Van het AEX aandeel ABN AMRO de exdividend en betaaldatum,  de dividend- en beursagenda  en het dividendbeleid voor 2018
ABN AMRO bedient klanten binnen retail, private banking en corporate banking en richt zich voornamelijk op Noordwest-Europa. In Nederland biedt de bank zijn klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aan via verschillende kanalen, zoals de Mobiel Bankieren-app en Internet Bankieren.
Ex - dividend  |  Abn Amro
ex-dividend  soort dividend bedrag betaalbaarstelling
31-05-2018 Slotdividend  2017    € 0,80  25-06-2018
10-08-2018 Interim-dividend 2018 € 0,65 03-09-2018
26-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,80 20-05-2019
09-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,60 02-09-2019
- Slotdividend 2019 € 0,00 -
- Interim-dividend 2020 € 0,00 -
Agenda  |  Abn Amro
12-02-2020 Cijfers 4-e kwartaal 2019 / Jaarcijfers 2019
22-04-2020 Algemene  Vergadering Aandeelhouders
13-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
12-08-2020 Cijfers 2-e kwartaal 2020
11-11-2020 Cijfers 3-e kwartaal 2020
Dividendbeleid |  Abn Amro
Dividendbeleid - ABN AMRO streeft ernaar om 50% van de gerapporteerde nettowinst als cash dividend aan aandeelhouders uit te keren. In augustus is er een interim-dividend en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Tegelijkertijd wil / moet de bank ruim voldoende middelen op de balans houden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen.
 
Taxatie WPA - Dividend  |  Abn Amro
  winst per aandeel payout ratio dividend
2015 € 2,04 40 % € 0,81
2016 € 1,92 44 % € 0,84
2017 € 2,89 50 % € 1,45
2018 € 2,35 62 % € 1,45
2019 € 2,06 29 % € 0,60
Outlook  |  Abn Amro
Update n.a.v. 1-e kwartaalcijfers | 13 mei 2020 : ABN AMRO boekte in het 1-e kwartaal een verlies van 395 miljoen euro tegen een winst van 478 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Naar eigen zeggen door een combinatie van volatiele olieprijzen, marktontwikkelingen en hoge kredietvoorzieningen voor oninbare leningen. Deze laatste stegen door de coronacrisis en "twee uitzonderlijke klantdossiers"  van 102 miljoen in het eerste kwartaal van 2019 naar ruim 1,1 miljard euro in dit kwartaal. Voor heel het jaar verwacht de bank 2,5 miljard euro extra in de stroppenpot te moeten stoppen.Het verlies per aandeel kwam uit op  -/- € 0,45 (Q1 2019 : + € 0,48).  
 
Update | 30 maart 2020: ABN AMRO verwacht het eerste kwartaal van dit jaar met een verlies af te sluiten. Ook laat de bank weten - volgens de richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) -  tot 1 oktober dit jaar geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Eerder dit jaar meldde de bank al dat het in het eerste kwartaal van dit jaar -  vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten - een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen dollar zal boeken.
 
Update | 12 februari 2020 : ABN AMRO meldt een zwak laatste kwartaal 2019. Minder winst dan verwacht en dalende inkomsten als gevolg van de lage rente en hoge kredietvoorzieningen in specifieke sectoren. Over heel 2019 daalde het operationeel resultaat 11 procent en kwam de nettowinst 13 procent lager uit. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 10,0% en de kapitaalpositie "blijft sterk" op 18,1%. Aangezien ABN AMRO er voor heeft gekozen zijn payout ratio te handhaven is er een forse dividendverlaging. Tenslotte is er nog de nodige onzekerheid wanneer het onderzoek m.b.t. voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zal zijn afgerond.  . De bank verwacht dit jaar 5,1 miljard euro aan kosten te maken, daarna zullen de kosten afnemen tot onder de 5,0 miljard euro. Op dit moment zijn meer dan 2.000 fte’s volledig gewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit (DFC). De bank verwacht het op orde brengen van de klantdossiers  in 2022 af te ronden. Een verdere concrete outlook werd vooralsnog niet gegeven. 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| april 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
  • De oplopende toevoeging aan de stroppenpot: Nu de economie - mede door het coronavirus - afkoelt is het aantal klanten dat niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen groeiende. Zo verwacht ING dat het aantal faillissementen volgend jaar twee tot drie keer zo hoog liggen als in 2019. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen.
  • De ontwikkeling van de olieprijs: Zowel ABN AMRO als ING hebben een aanzienlijke belangen in olie- en gasbedrijven. Een te forse daling van de olieprijs kan deze bedrijven en daarmee de banken op kosten jagen. 
  • De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
  • Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
  • Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
  • Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
  • De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat.
Van het bank-aandeel ABN AMRO en all aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt het dividend voor 2019