Dividend aandeel Cofinimmo 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid  Cofinimmo
Cofinimmo is een Belgische investeringsmaatschappij in vastgoed bestemd voor verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje van meer dan € 4 miljard. Het gaat hierbij om zorgvastgoed (woon- en zorgcentra, revalidatieziekenhuizen, psychiatrische instellingen,...), kantoren, alsook vastgoed van distributienetten (portefeuille van cafés en portefeuille van verzekeringsagentschappen)
Ex-dividend  |  Cofinimmo 
ex-dividend  soort dividend bruto dividend   betaalbaarstelling 
12-05-2017 jaardividend 2016 € 5,50 keuzedividend 01-06-2017
11-05-2018 jaardividend 2017 € 5,50 keuzedividend 15-05-2018
20-06-2019 interim-dividend 2018 € 2,76 keuzedividend 15-05-2019
13-05-2019 slotdividend 2018 € 2,76 keuzedividend 15-05-2019
18-05-2020  jaardividend 2019 € 5,60 keuzedividend 19-06-2020 
Dividendnieuws  |  Cofinimmo 
Update 30 juli 2020 n.a.v. halfjaarcijfers : Cofinimmo laat weten dat : Op basis van de op heden beschikbare informatie en de evolutie van de actuele crisis, zou het voor 2020 gebudgetteerde niveau van het nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep slechts beperkt beïnvloed zijn door de actuele Europese situatie (zoals aangekondigd in de persberichten van 09.04.2020 en 28.04.2020); het zou tussen 6,60 en 6,85 EUR/aandeel liggen (tegenover 7,10 EUR/aandeel geschat op 13.02.2020). Op basis van de prognoses kan het brutodividend van 5,80 EUR per aandeel voor het boekjaar 2020, betaalbaar in 2021, bevestigd worden. 
Update 13 mei 2020 : Cofinimmo het keuzedividend voor boekjaar 2019 aan: "De Raad van Bestuur heeft beslist om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen de uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2019 in ofwel nieuwe aandelen ofwel in cash, ofwel een combinatie van beide betalingswijzen. De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang op 01.01.2020 (eerste dividend betaalbaar in 2021)."
De Raad van Bestuur heeft zich voor het bepalen van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen gebaseerd op de volume-gewogen beurskoers (VWAP) van het aandeel op Euronext Brussels tijdens de referentieperiode van 06.05.2020 tot en met 12.05.2020, zijnde 124,0357 EUR, min het brutodividend van 5,60 EUR, en de toepassing van een korting van 4,02% die hij bepaalde aan het einde van de referentieperiode, d.i. na sluiting van de markten op 12.05.2020. De Raad van Bestuur heeft de uitgifteprijs van 113,68 EUR per nieuw aandeel weerhouden. Dit komt overeen met een tegenwaarde van 29 nettocoupons van het aandeel. bron: persbericht Cofinimmo, lees het volledige document op de website via  www.cofinimmo.com
Dividendhistorie  |  Cofinimmo 
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend
2012 €   6,13 > 100 % € 6,50
2013 €   3,34 > 100 % € 6,00
2014 € - 2,93       n.v.t. € 5,50
2015 €   4,96 > 100 % € 5,50
2016 €   4,61 > 100 % € 5,50
2017 €   6,45      85 % € 5,50
2018 €   6,32      87 % € 5,50
2019 €   7,93      71 % € 5,60
Dividendbeleid  |   Cofinimmo
GVVs ( gereglementeerde vastgoedvennootschappen) zijn verplicht minstens 80% uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering. De vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.Op dividenden die door een GVV worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast. 
Sinds 2011 biedt Cofinimmo de keuze tussen het ontvangen van het dividend onder de vorm van: nieuwe aandelen, cash, of een combinatie van beide betalingsmodaliteiten.
Dividend Cofinimmo ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Cofinimmo.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.