Dividend Elia 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Elia.
Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden.  
Ex-dividend  |  Elia group
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
16-05-2017 Jaardividend 2016 1,58 01-06-2017
15-05-2018  Jaardividend 2017 1,62 01-06-2018 
21-05-2019 Jaardividend 2018 1,66 31-05-2019
19-05-2020 Jaardividend 2019 1,69 01-06-2020
Dividendnieuws  |  Elia group
Update 06 maart 2020 : Elia Group SA stelt een contant bruto jaardividend over 2019 van 1,69 euro per aandeel voor. Dit komt neer op een verhoging van bijna 2 % t.o.v. het dividend over 2018. Dit is geheel in lijn met het dividendbeleid, dat er van uitgaat de het dividend jaarlijks stijgt overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex (“inflatie”) in  België.
Dividendhistorie  |  Elia group 
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend
2012 2,57 57 % 1,47
2013 2,86 54 % 1,54
2014  2,81 55 % 1,54
2015  3,43 45 % 1,55
2016 2,92 54 % 1,58
2017 3,71 44 % 1,62
2018 4,46 37 % 1,66
2019 3,91 43 % 1,69
Dividendbeleid  |  Elia group 
Op 21 maart 2019 keurde de Raad van Bestuur formeel het dividendbeleid goed. Dit beleid gaat uit van een jaarlijkse dividendgroei die niet lager zal zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (“inflatie”) in België. Het goedgekeurde dividendbeleid bevestigt de bestaande dividendpraktijk. Het ondersteunt de langetermijnambitie van het bedrijf om een ​​veilig dividend in reële termen aan de aandeelhouders te bieden en het tegelijkertijd in staat te stellen een sterke balans te behouden die nodig is om het investeringsprogramma van het bedrijf te financieren.