Alle dividend-info en de agenda 2019 voor het AMX aandeel Boskalis : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Koninklijke Boskalis Westminster NV is één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers. 
Ex-dividend  |  Boskalis
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling 
12-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,60  keuzedividend 03-06-2016
12-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,00  keuzedividend 06-06-2017
11-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,00  keuzedividend 05-06-2018
10-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,50  cash 20-05-2019 
- Jaardividend 2019 * € 0,00 -
* Update | 02 april 2020 : Boskalis trekt zijn eerder dividendvoorstel - een cash jaardividend van € 0,50 - in.
 Agenda  |  Boskalis
13-05-2020 Trading Update 1-e kwartaal 2020
30-06-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders (was eerder 13-05-2020)
20-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
06-11-2020 Trading Update 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid  |  Boskalis 
Boskalis gaat in zijn dividendbeleid uit van een payout ratio van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering, waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend - in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen - wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.(update maart 2018)
Taxatie WPA - Dividend  |  Boskalis  
  WPA payout ratio dividend
2015 €   3,54 45 % € 1,60
2016 € - 4,40  n.v.t. € 1,00
2017 €   1,15 87 % € 1,00
2018 €   0,60 88 % € 0,50
2019 €   0,68   0 % € 0,00
Outlook  |  Boskalis 
Update n.a.v. 1-e kwartaal | 13 mei 2020 : Boskalis laat weten dat het afgelopen kwartaal boven verwachting is verlopen. Concrete cijfers over winst en omzet werden niet gegeven maar de baggeraar laat wel weten dat er vanwege de virusuitbraak geen grote opdrachten geannuleerd werden en dat de resultaten hoger uit vielen dan een jaar eerder. De omvang van het orderboek kwam eind maart uit op 4,6 miljard euro, wat een lichte daling betekent ten opzichte van de recordstand van eind 2019. Volgens het bedrijf is de al zeer solide financiële positie verder versterkt. Begin april maakte Boskalis al bekend het dividend te schrappen en zijn aandeleninkoopprogramma op te schorten.
 
Update | 05 maart 2020:  Boskalis heeft in 2019 -  door een sterk 2-e halfjaar -  meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met bijna 3 % en de brutowinst (EBITDA) met zo'n 6 %.  Boskalis: "We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten....". 
 
Voor 2020 verwacht Boskalis  een baggermarkt met stabiele marktvolumes en eveneens gelijke marges. Bij Offshore rekent Boskalis op een geleidelijk herstel van de markt en voor Towage is het marktbeeld stabiel. Het orderboek stond eind 2019 op een recordstand van 4,7 miljard euro.  Boskalis: "Het marktbeeld voor 2020 ziet er ten opzichte van de aanvang van 2019 gunstiger uit."
 
Info over beurs- en dividend agenda 2019 van Boskalis met datum: AVA, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.