Dividend bpost 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel bpost.
Bpost is het toonaangevende postbedrijf in België. Haar kernactiviteit is het verzamelen, sorteren, transporteren en afleveren van brieven en pakjes. Bpost biedt ook bank- en verzekeringsproducten aan onder de naam bpost bank. Daarnaast biedt bpost ook bank- en verzekeringsproducten, publieke en commerciële betalingsdiensten en levert het geïntegreerde oplossingen met producten in domeinen.
ex-dividend   soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
06-12-2018 interim-dividend 2018 € 1,06 11-12-2018
13-05-2019 slotdividend 2018 € 0,25 15-05-2019
05-12-2019 interim-dividend 2019  € 0,62 09-12-2019
- slotdividend 2019 € 0,00 -
- jaardividend 2020 € 0,00 -
Dividendnieuw  |  Bpost 
Update 09 maart 2021 : NIEUW KAPITAALTOEWIJZINGSKADER
......Ook werd een afgestemd kader voor kapitaaltoewijzing goedgekeurd. Het uitkeren van een dividend voor 2020 werd uitgesteld. Op de Algemene Vergadering zal voorgesteld worden tussen 30 en 50 procent van de IFRS-nettowinst uit te keren na afloop van het boekjaar 2021 (bron jaarverslag Bpost 2020).
Het dividend met betrekking tot de resultaten van 2021 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2022, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering in overeenstemming met het nieuwe dividend beleid.
Vooruitzichten  |  Bpost 
Update 09 maart 2021 : Bpost laat weten dat de totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2021 naar verwachting stijgen met een "low-single-digit" percentage, terwijl de aangepaste EBIT van de group naar verwachting tussen 265 en 295 miljoen EUR zal liggen, ruim in lijn met de EBIT van 2020 die baat had bij een positief netto-effect door COVID-19.
Dividendhistorie  |  Bpost
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2013 €   1,43 59 % € 0,85
2014 €   1,47 64 % € 0,94
2015 €   1,54 62 % € 0,96
2016 €   1,72 76 % € 1,31
2017 €   1,62 81 % € 1,31
2018 €   1,32 99 % € 1,31
2019 €   0,77 81 % € 0,62
2020 € - 0,10  n.v.t. € 0,00
* Gewone winst / verlies van het jaar toe te rekenen aan gewone aandeelhouders van de moedermaatschappij. 
Dividendbeleid  |  Bpost 
Update 07 december 2020 : Bpost groep presenteert een geactualiseerde strategische visie om zijn transformatie naar een omni-commerce groep dicht bij de samenleving te versnellen. Hierin is onder andere sprake van een herzien dividendbeleid. Was er eerder sprake van een uitkeringspercentage van minstens 85% van de IFRS-nettowinst gaat het nieuwe beleid uit van een uitkeringspercentage tussen 30 en 50%. Dit beleid biedt volgens bpost voldoende flexibiliteit om de strategie uit te voeren, terwijl het rendement voor aandeelhouders wordt gemaximaliseerd en de duurzame creatie van aandeelhouderswaarde op langere termijn wordt verbeterd. De timing van de jaarlijkse dividendbetaling is in de maand mei na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Dividend bpost 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel bpost.