Van het AEX aandeel ABN AMRO de ex dividend en betaaldatum.  Het laatste dividendnieuws en de dividendkalender en beursagenda voor 2020 en 2021. Tevens het dividendbeleid en een overzicht (dividendgeschiedenis) van de winst per aandeel (WPA) en het door ABN AMRO uitgekeerde dividend over de afgelopen jaren.
ABN AMRO is een full-service bank met een primaire focus op Nederland en selectieve internationale activiteiten. ABN AMRO bedient retail-, private- en corporate bankingklanten op basis van diepgaande financiële expertise en uitgebreide kennis van tal van industriële sectoren. 
Ex-dividend  |  Abn Amro
ex-dividend  soort dividend bedrag betaalbaarstelling
31-05-2018 Slotdividend  2017    € 0,80  25-06-2018
10-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,65 03-09-2018
26-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,80 20-05-2019
09-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,60 02-09-2019
- Slotdividend 2019 € 0,00 -
- Interim-dividend 2020 € 0,00 -
- Slotdividend 2020 € 0,00 -
Na 30-09-2021 Nabetaling slotdividend 2019 € 0,68 (onzeker, zie update) -
Dividendnieuws  | ABN AMRO
Update 10 februari 2021 : Gezien de aanbeveling van de ECB stelt ABN AMRO voor geen dividend uit te keren over 2020. Wel bevestigt de bank de intentie om het dividend over 2019 alsnog uit te keren en laat verder weten dat zo gauw de ECB het toestaat het betalen van dividend te hervatten. De beslissing over de uitbetaling van het opgebouwde dividend over het volledige jaar 2019 * zal na 30 september 2021 worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de ECB en de omstandigheden en vooruitzichten op dat moment. Totdat er een besluit is genomen wordt het slotdividend voor 2019 niet opgenomen in het CET1-kapitaal.
 
* Opmerking dividendinfo.nl : Let op er is hier sprake van het in februari 2020 gepasseerde slotdividend 2019 ad €0,68 per aandeel. Het interim-dividend ad € 0,60 werd al in september 2019 uitbetaald. 
Update 18 december 2020 : De Nederlandsche Bank heeft banken vrijdag opgeroepen "zeer terughoudend" te zijn met het uitbetalen van dividend en het inkopen van eigen aandelen. De waarschuwing ligt in lijn met de boodschap van de Europese Centrale Bank. Eerder deze week verzocht de centrale bank Europese banken om de uitkering van dividenden nog negen maanden langer te beperken in verband met de coronacrisis.   Lees verder >> 
Financiële kalender  |  Abn Amro
10-02-2021 Cijfers 4-e kwartaal 2020 / Jaarcijfers 2020
21-04-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
12-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
11-08-2021 Cijfers 2-e kwartaal 2021
10-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendbeleid |  Abn Amro
ABN AMRO geeft in zijn dividendbeleid aan 50% van de gerapporteerde nettowinst als cash dividend aan aandeelhouders uit te keren. Het dividend word In augustus is er een interim-dividend en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Tegelijkertijd wil / moet de bank ruim voldoende middelen op de balans houden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen.
 
dividendinfo.nl : Eind 2020 kwam de ECB met de aanbeveling om niet meer dan 15 procent van de behaalde winsten over de jaren 2019 en 2020 als dividend uit te keren. Daarnaast moeten banken ook een stevige ontwikkeling van de buffers laten zien.
Nieuws & Opinie   |  Abn Amro 
24 juli 2021 telegraaf.nl Groen licht Nederlandse banken om binnenkort weer dividend uit te gaan keren Lees verder >>>
02 juli  2021 NRC Lagarde: bank kan dit najaar weer dividend uitkeren Lees verder >>>
07 juni 2021 beurs.nl Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van...... Lees verder >>>
12 mei 2021 IEX.nl Beursblik: kwaliteit leningenboek ABN AMRO stuwt winst Lees verder >>>
12 mei 2021 IEX.nl Beursblik: tegenvallende rentebaten bij ABN AMRO Lees verder >>>
12 mei  2021 beurs.nl Beperkt verlies voor ABN Amro Lees verder >>>
Het laatste financiele nieuws over RD Shell, ING en alle andere aandelen en beursinfo vind je op dividendinfo.nl
Taxatie WPA & Dividend  |  Abn Amro
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 €   2,04   40 % € 0,81
2016 €   1,92   44 % € 0,84
2017 €   2,89   50 % € 1,45
2018 €   2,35   62 % € 1,45
2019 €   2,06   29 % € 0,60  (+ ev nabetaling slotdividend)
2020 € - 0,17       0 % € 0,00  
2021 €   0,60   TAX   80 % € 0,48   TAX
2022 €   1,00   TAX   50 % € 0,50   TAX
2023 €   1,36   TAX   50 % € 0,68   TAX
Van het bank-aandeel ABN AMRO en all aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt het dividend voor 2021
Marktcommentaar  |  Financials
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| december 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen. Eind 2020 werd bekend dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend hebben aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van.
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
  • Voor Abn Amro speelt mee dat de Nederlandse staat nog steeds grootaandeelhouder is met 56% van de aandelen. Overheden hebben soms andere belangen dan winstmaximalisatie en zijn doorgaans terughoudend bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dit kan het aandeelhoudersrendement in de toekomst onder druk zetten.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.