden de bakkerij-activiteiten verkocht.
Ex-dividend  |   Corbion
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
15-05-2019  Jaardividend 2018 € 0,56  20-05-2019
29-05-2018 Jaardividend 2017 € 0,56 05-06-2018
17-05-2017 Jaardividend 2016 € 0,56 * 22-05-2017
16-05-2016 Jaardividend 2015 € 0,43 ** 19-05-2016
   
* In 2016  + € 0,44 extra dividend
**In 2015  + € 0,42 extra dividend
 
Agenda  |  Corbion
01-11-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
07-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
13-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
26-04-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
06-03-2019 Jaarcijfers 2018
02-11-2018 Cijfers 3-e kwartaal 2018
08-08-2018 Halfjaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  Corbion 
  • Dividendbeleid - Corbion heeft begin 2018 aangegeven een ’stabiel en progressief’ dividendbeleid te willen voeren naar 2021 toe. ING noemt deze aankondiging - een progressief dividendbeleid -  positief en gaat er vanuit dat het bedrijf hiermee beleggers wil verzekeren dat de waarde van het bedrijf en de dividendstroom worden beschermd. 
Taxatie WPA / Dividend  |  Corbion
  WPA payout ratio dividend info
2021 €   1,60    TAX    50% € 0,80    TAX  
2020 €   1,40    TAX    50 % € 0,70    TAX  
2019 €   1,00    TAX    60 % € 0,60    TAX  
2018 €   0,93    67 % € 0,56  
2017  €   1,46    38 % € 0,56  
2016 €   1,77    32 % € 0,56 In 2016  + € 0,44 extra dividend
2015 €   1,33    32 % € 0,43 In 2015  + € 0,42 extra dividend
2014 € - 0,30     n.v.t. € 0,21 In 2014  + € 0,81 extra divdend
Outlook  |  Corbion   
  • Outlook - maart 2019 - Corbion verwacht voor 2019 dat de autonome omzet binnen de nagestreefde bandbreedte van 3 procent tot 6 procent zal groeien. Eerder gaf het bedrijf al aan voor de periode van 2018 tot en met 2021 een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent op jaarbasis na te streven.

  • Outlook - april 2019 -Bevestiging eerdere outlook waarbij Corbion voor 2019 uitgaat van een autonome omzetgroei van drie tot zes procent en dat is gelijk aan de doelstelling voor de periode 2019 tot en met 2021.  Corbion meldt in het 1-e kwartaal  een autonome stijging van de omzet met 1,5 procent waarbij het aangepaste operationeel resultaat  een afname van zo'n 6,7 procent laat zien.

  • Outlook - augustus 2019 - Corbion verwacht dat de autonome omzetgroei in heel 2019 aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 3 tot 6 procent groei zal uitkomen. Daarbij wordt verwacht dat de stijging van de netto-omzet bij Ingredient Solutions zal uitkomen in een bandbreedte van 1 tot 2 procent, terwijl voor Food een versnelling van de autonome omzetgroei wordt voorzien in de tweede helft van het jaar. 
Corbion's beleggers agenda, dividendbeleid en het getaxeerde dividend over 2019, 2020 en 2021 .