Dividend Xior Student Housing 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Xior Student Housing.
Xior Student Housing NV is een Belgische vastgoedspeler gespecialiseerd in de sector van de studentenhuisvesting in België en Nederland. Xior biedt een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. 
Ex-dividend  |   Xior Student Housing
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
08-06-2017 Interim-dividend 2017 € 0,565 22-05-2018
29-03-2018 Slotdividend 2017 € 0,635 22-05-2018
31-05-2018 1-e Interim-dividend 2018 € 0,555 04-06-2018
06-12-2018 2-e Interim-dividend 2018 € 0,603 * 04-06-2019 
17-05-2019 Slotdividend 2018 € 0,092 * 04-06-2019
14-06-2019 1-e Interim-dividend 2019 € 0,581 27-05-2020
17-10-2019 2-e Interim-dividend 2019 € 0,492 27-05-2020
25-05-2020 Slotdividend 2019 € 0,227 27-05-2020
09-10-2020 1-e Interim-dividend 2020 € 1,0442 26-05-2021
23-11-2020 2-e Interim-dividend 2020 € 0,1821 26-05-2021
24-05-2021 Slotdividend 2020 € 0,1375 26-05-2021
* Dividend naar keuze aandeelhouder in cash dan wel aandelen (keuzedividend) 
Dividendnieuws  |  Xior Student Housing
Update 24 februari 2021 :  Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2020 laat Xior weten dat de winst per aandeel (EPRA ) met ruim 6% is gestegen tot €1,70 per aandeel. Hierbij is rekening gehouden met een toename met 30% van het gewogen gemiddeld aantal aandelen. Het bedrijf stelt een dividend over 2020 van totaal €1,36 per aandeel voor, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2019. De payout ratio zakt daarmee tot het wettelijk minimum van 80%. 
 
Ex-dividenddatum : 24 mei 2021
Betaalbaarstelling : 26 mei 2021 
Vooruitzichten  |  Xior Student Housing 
Update 24 februari 2021 : Het netto huurresultaat steeg in 2020 met 29 % t.o.v.  2019.  Er was sprake van een stabiele bezettingsgraad van 97,7% en de inningsgraad ligt met 96,8% in lijn met dezelfde periode vorig jaar (2019: 97,4%). De intrinsieke waarde (EPRA NAV) per aandeel kwam op 31 december 2020 uit op €34,87, tegen €35,96 een jaar eerder.
Xior breidt verder uit in Nederland en Spanje en voorziet voor 2021 een EPRA winst van €1,80 per aandeel en een dividend van €1,44 per aandeel. Voor 2022 wordt - bij uitvoering van de groeistrategie - een groei van de winst per aandeel van minstens 10 % t.o.v. 2021 verwacht . 
Dividendhistorie  |  Xior Student Housing
11 december 2015: Voltooiing van de IPO en notering van de aandelen op Euronext Brussels 
  EPRA winst per aandeel  payout-ratio bruto dividend
Intrinsieke waarde
(EPRA NAV einde jaar )
2017 € 1,43      84 % € 1,20 € 28,44
2018 € 1,46      86 % € 1,25   keuzedividend  € 31,45
2019 € 1,61      81 % € 1,30 € 35,96 
2020 € 1,70      80 % € 1,36 € 34,87
2021 € 1,80   TAX      80 % € 1,44 -
2022 € 2,00   TAX      80 % € 1,60 -
Dividendbeleid  |  Xior Student Housing 
De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. De aandeelhouder heeft in het geval van een keuzedividend de keuze om het dividend in cash of in aandelen te ontvangen. De dividendvordering die gekoppeld is aan een welbepaald aantal bestaande aandelen (of coupons), geeft in dat geval recht op één nieuw aandeel, tegen een uitgifteprijs per aandeel die desgevallend een korting t.o.v. de beurskoers (al dan niet een gemiddelde beurskoers over een bepaalde periode) kan inhouden. De Raad van Bestuur zal telkens opnieuw de afweging maken of zij de mogelijkheid om het dividend in de vorm van een keuzedividend te ontvangen zal aanbieden en indien zij daartoe overgaat, hiervan de modaliteiten vastleggen. 
Dividend Xior Student Housing 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Xior Student Housing.