Van het AScX aandeel Beter Bed de ex dividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019 .
Beter Bed Holding is een Europese speler op de markt voor slaapcomfort. Via een uitgebreid netwerk van detailhandels, verkoopt Beter Bed Holding merkartikelen in de slaapkamerbranche. Beter Bed Holding heeft een sterke merkenportfolio met o.a. Beter Bed, BeddenReus en Dormaël. Daarnaast is Beter Bed Holding via de dochteronderneming DBC International actief als groothandel in Nederland, België, Duitsland en Spanje.
Update 01 maart 2019 :
Beter Bed passeert dividend over 2018 : "As announced at the Capital Markets Day and following the dividend policy, the 2018 financial situation was not sufficient to propose a dividend."
Ex-dividend  | Beter Bed
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
- Slotdividend 2018 € 0,00 -
- Interim dividend 2018 € 0,00  -
30-04-2018 Slotdividend 2017 € 0,03  17-05-2018
07-11-2017 Interim dividend 2017 € 0,34 21-11-2017
22-05-2017 Slotdividend 2016 € 0,40 08-06-2017
01-11-2016 Interim dividend 2016 € 0,34 16-11-2016
23-05-2016 Slotdividend 2015 € 0,48 07-06-2016
Agenda |  Beter Bed
17-01-2020 Cijfers 4-e kwartaal 2019 
26-11-2019 BAVA
25-10-2019 Cijfers 3-e kwartaal 2019
19-07-2019 Cijfers 2-e kwartaal 2019
25-04-2019 Algemene Aandeelhouders vergadering
18-04-2019 Cijfers 1-e kwartaal 2019
01-03-2019 Jaarcijfers 2018
Dividendbeleid  |  Beter Bed 
  • Dividendbeleid - Beter Bed geeft aan, onder voorwaarden, ten minste 50% van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een interim-dividend en een slotdividend. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat op enige publicatiedatum de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%. Tevens mag de ratio netto-rentedragende-schuld / EBITDA niet groter zijn dan twee. 
Taxatie  WPA - Dividend  |  Beter Bed
  WPA* payout ratio dividend info
2018 €  -1,06  0 % € 0,00       
2017  €   0,43 86 % € 0.37  
2016 €   0,87 85 % € 0,74  
2015 €  1,03 85 % € 0,87  
2014 €  0,77 85 % € 0,65  
  * Earings per share (€ )      
Outlook  |  Beter Bed 
  • Outlook - april 2019 - De totale omzet bij Beter Bed zakt in het eerste kwartaal met 10,5 procent tot 97,5 miljoen euro. Als winkelsluitingen buiten beschouwing worden gelaten is de omzetdaling 2,7 procent. Beter Bed maakt in zijn handelsupdate geen winstcijfers bekend. Het bedrijf wijst wel op de sterke orderinstroom op eigen kracht van 6,8 procent in de Benelux en geeft te kennen vertrouwen te hebben in de doelstellingen voor de middellange termijn.

  • Outloop - juni 2018 - winstwaarschuwing: Beter Bed in gesprek met banken. BB stapt mogelijk geheel of gedeeltelijk uit zijn Duitse dochterbedrijf Matratzen Concord, dat kampt met de naweeën van een gifschandaal. Beter Bed laat weten dat het herstel langer duurt dan verwacht, wat zorgt voor liquiditeitsproblemen.

  • Outlook - juli 2019 - Nieuwe convenanten met zijn banken zullen per 30 september dit jaar van kracht worden en gelden tot 30 juni 2020. Voor het einde van 2019 zal Beter Bed Matratzen Concord deels of zelfs geheel desinvesteren. Daarvoor hebben al verschillende partijen serieuze interesse getoond, aldus het beddenbedrijf. De omzet - op vergelijkbare basis - groeide in het tweede kwartaal met ruim 2% dankzij de goede prestaties in de Benelux. De orderinstroom op vergelijkbare basis was 3,6 procent negatief.

  • Outlook - augustus 2019 - Eerste helft 2019 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar exclusief cijfers Matratzen Concord: Omzet +10%,waarbij het bedrijfsresultaat (EBIT)  uit kwam op 0,4 miljoen euro tegen 3,5 miljoen euro een jaar eerder. Bleef over een nettoverlies van 0,7 miljoen euro (H1 2018: 2,1 miljoen euro). Inclusief Matratzen Concord boekte Beter Bed een nettoverlies van 22,7 miljoen tegen 6,8 miljoen euro een jaar eerder bij een omzet voor Matratzen Concord van 91,9 miljoen euro, een afname met 18,1 procent op jaarbasis. Beter Bed verwacht voor het einde van het jaar Matratzen Concord te verkopen en voor heel 2019 een stabiele groei uit dee voort te zetten activiteiten - dus exclusief resultaten Matratzen Concord - en een nagenoeg gelijke omzet met een licht positief bedrijfsresultaat.
 
  • Update - 14 oktober 2019 - Beter Bed heeft zijn Duitse dochter Matratzen Concord voor 5 miljoen euro in contanten van de hand gedaan aan investeerder Magical Honour Limited. Dat bedrag kan nog hoger worden als Matratzen Concord in zijn eerste jaar na de overname bepaalde prestatiedoelen haalt. Daarnaast  koopt Magical Honour voor nog eens 5 miljoen euro een belang van 8,9 procent in Beter Bed. Het bedrijf geeft hiervoor 2,15 miljoen nieuwe aandelen uit. De verkoop en investering is volgens Beter Bed uiterlijk eind dit jaar afgerond. Duitse toezichthouders moeten nog wel toestemming geven voor de verkoop en aandeelhouders van Beter Bed moeten akkoord gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen. Een bijzondere aandeelhoudersvergadering daarvoor wordt eind november gehouden. 
 
  • Outlook - 25 oktober 2019 - Beter Bed heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere omzet bij de onderdelen die in bezit blijven na het afstoten van Matratzen Concord . De omzet uit voortgezette activiteiten steeg met 6,8 %  tot 43,9 miljoen euro. Beter Bed gaf aan dat de nettoschuldpositie en de liquiditeit van het bedrijf aanzienlijk zullen verbeteren en op schema te liggen in de omslag van de onderneming naar een stabiel bedrijf met groeiperspectief.
AScX aandeel Beter Bed's beleggers  en beursagenda , dividendbeleid en het getaxeerde dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .