Dividend Xior Student Housing 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Xior Student Housing.
Xior Student Housing NV is een Belgische vastgoedspeler gespecialiseerd in de sector van de studentenhuisvesting in België en Nederland. Xior biedt een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. 
Ex-dividend  |   Xior Student Housing
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
08-06-2017 Interim-dividend 2017 € 0,565 22-05-2018
29-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,635 22-05-2018
31-05-2018 1-e Interim-dividend 2018 € 0,555 04-06-2018
06-12-2018 2-e Interim-dividend 2018 € 0,603 * 04-06-2019 
17-05-2019 Slotdividend 2018 € 0,092 * 04-06-2019
14-06-2019 1-e Interim-dividend 2019 € 0,581 27-05-2020
17-10-2019 2-e Interim-dividend 2019 € 0,492 27-05-2020
25-05-2020 Slotdividend 2019 € 0,227 27-05-2020
* Dividend naar keuze aandeelhouder in cash dan wel aandelen (keuzedividend) 
Dividendnieuws  |  Xior Student Housing
Update n.a.v. halfjaarcijfers 05 augustus 2020 : 
Xior handhaaft voor boekjaar 2020 een EPRA-winst per aandeel van EUR 1,70, wat een stijging van 6,25% vertegenwoordigt ten opzichte van 2019, waarbij voor het dividend per aandeel een doelstelling wordt vooropgesteld van EUR 1,36 bruto per aandeel met minimale payout van 80% (een stijging met 4,6% ten opzichte van 2019).
Xior verwacht daarmee opnieuw een stijging in haar resultaten per aandeel t.o.v. het vorige jaar, niettegenstaande het feit dat het aantal aandelen in de loop van 2019 toenam met 39% als gevolg van de succesvolle kapitaalverhoging van oktober 2019 en de inbreng in natura van juni 2019. Mede dankzij deze
kapitaalverhoging wist Xior zich te verzekeren van een sterke projectontwikkelingspijplijn, die in de loop van 2020 en 2021 volop zal kunnen bijdragen tot het rendement en de beoogde verdere groei van de portefeuille, de EPRA winst en het dividend. 
Dividendhistorie  |  Xior Student Housing
11 december 2015: Voltooiing van de IPO en notering van de aandelen op Euronext Brussels 
  EPRA winst per aandeel  payout-ratio bruto dividend  
2016 € 0,95 > 100 % € 1,15  
2017 € 1,35      89 % € 1,20  
2018 € 1,17 > 100 % € 1,25     keuzedividend
2019 € 0,40 > 100 % € 1,30  
Dividendbeleid  |  Xior Student Housing 
De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. De aandeelhouder heeft in het geval van een keuzedividend de keuze om het dividend in cash of in aandelen te ontvangen. De dividendvordering die gekoppeld is aan een welbepaald aantal bestaande aandelen (of coupons), geeft in dat geval recht op één nieuw aandeel, tegen een uitgifteprijs per aandeel die desgevallend een korting t.o.v. de beurskoers (al dan niet een gemiddelde beurskoers over een bepaalde periode) kan inhouden. De Raad van Bestuur zal telkens opnieuw de afweging maken of zij de mogelijkheid om het dividend in de vorm van een keuzedividend te ontvangen zal aanbieden en indien zij daartoe overgaat, hiervan de modaliteiten vastleggen. 
Dividend Xior Student Housing 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Xior Student Housing.