Dividend aandeel Ageas 2019, 2020 en 2021. Met ex dividenddatum, uitbetaling, winst per aandeel en dividendbeleid Ageas
Ageas - voorheen 'Fortis Holding - was tot midden 2008 het moederbedrijf van de Fortis Bank. De bedrijfsonderdelen zijn aan het eind van dat jaar aan de Belgische en Nederlandse staat verkocht. De meeste dochteronderdelen zijn later gesplitst en verkocht aan BNP Paribas en de Nederlandse staat. Alleen de Belgische en internationale verzekeringstakken zijn evenals een meerderheidsbelang in een kredietportefeuille nog over. 
Ex-dividend  |  Ageas 
ex-dividend soort dividend bruto dividend betaalbaarstelling
09-05-2016  Jaardividend 2015 € 1,65  11-05-2016
29-05-2017 Speciaal dividend  € 0,40 31-05-2017
29-05-2017 Jaardividend 2016 € 1,70 31-05-2017
28-05-2018 Jaardividend 2017 € 2,10 30-05-2018
27-05-2019 Jaardividend 2018 € 2,20 29-05-2019
02-06-2020 Jaardividend 2019 € 0,27 04-06-2020
03-11-2020 Resterend (interim) - dividend € 2,38 (zie onder) 05-11-2020
Dividendnieuws  |  Ageas 
Update 28 augustus 2020 : Data met betrekking tot terugbetaling van resterend (interim) - dividend ad € 2,38 :
 
ex-dividenddatum            : dinsdag       03 november 2020
datum betaalbaarstelling : donderdag   05 november 2020
Update 07 augustus 2020 : Op donderdag 22 oktober 2020 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ageas worden gehouden, ter goedkeuring van de betaling van het interim-dividend van 2,38 EUR per aandeel. Begin dit jaar beslist Ageas om de uitkering van zijn dividendbetaling van 2,65 EUR per aandeel voor het jaar 2019 aan te passen, gelet op de prognoses die de Nationale Bank van België op 7 april 2020 bekendmaakte in het kader van Covid-19. Een eerste dividendbetaling van 0,27 EUR per aandeel werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 20 mei 2020. Na grondig beraad, en gelet op de sterke en veerkrachtige solvabiliteit en cashpositie van Ageas, bevestigt de Raad van Bestuur opnieuw haar intentie die zij bekendmaakte op 8 april 2020 om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren in oktober 2020 ter goedkeuring van de betaling van het tussentijds dividend van 2,38 EUR per aandeel.
Lees verder bij de bron: Ageas 
Dividendhistorie  |  Ageas
  winst per aandeel payout ratio bruto dividend netto dividend
2013 € 2,49      56 % € 1,40 € 1,05
2014 € 2,13      73 % € 1,55 € 1,16
2015 € 3,57      46 % € 1,65  € 1,20
2016 € 0,13 > 100 %  € 2,10 * € 1,47
2017 € 3,09       68 % € 2,10 € 1,47
2018 € 4,11      53 % € 2,20 € 1,54
2019 € 4,50      59 % € 2,65  (voorstel) € 1,86
* Inclusief speciaal dividend ad € 0,40 bruto i.v.m. de meerwaarde op de verkoop van de activiteiten in Hongkong.
Dividendbeleid  |  Ageas 
Het dividendbeleid van Ageas gaat uit van een jaarlijks dividend in contanten. Ageas hanteert hierbij een pay-out ratio van tenminste 50% van het nettoresultaat uit verzekeringsactiviteiten. Het precieze percentage zal afhangen van de omstandigheden, in het bijzonder de status van groeiplannen en beschikbare middelen om deze te kunnen financieren.(update september 2018). 
 
Connect21 strategisch plan / financiële doelen voor de periode 2019-2021 met o.a.
     +  stijging v/d winst per aandeel van 5-7% tijdens de 3 jaren van het plan
     +  dividend pay-out ratio van ten minste 50% van het nettoresultaat
     +  inkoopprogramma eigen aandelen van minimaal EUR 150 miljoen per jaar
Dividend Ageas ; ex dividend datum, 2020,2021, 2022, dividendnieuws, dividendhistorie / geschiedenis en het dividendbeleid van het aandeel Ageas.
We have updated our Privacy Statement. Before you continue, please read our new Privacy Statement and familiarize yourself with the terms.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.