Dividend aandeel Cofinimmo 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid  Cofinimmo
Cofinimmo is een Belgische investeringsmaatschappij in vastgoed bestemd voor verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje van meer dan € 4 miljard. Het gaat hierbij om zorgvastgoed (woon- en zorgcentra, revalidatieziekenhuizen, psychiatrische instellingen,...), kantoren, alsook vastgoed van distributienetten (portefeuille van cafés en portefeuille van verzekeringsagentschappen)
Ex-dividend  |  Cofinimmo 
ex-dividend  soort dividend bruto dividend   betaalbaarstelling 
12-05-2017 jaardividend 2016 € 5,50 keuzedividend 16-05-2017
11-05-2018 jaardividend 2017 € 5,50 keuzedividend 15-05-2018
08-05-2019 interim-dividend 2018 € 2,74 keuzedividend 15-05-2019
09-05-2019 slotdividend 2018 € 2,76 keuzedividend 15-05-2019
18-05-2020  jaardividend 2019 € 5,60 keuzedividend 20-05-2020 
17-05-2021 jaardividend 2020 € 5,80 keuzedividend 19-05-2021 
Dividendnieuws  |  Cofinimmo 
Update 25 februari 2021 : Cofinimmo laat bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2020 weten een nettoresultaat uit kernactiviteiten van 181 miljoen euro geboekt te hebben, tegenover 166 miljoen euro in het voorgaande jaar. De kernwinst per aandeel komt uit op € 6,85 (2019: € 6,81). Cofinimmo betaalt - in lijn met het dividendbeleid -  85% (payout ratio) van deze kernwinst uit als dividend. Hiermee komt het bruto jaardividend over 2020 uit op € 5,80.
Sinds 2011 biedt Cofinimmo  aandeelhouders de keuze tussen het ontvangen van het dividend in de vorm van: nieuwe aandelen, cash, of een combinatie van beide betalingsmodaliteiten (keuzedividend). 
Vooruitzichten   |  Cofinimmo 
Update 25 februari 2021 : Voor 2021 is de verwachting - onvoorziene omstandigheden daargelaten - dat het nettoresultaat uit kernactiviteiten uitkomt op € 7,00 per aandeel. Het uit te keren dividend over 2021 (betaalbaarstelling in 2022) zou dan - naar eigen zeggen van Cofinimmo - uitkomen op € 6,00 per aandeel. 
Agenda |  Cofinimmo 
25-02-2021  - nabeurs - Jaarcijfers
28-04-2021  - nabeurs - Cijfers 1-e kwartaal
12-05-2021 Algemene Aandeelhouders Vergadering
28-07-2021  - nabeurs - Halfjaarcijfers
Dividendhistorie  |  Cofinimmo 
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2012 €   6,13 > 100 % € 6,50
2013 €   3,34 > 100 % € 6,00
2014 € - 2,93       n.v.t. € 5,50
2015 €   4,96 > 100 % € 5,50
2016 €   4,61 > 100 % € 5,50
2017 €   6,45      85 % € 5,50
2018 €   6,32      87 % € 5,50
2019 €   6,81      82 % € 5,60
2020 €   6,85      85 % € 5,80
* Net result per share from core activities 
Dividendbeleid  |   Cofinimmo
GVVs ( gereglementeerde vastgoedvennootschappen) zijn verplicht minstens 80% uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering. De vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.Op dividenden die door een GVV worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast. 
Sinds 2011 biedt Cofinimmo de keuze tussen het ontvangen van het dividend onder de vorm van: nieuwe aandelen, cash, of een combinatie van beide betalingsmodaliteiten.
Dividend Cofinimmo ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Cofinimmo.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.