Dividend aandeel Ageas 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid Ageas
Ageas - voorheen 'Fortis Holding - was tot midden 2008 het moederbedrijf van de Fortis Bank. De bedrijfsonderdelen zijn aan het eind van dat jaar aan de Belgische en Nederlandse staat verkocht. De meeste dochteronderdelen zijn later gesplitst en verkocht aan BNP Paribas en de Nederlandse staat. Alleen de Belgische en internationale verzekeringstakken zijn evenals een meerderheidsbelang in een kredietportefeuille nog over. 
Ex-dividend  |  Ageas 
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
09-05-2016  Jaardividend 2015 € 1,65  11-05-2016
29-05-2017 Speciaal dividend  € 0,40 31-05-2017
29-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,70 31-05-2017
28-05-2018 Jaardividend 2017 € 2,10 30-05-2018
27-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,20 29-05-2019
02-06-2020 Jaardividend 2019 € 0,27 04-06-2020
03-11-2020 Resterend (interim) - dividend € 2,38  05-11-2020
02-06-2021 Jaardividend 2020 € 2,65 04-06-2021
Dividendnieuws  |  Ageas 
Update 24 februari 2021 :  Ageas laat bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2020 weten een contant cash jaardividend over 2020 voor te stellen van EUR 2,65 per aandeel. Het voorgestelde dividend vertegenwoordigt  - volledig in overeenstemming met het dividendbeleid - een payout ratio van 56%.
Ageas heeft in 2020 - naar eigen zeggen - uitstekende resultaten geboekt. Sterke verzekeringsresultaten in Leven en Niet-Leven compenseerden de geringe bijdrage van de netto meerwaarden. Daarbij hielden de commerciële activiteiten - ondanks de coronacrisis - goed stand. De winst per aandeel steeg met ruim 5% tot € 4,73 (2019: € 4,50). Het totale eigen vermogen steeg eveneens met 5% tot EUR 11,6 miljard of EUR 61,80 per aandeel,
 
Ex-dividenddatum : 02 juni 2021
Betaalbaarstelling : 04 juni 2021
Update 21 december 2020 : De NBB wil dat de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars tijdens de eerste negen maanden van 2021 geen of slechts in beperkte mate dividend uitkeren. Deze nieuwe aanbeveling volgt op de bestaande aanbeveling dat dividendbetalingen worden opgeschort tot minstens 1 januari 2021. Daarenboven beveelt de Bank een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning aan.  Lees verder >> 
Vooruitzichten  |  Ageas 
Update 24 februari 2021 : Ageas heeft in 2020 - naar eigen zeggen - uitstekende resultaten geboekt. Sterke verzekeringsresultaten in Leven en Niet-Leven compenseerden de geringe bijdrage van de netto meerwaarden. Daarbij hielden de commerciële activiteiten - ondanks de coronacrisis - goed stand. De winst per aandeel steeg met ruim 5% tot € 4,73 (2019: € 4,50). Het totale eigen vermogen steeg eveneens met 5% tot EUR 61,80 per aandeel.
De aanhoudende onzekerheden omtrent de verdere economische impact van COVID-19 geven reden tot voorzichtigheid, al is het wel zo dat Ageas de focus voornamelijk legt op individuele verzekeringen, waardoor het minder blootgesteld is aan commerciële gerelateerd aan de COVID-19. Het management is daarom voorzichtig optimistisch voor het lopende boekjaar en doelt opnieuw op een winst tussen €850 en €900 miljoen.
Agenda | Ageas 
24-02-2021 Jaarcijfers
12-05-2021 Cijfers 1-e kwartaal 2021
19-05-2021 Algemene Vergadering Aandeelhouders
11-08-2021 Halfjaarcijfers 2021
10-11-2021 Cijfers 3-e kwartaal 2021
Dividendhistorie  |  Ageas
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend netto dividend
2013 € 2,49      56 % € 1,40 € 1,05
2014 € 2,13      73 % € 1,55 € 1,16
2015 € 3,57      46 % € 1,65  € 1,20
2016 € 0,13 > 100 %  € 2,10 * € 1,47
2017 € 3,09       68 % € 2,10 € 1,47
2018 € 4,11      53 % € 2,20 € 1,54
2019 € 4,50      59 % € 2,65   € 1,86
2020 € 4,73      56 % € 2,65  € 1,86
         
* Inclusief speciaal dividend ad € 0,40 bruto i.v.m. de meerwaarde op de verkoop van de activiteiten in Hongkong.
Dividendbeleid  |  Ageas 
Het dividendbeleid van Ageas gaat uit van een jaarlijks dividend in contanten. Ageas hanteert hierbij een pay-out ratio van tenminste 50% van het nettoresultaat uit verzekeringsactiviteiten. Het precieze percentage zal afhangen van de omstandigheden, in het bijzonder de status van groeiplannen en beschikbare middelen om deze te kunnen financieren.(update september 2018). 
 
Connect21 strategisch plan / financiële doelen voor de periode 2019-2021 met o.a.
     +  stijging v/d winst per aandeel van 5-7% tijdens de 3 jaren van het plan
     +  dividend pay-out ratio van ten minste 50% van het nettoresultaat
     +  inkoopprogramma eigen aandelen van minimaal EUR 150 miljoen per jaar
Dividend Ageas ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Ageas.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.