Dividend Euronav 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Euronav.
Euronav, een afsplitsing van CMB, is één van de belangrijkste onafhankelijke tankerrederijen ter wereld welke instaat voor het zeevervoer van ruwe olie en petroleumproducten.
Ex-dividend  |  Euronav 
ex-dividend  soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
15-06-2020 1-e kwartaaldividend 2020 $ 0,81 26-06-2020
18-08-2020 2-e kwartaaldividend 2020 $ 0,47 28-08-2020
19-11-2020 3-e kwartaaldividend 2020 $ 0,09 30-11-2020
24-02-2021 4-e kwartaaldividend 2020 $ 0,03 05-03-2021
Dividendnieuws  |  Euronav
Update 04 februari 2021 :  Euronav laat weten over het 4-e kwartaal van 2020 een dividend van 3 dollarcent per aandeel uit te keren. Daarmee komt het totale dividend over 2020 uit op $ 1,40. De winst per aandeel bedroeg in 2020 $ 2,25 en de payout ratio 62%.
Euronav maakt melding van een aanhoudende druk op vrachttarieven gedreven door mix van verminderde vraag door COVID19-beperkingen, lager aanbod van ruwe olie door OPEC-bezuinigingen en overaanbod van beschikbare tonnage.
 
Ex-dividenddatum : 24 februari 2021
Betaalbaarstelling : 05 maart    2021
 
Vooruitzichten  |  Euronav 
Update 04 februari 2021 :  Euronav maakt melding van een aanhoudende druk op vrachttarieven gedreven door mix van verminderde vraag door COVID19-beperkingen, lager aanbod van ruwe olie door OPEC-bezuinigingen en overaanbod van beschikbare tonnage.
Dividendhistorie  |  Euronav
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2011 $ - 1,92       n.v.t $ 0,00
2012 $ - 2,37       n.v.t $ 0,00
2013 $ - 1,79       n.v.t $ 0,00
2014 $ - 0,39       n.v.t $ 0,00
2015 $   2,25      75 % $ 1,69
2016 $   1,29      60 % $ 0,77
2017 $   0,01 > 100 % $ 0,12
2018 $ - 0,57       n.v.t. $ 0,12
2019 $   0,52      67 % $ 0,35
2020 $   2,25      62 % $ 1,40
* Basic earnings per share
Dividendbeleid  |  Euronav
Update december 2020 : Het dividendbeleid van Euronav is er op gericht om 80% van de nettowinst als dividend uit te keren met een minimum van USD 0,12 per jaar. Met ingang van het 1-e kwartaal van 2020 in de vorm van 4 x per jaar een kwartaaldividend. De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van een cash dividend en de Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief eigen aandelen in te kopen indien zij van mening is op die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar aandeelhouders
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om meer dan 80% van haar netto inkomsten uit te keren indien de omstandigheden zich daar toe lenen
 
 Dividend Policy & Return to shareholders : 
   + Return to shareholders policy targeting 80% of net income  
   + As from first quarter 2020 results, dividends will be paid quarterly   
Dividend Euronav 2020, ex-dividend en betaaldatum, dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Euronav.