Dividend Elia 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Elia.
Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden.  
Ex-dividend  |  Elia group
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
16-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,58 01-06-2017
15-05-2018  Jaardividend 2017 € 1,62 01-06-2018 
21-05-2019 Jaardividend 2018 € 1,66 31-05-2019
19-05-2020 Jaardividend 2019 € 1,69 01-06-2020
28-05-2021 Jaardividend 2020 € 1,71 01-06-2021
Dividendnieuws  |  Elia group
Update 03 maart 2021 : Elia Group SA stelt op de jaarlijkse aandeelhouders vergadering van 18 mei 2021 een contant bruto jaardividend over 2020 voor van 1,71 euro per aandeel. 
De winst per aandeel ( Reported earnings per share) daalde in 2020 met bijna 7% tot € 3,64 (2019 : € 3,91). De payout ratio (uitkeringspercentage van de winst) komt uit op 47%. Het dividend is geheel in lijn met het dividendbeleid, dat uitgaat van een jaarlijkse dividendgroei die niet lager zal zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (“inflatie”) in België.
 
Ex-dividenddatum : 28 mei 2021
Betaalbaarstelling : 01 juni 2021
Vooruitzichten  |  Elia 
Elia toonde in 2020 - naar eigen zeggen -  veerkracht bij de uitvoering van de investeringsprojecten, alsook verzekerde het de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading ondanks moeilijke tijden. Voor 2021 voorziet het management evenwel iets lagere resultaten vanwege hogere kosten in verband met geplande onderhoudswerken. Elia Group verwacht geen materiële impact van COVID-19 op het resultaat en gaat uit van een adjusted rendement op eigen vermogen voor 2021 tussen de 5,5% en 6,5%, tegenover 7,2% in 2020.
Agenda | Elia group
03-03-2021 Jaarcijfers 2020
18-05-2021  Algemene Aandeelhouders vergadering
19-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
28-07-2021 Halfjaarcijfers 2021
26-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendhistorie  |  Elia group 
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2012 € 2,57 57 % € 1,47
2013 € 2,86 54 % € 1,54
2014  € 2,81 55 % € 1,54
2015  € 3,43 45 % € 1,55
2016 € 2,92 54 % € 1,58
2017 € 3,71 44 % € 1,62
2018 € 4,46 37 % € 1,66
2019 € 3,91 43 % € 1,69
2020 € 3,64 47 % € 1,71
* Reported earnings per share (in €) 
Dividendbeleid  |  Elia group 
Op 21 maart 2019 keurde de Raad van Bestuur formeel het dividendbeleid goed. Dit beleid gaat uit van een jaarlijkse dividendgroei die niet lager zal zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (“inflatie”) in België. Het goedgekeurde dividendbeleid bevestigt de bestaande dividendpraktijk. Het ondersteunt de langetermijnambitie van het bedrijf om een ​​veilig dividend in reële termen aan de aandeelhouders te bieden en het tegelijkertijd in staat te stellen een sterke balans te behouden die nodig is om het investeringsprogramma van het bedrijf te financieren.