Het Frans-Nederlandse vastgoedbedrijf  Unibail-Rodamco Westfield  ontstond op 25 juni 2007 na de overname van de aandelen van Rodamco Europe door het Franse Unibail. Het bezit winkelcentra door heel Europa en vooral in en rond Parijs kantoorruimte en tentoonstellings- en conventiecentra. De huuropbrengsten zijn de belangrijkste inkomsten en deze worden aangevuld door de verkoop van panden. In december 2017 bracht het een succesvol overnamebod uit op de Australische branchegenoot Westfield
Ex-dividenddatum | Unibail Rodamco Westfield
ex-dividend soort dividend  bedrag betaalbaarstelling
27-03-2018 Interim-dividend    2017 - 2018  € 5,40 29-03-2018 
28-05-2018 Slotdividend          2017 -2018 € 5,40 30-05-2018
27-03-2019 Interim-dividend    2018 - 2019 € 5,40 29-03-2019
03-07-2019 Slotdividend          2018 - 2019 € 5,40 05-07-2019
24-03-2020 Interim-dividend    2019 - 2020 € 5,40 26-03-2020
- Slotdividend          2019 - 2020 * - -
Update | 24 maart 2020 : Unibail Rodamco Westfield laat weten het slotdividend over het boekjaar 2019 -2020 te passeren.  
Agenda | Unibail Rodamco Westfield
12-02-2020      (nabeurs) Jaarcijfers 2019
29-04-2020      (nabeurs) Cijfers 1-e kwartaal 2020
15-05-2020 Algemene Aandeelhouders Vergadering
29-07-2020     (nabeurs) Halfjaarcijfers
Dividendbeleid | Unibail Rodamco Westfield 
Dividendbeleid - De voorgaande jaren keerde Unibail Rodamco rond de 85% van de aangepaste terugkerende winst (AREPS) in de vorm van een contant interim-  en slotdividend uit. URW maakt begin 2020 bekend te verwachten dat het dividend de komende twee jaar op ten minste 10,80 euro per aandeel zal blijven en vervolgens in lijn met de aangepaste terugkerende winst per aandeel zal meegroeien.   
Taxatie WPA - Dividend | Unibail Rodamco
  WPA  (areps) payout ratio dividend NAV *  31 december
2015 * € 10,46 92 % €   9,60 € 178,80
2016 € 11,24 89 % €   9,95 € 195,60
2017 € 12,05 85 % € 10,20 € 211,00
2018 € 12,92  84 % € 10,80 € 221,80
2019 € 12,37 44 % €   5,40 € 213,30
* Boekjaar eindigt op 30 juni                                                                                                      * Netto intrinsieke waarde
Outlook  | Unibail Rodamco Westfield 
Update n.a.v. kwartaalcijfers | 29 april 2020 : De impact van de coronacrisis op de resultaten was in het 1-e kwartaal nog zeer beperkt. De bruto-huuropbrengsten zakten slechts met een kleine 3 procent t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, maar URW verwacht wel dat de impact in het tweede kwartaal duidelijker zal zijn. De eerdere outlook  - een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 11,90 tot 12,10 euro - werd losgelaten en al eerder maakte het bedrijf bekend dat het voor juli geplande slotdividend wordt gepasseerd. Na een dramatische april maand worden komende tijd waarschijnlijk weer veel coronamaatregelen afgezwakt.
 
Update | 23 maart 2020 : Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft vanwege de coronacrisis zijn financiële verwachtingen voor 2020 aangepast. Aangezien URW voorlopig de duur, ernst en gevolgen van de corona-pandemie niet kan inschatten,  is besloten om het - voor juli 2020 geplande -slotdividend van 5,40 euro per aandeel te schappen. Het interim-dividend (ex-dividenddatum 24 maart 2020) vindt wel doorgang. URW : "Dit zijn ongekende tijden en URW neemt alle nodige maatregelen om deze uitdagingen zo goed mogelijk aan te pakken en de groep voor te bereiden op de toekomst". Zodra er meer duidelijk is over de vooruitzichtenkomt URW met een update.
 
 Update | 12 februari 2020 : Unibail-Rodamco-Westfield heeft in 2019 de eigen verwachtingen overtroffen. Voor 2019 rekende Unibail-Rodamco-Westfield op een aangepaste terugkerende winst per aandeel aan de bovenkant van een afgegeven bandbreedte van 12,10 tot 12,30 euro maar kwam uit op 12,37 euro per aandeel (FY 2018: 12,92 euro).URW verwacht dat de aangepaste terugkerende winst per aandeel - mede door desinvesteringen - op korte termijn uitkomt op 11,90 tot 12,10 euro per jaar. Het dividend voor de komende twee jaar zou minimaal 10,80 euro per aandeel moeten bedragen om vervolgens in lijn met de aangepaste terugkerende winst per aandeel mee te groeien.
Direct resultaat / de aangepaste terugkerende winst (AREPS): Dit is het resultaat van de huurinkomsten minus de kosten. URS keerde de afgelopen jaren zo'n 85% hiervan uit als dividend. Indirect resultaat: Dit is de waardestijging of -daling van het vastgoed.
Het indirecte resultaat is bepalend voor de hoogte voor de intrinsieke waarde NAV (Net Asset Value, ofwel netto contante waarde).
Een ex dividend overzicht 2019 van het AEX beurs genoteerde aandeel Unibail Rodamco