Alle dividend-info en de agenda 2019 van  aandeel NIBC : dividend- en betaaldatum, kwartaal cijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.
Berichtgeving m.b.t. overnamebod : NIBC.com
Update | 15 februari 2021 : Aandeelhouders NIBC hebben ingestemd met de statutenwijzigingen in verband met het overnamebod.
Blackstone heeft  inmiddels 98,3 procent van het aandelenkapitaal in handen en is voornemens de notering van NIBC zo spoedig mogelijk te beeindigen.
Update | 11 januari 2021 : Eindresultaten van het Bod op NIBC 
Tijdens de na-aanmeldingstermijn is 1,43% van de aandelen aangemeld onder het bod.
Inclusief Aandelen die al gehouden zijn door of onherroepelijk zijn toegezegd aan de Bieder of zijn groepsmaatschappijen na Settlement en alle Aandelen waartoe de Bieder of zijn groepsmaatschappijen recht hebben, vertegenwoordigt dit een totaal van 97,68% van de Aandelen (exclusief Eigen Aandelen).
Afwikkeling van de Aandelen die worden aangeboden tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 14 januari 2021. De lijst wordt zo snel mogelijk verwijderd. De Bieder zal samen met zijn groepsmaatschappijen de wettelijke uitkoopprocedure starten om 100% van de Aandelen te verkrijgen.
Update | 24 december 2020 : In lijn met eerdere publicaties over het bod en het slotdividend 2019, zal NIBC Holding NV nu overgaan tot uitkering van het slotdividend 2019 van EUR 0,53 per gewoon aandeel aan alle minderheidsaandeelhouders. Het slotdividend 2019 zal worden betaald op 30 december 2020, op dezelfde datum als de afwikkeling van het bod. Naast het slotdividend 2019 zullen dergelijke minderheidsaandeelhouders die hun aandelen in het bod hebben aangemeld, EUR 7,00 per gewoon aandeel ontvangen, wat neerkomt op in totaal 7,53 per gewoon aandeel.   Lees verder >>
 
Financiële kalender met betrekking tot het slotdividend 2019:
28 december 2020 Ex-dividend datum slotdividend 2019
29 december 2020 Record date slotdividend 2019
30 december 2020 Betaaldatum slotdividend 2019
Update | 18 december 2020 : Alle goedkeuring voor overname NIBC door Blackstone binnen. Alle benodigde goedkeuring voor de overname van de Haagse zakenbank NIBC door de Amerikaanse investeerder Blackstone is binnen. Het ging onder meer om goedkeuring van ........      Lees verder >>
Update | 06 oktober 2020 : Aandeelhouders van NIBC krijgen langer de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone. Aanvankelijk hadden ze tot 19 oktober te tijd, maar die deadline is nu vooruitgeschoven naar 21 december.
Update | 13 juli 2020 : NIBC is akkoord gegaan met een verlaging van het overnamebod van Blackstone van 9,32 euro tot 7,00 euro per aandeel. De overeenkomst is voorwaardelijk. Toezichthouders zijn al akkoord met het bod. Publieke aandeelhouders krijgen naast de 7,00 euro nog steeds de 0,53 euro dividend per aandeel, die bij het vorige bod ook bovenop de geboden 9,32 euro kon worden geteld. Zij zullen het dividend van 0,53 euro ontvangen op een nog nader te bepalen tijdstip, wanneer dat haalbaar en gepast is, gezien de coronacrisis. Met de twee grootaandeelhouders van NIBC - private equity investeerder J.C. Flowers en Reggeborgh Invest - is een eigen afspraak gemaakt.
Update | 08 juni 2020 : NIBC laat weten dat met partijen praten over een gewijzigd voorstel. Daarbij wordt gesproken over een prijs van 7 euro per aandeel. Inclusief het dividend gaat het om 7,53 euro per aandeel. Eerder bood Blackstone 9,85 euro per aandeel inclusief dividend. Het is nog geenszins zeker of de gesprekken zullen leiden tot wijzigingen. Mocht het niet tot een overeenkomst komen dan moet Blackstone een schadevergoeding van 46 miljoen euro betalen. 
Update | 18 mei 2020 : NIBC laat weten dat er een akkoord bereikt is met Blackstone over de betaling van het dividend in relatie tot de overnamedeal. De bank is overeengekomen dat  het het dividend zal uitkeren voorafgaand aan de afronding van de overname. Grootaandeelhouders van NIBC, J.C. Flowers & Co en Reggeborgh, zien voorlopig af van hun recht op dividend.  NIBC zegt de voorbereidingen voor de overname door te zetten en Blackstone is van plan om uiterlijk 19 mei een aanvraag neer te leggen bij de AFM om de overname te beoordelen.   
Update | 28 april 2020 : Blackstone laat weten opnieuw met NIBC in gesprek te gaan om de voorwaarden van de overnamedeal te bespreken. Door de coronacrisis zijn namelijk de voorwaarden in de overnamedeal veranderd.  Ook heeft het coronavirus voor "substantiële" onzekerheid ten aanzien van de transactiegerelateerde business case gezorgd, aldus Blackstone.  Uiterlijk op 19 mei zullen NIBC en Blackstone meer informatie verstrekken.  
Update | 24 maart 2020 :  NIBC laat weten dat de plannen voor de geplande overname van NIBC door investeerder Blackstone - waaronder de procedures om toestemming te krijgen van toezichthouders - doorgaan.  Er worden vorderingen gemaakt met de overnamedeal en Blackstone denkt uiterlijk 19 mei de benodigde aanvraag voor goedkeuring van het biedingsbericht in te dienen bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). De deal zal naar verwachting nog steeds in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.  
Update | 21 maart 2020 : Het biedingsbericht wordt pas deze zomer wordt verwacht en doorgang van de overname is onzeker, aangezien onduidelijk is wat er is afgesproken tussen NIBC en Blackstone met betrekking tot het coronavirus. 
Update | 26 februari 2020 : Het bestuur van de Nederlandse bank NIBC schaart zich achter het overnamebod door investeerder Blackstone. Uiteindelijk wil de investeerder NIBC van de beurs halen. De deal moet in de tweede helft van dit jaar rond zijn. Toezichthouders moeten nog groen licht geven. 
Update | 14 februari 2020 : Blackstone Group wil een bod van 9,85 euro per aandeel uitbrengen op alle stukken NIBC die niet in handen zijn van grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh. Het bod is inclusief komend dividend (cum dividend).
Update | 14 februari 2020 : Marktcommentaar dividendinfo.nl : Het voorgenomen overnamebod van € 9,85 per aandeel door investeerder Blackstone is inclusief komend dividend (cum dividend). Dit zou betekenen dat na het ex-dividend gaan van het aandeel NIBC op 21 april 2020 het bod automatisch met een bedrag ter grootte van het slotdividend verlaagd wordt. Het bod komt dan uit op € 9,32.
Helemaal zeker is dit senario niet maar het lijkt vergelijkbaar met de gang van zake rond de overname van VolkerWessels door Reggeborgh.
Ex-dividenddatum |  NIBC Prijs
datum ex-dividend soort dividend bedrag datum betaalbaarstelling
31-08-2018 1-e Interim-dividend 2018 € 0,25 14-09-2018
03-12-2018 2-e Interim-dividend 2018 € 0,25 14-12-2018
30-04-2019 Slotdividend 2018 € 0,36 13-05-2019
30-08-2019 Interim-dividend 2019 € 0,25 12-09-2019
28-12-2020 Slotdividend 2019 * € 0,53 30-12-2020
Dividendbeleid  |  NIBC 
NIBC liet bij de beursgang in maart 2018 weten zich tot doel te stellen  jaarlijks tenminste 50 procent van de beschikbare winst - in twee halfjaarlijkse termijnen - uit te keren aan haar aandeelhouders.
 Taxatie  WPA - Dividend  | NIBC
  winst per aandeel payout ratio dividend info
2015 € 0,48   0 % € 0,00  
2016 € 0,71 25 % € 0,18  
2017 € 1,18 * 56 % € 0,66 1-e notering 23-03-2018
2018 € 1,48   58 % € 0,86  
2019 € 1,32  59 % € 0,78 Zie update m.b.t. dividend
  * Basic EPS (€)      
* incl verkoop Viilma komt de WPA in 2017 uit op  €1.46
Overzicht aandeel NIBC met de datum ex dividend en betaalbaarstelling, dividendbeleid, en beursagenda 2019 .