- Het laatste dividendnieuws vind je op dividendinfo.nl -
Dividend nieuws met alle actuele ontwikkelingen. Het laatste dividend nieuws over aandelen, dividend en de beurs vind je op dividendinfo.nl.
Update - 04 november 2019 -  08:00 uur : Interim-dividend B&S
De onderneming kondigde aan een interim-dividend uit te keren van 0,13 euro per aandeel in december. Dit komt neer op 10,9 miljoen euro. 
B&S kondigt een cash interim-dividend aan van 0,13 euro per aandeel in december. Dit komt neer op 10,9 miljoen euro.
 
ex-dividenddatum : donderdag 07 november 2019
betaalbaarstelling : woensdag 04 december 2019
Update - 31 oktober 2019 -  08:14 uur : Dividend 3-e kwartaal Royal Dutch Shell
RD laat weten over het derde kwartaal een cash dividend van $ 0,47 uit te keren
Announcement date                                                                 October 31, 2019
Ex-dividend date                                                                       November 14, 2019
Record date                                                                              November 15, 2019
Closing of  currency election date                                             November 29, 2019
Pounds sterling and euro equivalents announcement date      December 5, 2019
Payment date                                                                            December 18, 2019
 Update - 30 oktober 2019 - nabeurs : Interim-dividend ASM Internationaal
ASMI kondigt  een cash interim-dividend aan van € 1,00 per gewoon aandeel. Gezien de recente sterke toename van de kaspositie heeft de Raad dit jaar besloten om een ​​deel van het dividend over 2019 in de vorm van een interim-dividend naar voren te brengen. 
 
ex-dividenddatum : dinsdag 05 november 2019
betaalbaarstelling : dinsdag 12 november 2019                   
Update - 23 oktober 2019 : 8:25 uur :Interim-dividend AKZO
Akzo keert over 2019 een interim-dividend uit van €0.41 per aandeel . In 2018 bedroeg het interim -dividend €0.37.
ex-dividenddatum :  vrijdag 25 oktober 2019
betaalbaarstelling :  woensdag 06 november 2019
Update 16 oktober 2019 08:00 uur: Interim-dividend ASML
ASML heeft besloten weer tweemaal per jaar dividend te zullen uitkeren. Het interim dividend over 2019 zal 1,05 euro cash per aandeel zijn met een ex-dividend datum op 4 november.
 
ex-dividenddatum : maandag 04 november 2019
betaalbaarstelling : vrijdag 15 november 2019   
Update - 09 oktober 2019 - 11:00 uur : Kapitaalteruggave Van Lanschot Kempen
De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben vandaag het voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel goedgekeurd, dat werd aangekondigd op 27 augustus 2019. 
De kapitaaluitkering van in totaal ruim € 60 miljoen zal in beginsel plaatsvinden in december 2019, na het verstrijken van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor een dergelijke kapitaalteruggave. De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee de kapitaalteruggave is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting.
 
Voorgenomen data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex-datum:                          19 december 2019
Record-datum:                  20 december 2019
Betaaldatum:                     23 december 2019
Update - 27 september 2019 - Invloed speciaal dividend Randstad op optieseries
In verband met een extra dividenduitkering door Randstad heeft Euronext besloten om de contractspecificaties van de opties op Randstad aan te passen.
Bij de bestaande optieseries (RND) zijn de uitoefenprijzen met een ratio van 0.97559367 verlaagd. Onderliggend blijft de contractgrootte 100 aandelen.
Om de afrondingsverschillen te compenseren zal op een later moment nog een contante verrekening plaatsvinden.
Ter illustratie:
Indien u 1 RND Call december met uitoefenprijs van 50,00 had. Dan heeft u na de omzetting de volgende portefeuille;
1 RND Call december met uitoefenprijs 48.78 en een contractgrootte van 100 aandelen.
Update - 27 september 2019 - 2-e interim-dividend Stern
 Op 12 juni 2019 is het eerste interimdividend van € 2,50 per aandeel in contanten uitgekeerd. Nu de definitieve verkoopprijs van SternLease is vastgesteld zal, zoals reeds eerder is aangekondigd, een tweede interimdividend van € 1,00 per aandeel in contanten worden uitgekeerd.
 Update - 02 september 2019 - 13:00 uur - Speciaal dividend Randstad
Randstad betaalt het eerder aangekondigde speciaal dividend over 2018 van 1,11 euro per aandeel uit op 2 oktober. Eerder liet de uitzender al weten dat de betaalbaarstelling in het vierde kwartaal plaats zou vinden. De ex dividenddatum is 27 september en de zogeheten record date is 30 september.
 
ex-dividenddatum : vrijdag 27 september 2019
betaalbaarstelling : woensdag 02 oktober 2019   
Update - 30 augustus 2019 - 08:30 uur - Dividend boekjaar 2018 -2019 Eurocommercial Properties
Eurocommercial Properties stelt over boekjaar 2018-2019 een keuzedividend voor van EUR 2,18. Vorig jaar bedroeg het dividend EUR 2,15.
 
ex-dividenddatum : donderdag 07 november 2019
betaalbaarstelling : vrijdag 29 november 2019
                         aanvullende info
Update - 29 augustus 2019 -  7:30 uur : Interim-dividend VolkerWessels
VolkerWessels heeft het interim-dividend voor 2019 vastgesteld op EUR 0,28 (alleen contant) per aandeel. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend eveneens EUR 0,28
 
ex-dividenddatum : woensdag 20 november 2019
betaalbaarstelling : woensdag 27 november 2019                     aanvullende info
 Update - 28 augustus 2019 -  8:00 uur : Interim-dividend NIBC
NIBC heeft het interim-dividend voor 2019 vastgesteld op EUR 0,25 (alleen contant) per aandeel. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend eveneens EUR 0,25
 
ex-dividenddatum : vrijdag 30 augustus 2019
betaalbaarstelling : donderdag 12 september 2019                    aanvullende info 
Update - 27 augustus 2019 - 07:15 uur : Aankondiging interim-dividend B&S 
B&S Group will announce the interim dividend for HY 2019 on November 4, 2019, together with the 9M 2019 trading update. The interim dividend will be paid on December 4, 2019.
Update - 23 augustus - 20:00 uur : Interim-dividend Nepi
The Board of Directors declares a distribution of 29.02 euro cents per share for this period. Shareholders can elect to receive the distribution either in cash or as an issue of fully-paid shares, based on a ratio between distribution declared and the reference price. The reference price will be calculated using a maximum 5% discount to the five-day volume-weighted average traded price, less distribution, of NEPI Rockcastle shares on the JSE.
 
For shareholders holding shares traded on Euronext Amsterdam 2019

Shares commence trading on Euronext Amsterdam ex the dividend Thursday, 10 October


Start of election period Monday, 14 October

Close of election period Monday, 28 October

Payment of cash dividend, broker/custodian accounts credited/updated and new NEPI Rockcastle shares listed on Euronext Amsterdam
Friday, 1 November
 
 
 
Update - 23 augustus 2019 -  8:00 uur : Interim-dividend ASR
ASR heeft het interim-dividend voor 2019 vastgesteld op EUR 0,70 (alleen contant) per aandeel. Dit komt overeen met 40% van het dividend over heel 2018. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend EUR 0,65
 
ex-dividenddatum : maandag 02 september 2019
betaalbaarstelling : vrijdag 06 september 2019         
          aanvullende info
Update - 15 augustus 2019 -  7:15 uuruur : Interim-dividend Aegon
Aegon keert over 2019 een keuze interim-dividend uit van EUR 0,15 per aandeel. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend EUR 0,14 
 
Aegon's shares will be quoted ex-dividend on August 23, 2019. The record date is August 26, 2019. The election period for shareholders will run from August 28 up to and including September 13, 2019. The stock fraction will be based on the average share price on Euronext Amsterdam, using the high and low of each of the five trading days from September 9 through September 13, 2019. The stock dividend ratio will be announced on Aegon's website on September 13, 2019, and the dividend will be payable as of September 20, 2019.
 
ex-dividenddatum :  vrijdag 23 augustus
keuzeperiode : woensdag 28 augustus t/m vrijdag 13 september 2019
betaalbaarstelling :  vrijdag 20 september
Update - 15 augustus 2019 -  07:15 uur : Interim-dividend NN 
Nationale Nederlanden keert over 2019 een keuze interim-dividend uit van EUR 0.76 per aandeel. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend EUR 0,66.
 
NN Group will pay a 2019 interim dividend of EUR 0.76 per ordinary share, or approximately EUR 252 million in total, calculated as 40% of the 2018 full year dividend per ordinary share. The 2019 interim dividend will be paid either in cash, after deduction of withholding tax if applicable, or ordinary shares from the share premium reserve at the election of the shareholder.  The NN Group ordinary shares will be quoted ex‐dividend on 19 August 2019. The record date for the dividend will be 20 August 2019. The election period will run from 21 August up to and including 4 September 2019. The stock fraction for the stock dividend will be based on the volume weighted average price of NN Group ordinary shares on Euronext Amsterdam for the five trading days from 29 August through 4 September 2019. The dividend will be payable on 11 September 2019. For more information: 
 
ex-dividenddatum :  maandag 19 augustus
keuzeperiode : vrijdag 21 augustus t/m vrijdag 04 september 2019
betaalbaarstelling :  woensdag 11 september
Update - 09 augustus 2019 - 9:00 uur : Interim-dividend Eurocastle
Second Quarter 2019 Dividend of €0.15 per share declared on 8 August 2019 and to be paid on 29 August 2019 to shareholders of
record at close of business on 16 August 2019, with an ex-dividend date of 15 August 2019. 
 
ex-dividenddatum : donderdag 15 augustus 2019
betaalbaarstelling : donderdag 29 augustus 2019
Update -  07 augustus 2019 - 8:11 uur : Interim-dividend ABN AMRO
ABN AMRO heeft het interim-dividend voor 2019 vastgesteld op EUR 0,60 per aandeel, 50% van de winst over het eerste halfjaar. Vorig jaar bedroeg het interim-dividend EUR 0,65
 
ex-dividenddatum : vrijdag 09 augustus 2019
betaalbaarstelling : maandag 02 september 2019              aanvullende info
 
Opmerking dividendinfo.nl: Met de verlaging van het interim-dividend lijkt de eerdere aankondiging - extra dividenduitkeringen, in aanvulling op 50% van de bestendige winst bieden mogelijk in de toekomst nog enige ruimte om het dividend te verhogen - achterhaald. De bank lijkt te kennen te geven dat de houdbaarheid van het dividend onder druk staat.
Update -  07 augustus 2019 - 7:35 uur : Interim-dividend Ahold
 "For the first half of 2019, we will pay an interim dividend of €0.30, based on 40% of first half 2019 underlying income per share from continuing operations."
 
As announced on May 8, 2019, Ahold Delhaize commits to semi-annual dividend payments. For 2019, the interim dividend is €0.30 per common share to be paid on August 29, 2019. The interim dividend is equal to 40% of the year-to-date underlying income per share from continuing operations (see section Other financial and operating information for a reconciliation of income from continuing operations to underlying income from continuing operations).
 
ex-dividenddatum : vrijdag 09 augustus 2019
betaalbaarstelling : donderdag 29 augustus                        aanvullende info
Update - 05 augustus 2019 -  07:40 uur : Interim-dividend PostNL
PostNl : Het interim-dividend 2019 is vastgesteld op € 0,08 per gewoon aandeel. Dat is gelijk aan 1/3 van het volledige dividend over 2018. Het dividend wordt, naar keuze van de aandeelhouder, uitgekeerd in gewone aandelen PostNL of in contanten. Dat laatste is de standaardoptie. Het stockdividend wordt uitgekeerd uit de agioreserve en is in Nederland vrij van bronbelasting. De omwisselverhouding wordt gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde aandelenkoers voor alle aandelen PostNL die in de drie dagen van 21 tot en met 23 augustus 2019 aan Euronext Amsterdam worden verhandeld. De waarde van het stockdividend op basis van deze weging ligt rond maar niet lager dan het dividend in contanten. Er wordt niet gehandeld in de rechten op het dividend in aandelen.        
 
ex-dividenddatum :  woensdag 07 augustus
keuzeperiode : vrijdag 09 augustus t/m vrijdag 23 augustus (15:00) *
vaststelling omwisselverhouding : maandag 26 augustus
betaalbaarstelling :  dinsdag 27 augustus
 
dividendinfo.nl : Let op - uw broker hanteert mogelijk een vervroegd tijdstip voor sluiting van de eventuele keuzeperiode.
 Update - 01 augustus 2019 -  08:15 uur :  2-e kwartaal dividend Royal Dutch Shell 
"The Board of Royal Dutch Shell plc (“RDS” or the “Company”) today announced an interim dividend in respect of the second quarter of 2019 of US$0.47 per A ordinary share (“A Share”) and B ordinary share (“B Share”), equal to the US dollar dividend for the same quarter last year." 
 
Royal Dutch Shell keert over het 2-e kwartaal van 2019 een dividend uit van US $ 0.47. Dit is gelijk aan het dividend in Q2 2018
 
ex-dividenddatum :  donderdag 15 augustus
betaalbaarstelling :  maandag 23 september
Update - 01 augustus 2019 -  07:04 uur : Interim-dividend ING 
ING keert een interim-dividend uit van  € 0,24 per aandeel. Dit is gelijk aan het interim-dividend van 2018.
 
ex-dividenddatum:  maandag 05 augustus
betaalbaarstelling:  maandag 12 augustus
Nieuws |Het laatste en meest actuele dividend nieuws over de aandelen ING, PostNL, Unilever, Besi,
Akzo, Relx, RD en alle andere NL aandelen vind je op dividendinfo.nl