Rabobank Rente leden certificaten 6,5 % rente / vergoeding / stockrente. Eerst vergoeding / rente geschrapt, maar later toch een vergoeding in de vorm van Rabo Certificaten.
Ex-datum 04 december 2020 en uitbetaling vanaf 09 december 2020.
 Rabobank Certificaten
Laatste nieuws |  Rabobank Certificaten 
Update 11 maart 2021 : Rabobank is voornemens om EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat te vergoeden in elk van de eerste drie kwartalen van 2021.
Rabobank is voornemens om een vergoeding van EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. Deze voorgenomen vergoeding is het resultaat van de gesprekken die zijn gevoerd met de Europese Centrale Bank (ECB) en is nog ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Op 15 december 2020 heeft de ECB banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank kondigde op 21 december 2020 aan ................                                                            Lees verder>>> 
 
dividendinfo.nl : Wil je weten hoeveel Rabobank Certificaten je hebt ?  Deel dan de nominale waarde door € 25. 
Update 21 december 2020 : Rabobank volgt de nieuwe aanbeveling van de ECB. Rabobank gaat met de Europese Centrale Bank (ECB) in gesprek over mogelijke vergoedingen op Rabobank Certificaten gedurende de periode tot 30 september 2021. Dit is in lijn met de aanbeveling van de ECB, zoals gepubliceerd op 15 december 2020, waarin zij banken verzoekt om terughoudend te zijn met het doen van dergelijke uitkeringen. De besprekingen met de ECB zouden kunnen leiden tot vergoedingen die afwijken van de beoogde vergoedingen volgens het vergoedingenbeleid.     Lees verder >>>  
Update 04 december 2020 : Rabo Bank laat weten dat omwisselverhouding m.b.t. de Rabo Certificaten uitkomt op 19,81. De omwisselverhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Met deze omwisselverhouding kun je berekenen hoeveel Rabobank Certificaten je ontvangt. (zie onderstaand voorbeeld onder "Hoeveel Rabo certificaten krijg ik uitgekeerd".
Update 30 november 2020 :Rabobank heeft besloten om een vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten, van omgerekend € 1,625 per Rabobank Certificaat (6,5% over de nominale waarde). Dit besluit volgt na zorgvuldig onderzoek, zoals aangekondigd op 13 augustus 2020. De vergoeding wordt vanaf 9 december 2020 uitgekeerd op basis van de Rabobank Certificaten die een belegger op 3 december 2020 na beurssluiting in portefeuille heeft. In 2020 wordt geen contante vergoeding uitgekeerd op Rabobank Certificaten.     
In het nieuws | Rabobank Certificaten
Hoeveel & wanneer | Rabobank Certificaten
Ex-datum en afwikkeling :
Als je op donderdag 3 december 2020 na beurssluiting Rabobank Certificaten op je effectenrekening hebt, krijg je voor die positie een vergoeding in Rabobank Certificaten uitgekeerd. Op 4 december 2020 is de zogenoemde ex-datum. Aankopen in Rabobank Certificaten die je vanaf dan doet, komen niet meer in aanmerking voor deze vergoeding. Als je in aanmerking komt voor de vergoeding, staan de nieuwe Rabobank Certificaten vanaf 9 december 2020 op je effectenrekening. Deze worden toegevoegd aan je bestaande positie en kunnen op de standaard wijze verkocht worden. Door de omwisselverhouding is de kans groot dat je niet op een heel aantal Rabobank Certificaten uitkomt. Wij verkopen de fracties van Rabobank Certificaten tegen de dan geldende koers. Je hoeft hiervoor geen verkoopkosten te betalen. De opbrengst wordt gestort op de aan je effectenrekening gekoppelde tegenrekening.
 
Hoeveel Rabo certificaten krijg ik uitgekeerd :
Vanaf 4 december 2020 is de omwisselverhouding bekend. De omwisselverhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Met deze omwisselverhouding kun je berekenen hoeveel Rabobank Certificaten je ontvangt. Op 4 december 2020 vóór 09.00 uur vind je de omwisselverhouding op rabobank.nl/certificaten.
Wil je weten hoeveel Rabobank Certificaten je hebt? Deel dan de nominale waarde door € 25. Om uit te rekenen hoeveel Rabobank Certificaten je krijgt uitgekeerd, deel je vervolgens het aantal Rabobank Certificaten (op 3 december 2020 na beurssluiting) door de omwisselverhouding.
 
Stel, je hebt op 3 december 2020 na beurssluiting een positie met een nominale waarde van € 10.000. Dat komt overeen met € 10.000/€ 25 = 400 Rabobank Certificaten. Stel dat de omwisselverhouding 19 is. Dan heb je recht op: 400/19= 21,05 Rabobank Certificaten.
De fractie van 0,05 wordt door Rabobank verkocht.
Je ontvangt dan 21 nieuwe Rabobank Certificaten op je effectenrekening, plus de verkoopwaarde van de fractie van 0,05 op je gekoppelde tegenrekening.
Op je effectenrekening zie je een toename van € 526,25 aan nominale waarde, waarvan € 1,25 aan fracties die kort daarna door Rabobank worden verkocht.
 
Voorgeschiedenis | Rabobank Certificaten 
Afgelopen augustus lieten de Rabo Bank weten geen contante vergoeding op Rabobank Certificaten uit te keren tot 1 januari 2021. De bank volgt hiermee - naar eigen zeggen - een indringende aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB), bedoeld om banken hun kapitaal in stand te laten houden om in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen. De ECB liet wel de mogelijkheid open om op een andere manier een vergoeding uit te keren. Na zorgvuldig onderzoek hebben we besloten dat te doen in de vorm van Rabobank Certificaten. 
 
Op 29 maart maakte de Rabobank bekend de aanbeveling van de ECB aan banken op te volgen om gedurende de COVID-19 pandemie tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend te betalen:  "In navolging van recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank besloten geen uitbetaling te doen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september 2020. Rabobank geeft hiermee gehoor aan de aanbeveling van de ECB aan banken om geen dividend te betalen tot tenminste oktober 2020."
 
Rabobank Rente leden certificaten 6,5 % rente / vergoeding / stockrente. Eerst vergoeding /rente geschrapt, maar later een vergoeding in de vorm van Rabo Certificaten.