Dividend Bekaert 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Bekaert.
Bekaert is een toonaangevende onafhankelijke verkoper en een snel groeiende producent van geavanceerde materialen waaronder hoogwaardige stalen koord, stalen draad en koopman producten. Het bedrijf heeft wereldwijd vele productiecentra en een netwerk van verkoopkantoren en agentschappen.
Ex-dividend  |  Bekaert 
Ex-dividend  soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
09-05-2018 Jaardividend 2017 € 1,10 15-05-2018
09-05-2019 Jaardividend 2018 € 0,70 13-05-2019
14-05-2020  Jaardividend 2019 € 0,35 20-11-2020
14-05-2021 Jaardividend 2020 € 1,00 18-05-2021
Dividendnieuws  |  Bekaert
Update 03 maart 2021 : De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2021 een bruto dividend van € 1,00 voorstellen, in lijn met het dividendbeleid van de onderneming.
 
Ex-dividenddatum : 14 mei 2021
Betaalbaarstelling : 18 mei 2021 
 
Vooruitzichten  |  Bekaert 
Update 03 maart 2021 : Bekaert heeft  - naar eigen zeggen - dankzij sterke oplevering de kansen die zich in verschillende markten aanboden tijdens het snelle en opmerkelijke herstel van de tweede jaarhelft, doeltreffend benut. De omzet daalde met 7%, maar de brutowinst (onderliggende EBIT) steeg met13%. Er was sprake van een solide vrije kasstroom van € 449 miljoen, +8% ten opzichte van 2019. De winst per aandeel kwam uit op € 2,38  (tegenover € 0,73 in 2019).
Bekeart laat weten dat de sterke prestaties in het moeilijke jaar 2020 het vertrouwen in het toekomstige potentieel van Bekaert versterken en verhoogt de ambities voor de komende jaren.

 Voor 2021 stelt Bekeart zich ten doel : 
•  het behalen van een geconsolideerde omzet van minstens € 4 miljard in 2021 (2020 : € 3,8 miljard )
•  het overschrijden van de stevige onderliggende EBIT-marge van 2020 met 40 tot 60 basispunten.
•  het behouden van de nettoschuld / onderliggende EBITDA onder 1,5 x. ( 2020 :  1,26 x )
 
 
Dividendhistorie  |  Bekaert 
  winst per aandeel * payout ratio bruto dividend
2013 € 0,42 > 100 % € 0,85
2014 € 1,33      64 % € 0,85
2015 € 1,82      51 % € 0,90
2016 € 1,85      59 % € 1,10
2017 € 2,67      41 % € 1,10
2018 € 0,51 > 100 % € 0,70
2019 € 0,73      48 % € 0,35
2020 € 2,38      42 % € 1,00
  * Na verwateringseffect    
Dividendbeleid  |  Bekaert  
Het dividendbeleid van Bekaert is er op gericht om een winstbestemming voor te stellen die, voor zover de winst het toelaat, een stabiel of groeiend dividend oplevert en tegelijkertijd een toereikend niveau van kasstroom in de onderneming voor investeringen en eigen financiering om de groei te ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat de onderneming op langere termijn streeft naar een pay-out ratio van circa 40% van het resultaat.
Dividend Bekaert 2020, ex-dividend en betaaldatum,  dividendnieuws en dividendhistorie. Het dividendbeleid 2020, 2021 en 2022 van het aandeel Bekaert.