Dividend Info AMX aandeel Boskalis met de ex dividenddatum en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door Boskalis uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
Koninklijke Boskalis Westminster NV is één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers. 
Ex-dividend  |  Boskalis
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
12-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,60  keuzedividend 03-06-2016
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,00  keuzedividend 06-06-2017
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,00  keuzedividend 05-06-2018
10-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,50  cash 20-05-2019 
----- Jaardividend 2019 € 0,00 -----
Update  02 april 2020 : Boskalis trekt zijn eerdere dividendvoorstel - een cash jaardividend van € 0,50 - in.
 "Given this uncertainty and to preserve the strong financial position as much as possible Boskalis has decided not to schedule a dividend proposal over the financial year 2019 for the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and to suspend its share buy-back program as of next week."
 Agenda  |  Boskalis
04-03-2021 Jaarcijfers 2020
12-05-2021 Trading Update 1-e kwartaal 2021
12-05-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
19-08-2021 Halfjaarcijfers 2021
12-11-2021 Trading Update 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid  |  Boskalis 
Boskalis gaat in zijn dividendbeleid uit van een payout ratio van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering, waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend - in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen - wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders (update maart 2018).
Taxatie WPA - Dividend  |  Boskalis  
  winst per aandeel * payout ratio dividend
2015 €   3,54 45 % €  1,60
2016 € - 4,40  n.v.t. €  1,00
2017 €   1,15 87 % €  1,00
2018 €   0,60 88 % €  0,50
2019 €   0,68      0 % €  0,00
2020 €   0,30    TAX  83 % €  0,25    TAX
2021 €   0,70    TAX  50 % €  0,30    TAX
2022 €   0,90    TAX  50 % €  0,45    TAX
  * gecorrigeerd voor buitengewone posten    
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Boskalis met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.