Dividend van  Vastned Retail Belgium 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  Vastned Retail Belgium.
Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge en binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. 
 
Ex-dividend  |  Vastned Retail Belgium
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
03-05-2016 Jaardividend 2015 € 1,83 09-05-2016
03-05-2017 Jaardividend 2016 € 2,45 08-05-2017 
17-05-2018  Jaardividend 2017 € 2,62 22-05-2018
07-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,85 09-05-2019
12-05-2020 Jaardividend 2019 € 2,90 14-05-2020
Dividendnieuws  |  Vastned Retail Belgium 
Update n.a.v. halfjaarverslag 28 juli 2020 : Daling van het EPRA resultaat in het eerste semester van 2020 tot € 1,09 per aandeel (€ 1,45 voor het eerste semester van 2019) als een gevolg van de uitbraak van COVID-19.
Op basis van de halfjaarresultaten en vooruitzichten per 30 juni 2020, waarbij rekening werd gehouden met het onzekere economische klimaat, een mogelijke opstoot van het COVID-19 virus in het najaar van 2020 en de nodige assumpties die hiermee gepaard gaan, verwacht Vastned Retail Belgium voor boekjaar 2020 een EPRA resultaat per aandeel van tussen € 2,30 en € 2,40. Deze verwachting zal de komende maanden verder bijgesteld worden op basis van de uitkomst
van de nog lopende onderhandelingen alsook de verdere ontwikkelingen in het economische klimaat.
dividendinfo.nl: Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het EPRA resultaat wordt uitgekeerd. In de jaren 2018 en 2019 werd hiervan afgeweken. Zie onderstaande dividendhistorie.
Dividendhistorie  |  Vastned Retail Belgium 
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2012 € 2,64    100 % € 2,62 
2013 € 2,63    100 % € 2,65
2014 € 2,72    100 % € 2,72
2015 € 2,52    100 % € 2,51
2016 € 2,45    100 % € 2,45
2017 € 2,62    100 % € 2,62
2018 € 1,43 > 100 % € 2,85
2019 € 0,85 > 100 %  € 2,90
  * EPRA resultaat per aandeel (€)    
Dividendbeleid  |  Vastned Retail Belgium 
Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het EPRA resultaat wordt uitgekeerd. Het dividend over de jaren 2018 en 2019 week hiervan af..
Dividend van  Vastned Retail Belgium 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel  Vastned Retail Belgium.