Alle dividend-info en de agenda 2018 voor het AMX aandeel Boskalis : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Koninklijke Boskalis Westminster NV is één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers. 
Ex-dividend  |  Boskalis
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,00 *  (keuze dividend) 05-06-2018
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,00 06-06-2017
12-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,60 03-06-2016
    * na instemming AVA 9 mei 2018  
 Agenda  |  Boskalis
08-11-2019 Trading Update 3-e kwartaal 2019
22-08-2019 Halfjaarcijfers 2019
08-05-2019 Trading Update 1-e kwartaal 2019
08-05-2019 Algemene Aandeelhouders Vergadering
07-03-2019 Jaarcijfers 2018
09-11-2018 Trading Update 3-e kwartaal 2018
Dividendbeleid & Outlook  |  Boskalis 
Dividendbeleid - Boskalis gaat in zijn dividendbeleid uit van een payout ratio van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering, waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.(update maart 2018)
 

Outlook - november 2018 - Boskalis herhaalde de winstverwachting voor heel 2018 : "Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de netto operationele winst in het tweede halfjaar fors hoger zijn ten opzichte van het eerste halfjaar, toen dit 34,5 miljoen euro was, maar het evenaren van het netto resultaatniveau van het tweede halfjaar 2017 van 75 miljoen euro wordt niet verwacht".

Taxatie WPA - Dividend  |  Boskalis  
  WPA payout ratio dividend info
2020 €   1,40    TAX 71 % € 1,00    TAX  
2019 €   1,30    TAX 77 % € 1,00    TAX  
2018 €   0,85    TAX 80 %   € 0,65   TAX  
2017  €   1,15 87 % € 1,00  
2016 € - 4,40 nvt € 1,00  
2015 €   3,54 45 % € 1,60  
2014 €   4,03 40% € 1,60  
Info over beurs- en dividend agenda 2018 van Boskalis met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.