Van het AEX aandeel Aegon de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2019
Het van oorsprong Nederlandse bedrijf  Aegon NV  is in 1983 ontstaan uit de fusie van AGO en Ennia. AEGON heeft activiteiten in meer dan 20 landen en biedt wereldwijd zo'n 50 miljoen klanten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheerproducten aan. Het bankbedrijf AEGON Bank N.V. opereert ook onder de handelsnaam "Knab". 
Ex - dividend  |  Aegon
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
18-08-2017 Interim-dividend 2017 € 0,13  keuzedividend 15-09-2017
22-05-2018 Slotdividend 2017 € 0,14  keuzedividend 22-06-2018
24-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,14  keuzedividend 21-09-2018
21-05-2019 Slotdividend 2018 € 0,15  keuzedividend 21-06-2019
23-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,15  keuzedividend 20-09-2019
- Slotdividend 2019  € 0,00 -
Dividendnieuws  | Aegon
Update  07 juli 2020 :  De Nederlandsche Bank (DNB) zal dividendvoorstellen van verzekeraars onder haar toezicht weer zoals gebruikelijk gaan beoordelen. Deze stap volgt op de oproep van begin april jl. aan verzekeraars om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19. DNB wijkt in zijn advies af van de aanbeveling van het Europese comité voor systeemrisico's ESRB, om geen dividend uit te keren tot het einde van het jaar, deels omdat verzekeraars in andere landen zich daar ook niet aan houden en anderzijds omdat er vooralsnog geen kapitaaltekorten zijn bij de verzekeraars als gevolg van de coronacrisis.
 
Update  03 april 2020 :  Op 2 april 2020 hebben de European Insurance and Occupational Pensions Authority en DNB, Aegon’s primaire toezichthouder, verklaringen uitgegeven waarin zij er bij verzekeraars op aandringen om tijdelijk alle uitbetalingen van dividenden uit te stellen. Aegon zal aan deze oproep gehoor geven en daarom afzien van het slotdividend over 2019 van EUR 0,16 per gewoon aandeel. Het in september 2019 uitgekeerde interim-dividend in aanmerking nemend, resulteert dit in een totaal dividend van EUR 0,15 per gewoon aandeel over het boekjaar 2019. Aegon zal op een passend moment de mogelijkheden beoordelen om kapitaal aan aandeelhouders terug te geven. 
Agenda  |  Aegon
13-02-2020 Jaarcijfers 2019
15-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders 
13-08-2020 * Halfjaarcijfers 2020
  * Met ingang van 2018 verstekt Aegon geen cijfers meer over het 1-e en 3-e kwartaal
Dividendbeleid  |  Aegon 
Dividendbeleid - Aegon keert 2 x per jaar dividend uit. In augustus het interim-dividend en in mei van het daarop volgende jaar het slotdividend. Aandeelhouders konden de afgelopen jaren kiezen voor een dividend in de vorm van aandelen dan wel een cash dividend (keuzedividend). Aegon houdt vast aan zijn bestaande plannen om kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders, waardoor de payout ratio de afgelopen jaren flinke uitschieters vertoonde. Eerder gaf Aegon uit te gaan van een pay out ratio met een bandbreedte van 45 tot 55 procent.  De plannen en doelstellingen voor de periode 2019 tot en met 2021 wijzen op een jaarlijkse dividendgroei van zo'n 5 procent.
Taxatie WPA - Dividend  |  Aegon  
  WPA payout ratio dividend
2016 € 0,29   90 % € 0,26
2017 € 0,90   30 % € 0,27
2018 € 0,29    100 %    € 0,29 
2019 € 0,59     25 % € 0,15
Outlook  | Aegon
Update n.a.v. 1-e kwartaal update | 12 mei 2020 :  Aegon boekte in het eerste kwartaal van 2020  - dankzij een positieve herwaarderingen van 1,37 miljard euro gerelateerd aan de lagere verplichtingen voor levensverzekeringen in Nederland - een nettowinst van 1,27 miljard euro. Het onderliggend resultaat vóór belastingen kwam - mede door tegenvallende sterftecijfers en het effect van lagere rente in Amerika - uit op EUR 366 miljoen. De solvabiliteitsbuffer steeg  - door een hogere 'volatility adjustment'  - van 201 naar 208 procent. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 7% (FY  2019 : 9,5%) . Aegon laat weten :  "Het is zeer onwaarschijnlijk dat we onze doelstelling van 10% op eigen vermogen zullen realiseren in 2020". Begin april liet Aegon al weten - na een eerder advies van de Nederlandsche Bank - zijn slotdividend over 2019 te passeren.
 
Update n.a.v. jaarcijfers |  13 februari 2020 :  Aegon meldt - onder meer door de aanhoudende lage rente en een uitstroom van Amerikaanse pensioen en lijfrenteactiviteiten - uitdagende marktomstandigheden. De kapitaalbuffer verbeterde maar de onderliggende winst daalde in de 2-e jaarhelft van 2019 met 5%  t.o.v. het voorgaand jaar. Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 9,5%, net onder de doelstelling voor de middellange termijn van 10%.
Voor 2020 kunnen aanhoudende economische groeivertragingen, ook als gevolg van het coronavirus, Aegon parten spelen. CEO Wynaendts wees onder meer op het effect van de lage rentes wereldwijd. Zo zijn bepaalde rentetarieven in Europa al negatief en gingen de rentes in de VS verder omlaag. "De rente heeft invloed op alles".
 
Update | februari 2019 : Aegon stelt zich voor de middellange termijn ten doel:
  • een jaarlijks rendement op eigen vermogen van meer dan 10 procent.
  • om in de periode 2019 tot en met 2021 totaal 4,1 miljard euro kapitaal te genereren.
  • van het gegenereerde kapitaal 45 tot 55 procent uit te keren als dividend.
Overzicht verzekeraar Aegon en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het dividend voor 2019