Dividend van  Vastned Retail Belgium 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  Vastned Retail Belgium.
Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge en binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. 
 
Ex-dividend  |  Vastned Retail Belgium
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
03-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,83 09-05-2016
03-05-2017 Jaardividend 2016 € 2,45 08-05-2017 
17-05-2018  Jaardividend 2017 € 2,62 22-05-2018
07-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,85 09-05-2019
12-05-2020 Jaardividend 2019 € 2,90 14-05-2020
11-05-2021 Jaardividend 2020 € 2,05 13-05-2020
Dividendnieuws  |  Vastned Retail Belgium 
Update n.a.v. jaarcijfers 08 februari 2021 : Vastned Retail Belgium stelt op de Algemene vergadering Aandeelhouders d.d. 28 april 2021 voor boekjaar 2020, uit voorzichtigheid, een bruto dividend van € 2,05 per aandeel voor. Hierbij is rekening gehouden met de minimale vereiste uitkering op grond van de GVV-regelgeving. Daarnaast is het uitkeringspercentage in lijn met dat van andere GVV’s. Het voorstel komt, op basis van de slotkoers van € 24,00 op 31 december 2020, overeen met een bruto dividendrendement van 8,5%.
 
Ex-dividenddatum : 11 mei 2021
Betaalbaarstelling : 13 mei 2021
 
Vooruitzichten  |   Vastned Retail Belgium 
Update n.a.v. jaarcijfers 08 februari 2021 :  
VASTNED RETAIL BELGIUM : HIGHLIGHTS 2020
•  Het EPRA resultaat per aandeel bedraagt € 2,44 ten opzichte van € 2,90 in 2019. Op 30 juni 2020 bedroeg het EPRA resultaat per aandeel € 1,09..
•  Definitieve akkoorden werden afgesloten met meer dan 98% van de huurders die getroffen werden door de eerste lockdown. Voor de tweede lockdown          werd met meer dan 97% van de huurders, excl. horeca, een definitief akkoord gesloten.
•  Beperkte schuldgraad van 28,5% op 31 december 2020 (27,9% vorig boekjaar).
•  Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 32,9 miljoen ter beschikking. 
•  Verkoop van een niet-strategisch retailpark in Schaarbeek en een solitaire baanwinkel in Balen met een totale meerwaarde van € 1,5 miljoen.
•  Beperkte daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-2,4%) ten opzichte van het eerste semester.
•  Focus van het management blijft in 2021 gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een stabiele bezettingsgraad. 
Dividendhistorie  |  Vastned Retail Belgium 
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend Nettowaarde *
2012 € 2,64    100 % € 2,62  € 46,22
2013 € 2,63    100 % € 2,65 € 46,37 
2014 € 2,72    100 % € 2,72 € 47,81
2015 € 2,52    100 % € 2,51 € 48,14 
2016 € 2,45    100 % € 2,45 € 49,68
2017 € 2,62    100 % € 2,62 € 54,05
2018 € 1,43 > 100 % € 2,85 € 52,86
2019 € 2,90   100 %  € 2,90 € 50,86
2020 € 2,44      84 % € 2,05 € 46,28
  * EPRA resultaat per aandeel (€)     Reële waarde aan het einde van het jaar
* EPRA resultaat per aandeel (€)  is de basis voor het berekenen van het uit te keren resultaat en geeft als dusdanig aan of de uitgekeerde dividenden ondersteund zijn door de resultaten.
Dividendbeleid  |  Vastned Retail Belgium 
Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het EPRA resultaat wordt uitgekeerd. Het dividend over de jaren 2018 en 2019 week hiervan af..
Dividend van  Vastned Retail Belgium 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  Vastned Retail Belgium.