Van het AEX aandeel ASR de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019
ASR ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam, Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De nieuwe naam ASR was een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam. Op 10 juni 2016 ging het bedrijf naar de beurs tegen een koers van 19,50 euro per aandeel.  De staat verkocht in eerste instantie een belang van zo'n 40% of 60 miljoen aandelen. Op 13 september 2017 verkocht de staat de laatste aandelen. 
Ex-dividend  |  ASR
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
03-09-2018 Interim-dividend 2018 € 0,65   07-09-2018
24-05-2019 Slotdividend 2018 € 1,09 29-05-2019
02-09-2019 Interim-dividend 2019 € 0,70 06-09-2019
- Slotdividend 2019 * - Uitgesteld naar 2-e jaarhelft
* Update | 07 juli 2020 :  De Nederlandsche Bank (DNB) zal dividendvoorstellen van verzekeraars onder haar toezicht weer zoals gebruikelijk gaan beoordelen. Deze stap volgt op de oproep van begin april jl. aan verzekeraars om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19. DNB wijkt in zijn advies af van de aanbeveling van het Europese comité voor systeemrisico's ESRB, om geen dividend uit te keren tot het einde van het jaar, deels omdat verzekeraars in andere landen zich daar ook niet aan houden en anderzijds omdat er vooralsnog geen kapitaaltekorten zijn bij de verzekeraars als gevolg van de coronacrisis.
 
* Update | 05 april 2020 : Het dividendvoorstel bedroeg € 1,90 per aandeel, waarvan € 0,70 als interim-dividend is uitgekeerd in 2019. Het is onze intentie om in de tweede helft van 2020 het resterende dividend te betalen en het aandeleninkoopprogramma te hervatten, op voorwaarde dat dit past binnen het dividendbeleid en passend is gegeven de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis. 
Agenda  |  ASR
19-02-2020 Jaarcijfers 2019
20-05-2020 Algemene Aandeelhouders vergadering
26-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid   |  ASR 
Dividendbeleid - ASR heeft te kennen gegeven uit te gaan van een dividend pay-out ratio van 45 tot 55 procent van het netto operationeel resultaat uitmaken, waarbij de verzekeraar mikt op een stabiel tot groeiend dividend in de komende jaren. Eerder liet ASR weten uit te gaan van een interim dividend (voor het eerst in 2018) ter grootte van 40% van het dividend over het voorgaande jaar. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.
Taxatie WPA  /  Dividend  |  ASR
  WPA* payout ratio dividend
2015 € 2,46 46 % € 1,13
2016 € 2,77 46 % € 1,27
2017 € 3,53 46 % € 1,63
2018 € 3,67 47 % € 1,74
2019 € 4,22 17 % € 0,70  zie bovenstaande update 05 april 2020
  * Netto operationeel resultaat p/a (€)    
Outlook  |  ASR 
Update n.a.v tussentijds bericht | 21 mei 2020 :  ASR heeft in het eerste kwartaal een bijna 12% lager operationeel resultaat behaald en verwacht dat dit hele jaar het resultaat zal worden geraakt door de coronacrisis. Voor 2020 verwacht de verzekeraar dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018. De winst per aandeel bedroeg in 2018  € 3,67.  ASR bevestigde het begin april uitgesproken voornemen om in de tweede helft van 2020 het resterende dividend over 2019 te betalen en het aandeleninkoopprogramma te hervatten, op voorwaarde dat dit past binnen het dividendbeleid en passend is gegeven de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis. 
 
Update | 19 februari 2020 : CEO Jos Baeten noemde 2019 "een goed jaar waarin het operationeel resultaat aanzienlijk hoger is dan in 2018 en het operationele rendement op het eigen vermogen met 15 procent ruim boven de eigen doelstelling ligt. Door het hogere operationeel resultaat kunnen we onze aandeelhouders ook een hoger dividend bieden". De stijging van het operationeel resultaat is onder meer te danken aan lagere weer-gerelateerde schadelast en de overname van Loyalis. ASR start op 20 februari 2020 met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 75 miljoen euro en is op de middellange termijn van plan dit  jaarlijks te herhalen, mits de Solvency II ratio boven de 180 procent ligt.
 
 
Doelstelling | 15 februari 2019  :
  • voor de komende drie jaar een operationeel rendement op het eigen vermogen (RoE) van 12 tot 14 procent ( 2018 : 14,2%).
  • een autonome kapitaalcreatie in 2021 van tenminste 430 miljoen euro. 
  • een  "comfortabele" Solvency II ratio van boven de 160 procent.
  • een dividend pay-out ratio van 45 tot 55 procent van het netto operationeel resultaat.
  • een stabiel tot groeiend dividend in de komende jaren.
Overzicht verzekeraar ASR en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het dividend voor 2019